Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Staff

dr hab. Alina Trejgell, NCU Prof.

List of publications based on information from the University Library in the database Expertus

1/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna B., Garstecka Zuzanna, Trejgell Alina, Dąbrowski Henryk P., Konieczna Wiktoria, Szyp-Borowska Iwona.

Tytuł oryginału: The impact of forest fungi on promoting growth and development of Brassica napus L.

Czasopismo: Agronomy (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 12

Opis fizyczny: Art. no. 2475 S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3390/agronomy

Impact Factor: 3.417

Punktacja MNiSW: 100.000


2/98


Autorzy: Kamińska Monika, Kęsy Jacek, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Abscisic acid in preservation of Taraxacum pieninicum in the form of synthetic seeds in slow growth conditions.

Czasopismo: Plant Cell, Tissue and Organ Culture

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 144 no. 1

Opis fizyczny: S. 295-312, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11240

Impact Factor: 2.711

Punktacja MNiSW: 100.000


3/98


Autorzy: Kirschner Jan, Štěpánek Jan, Kamińska Monika, Trávníček Pavel, Trejgell Alina, Vončina Grzegorz.

Tytuł oryginału: The reassessment of Taraxacum pieninicum reveals polyploidy, agamospermy and a substantial range extension.

Tytuł równoległy: Nové hodnocení druhu Taraxacum pieninicum odhalilo polyploidii, agamospermii a značně rozsáhlejší areál.

Czasopismo: Preslia

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 93 no. 4

Opis fizyczny: S. 341-361

Uwagi: 10.23855/preslia

Impact Factor: 4.167

Punktacja MNiSW: 100.000


4/98


Autorzy: Kamińska Monika, Tretyn Andrzej, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Genetic stability assessment of Taraxacum pieninicum plantlets after long-term slow growth storage using ISSR and SCoT markers.

Czasopismo: Biologia (Bratislava)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 75 no. 4

Opis fizyczny: S. 599-604, il., tab.

Uwagi: [DOI: 2019]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/s11756

Impact Factor: 1.350

Punktacja MNiSW: 40.000


5/98


Autorzy: Deja-Sikora Edyta, Kowalczyk Anita, Trejgell Alina, Szmidt-Jaworska Adriana, Baum Christel, Mercy Louis, Hrynkiewicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Arbuscular mycorrhiza changes the impact of potato virus Y on growth and stress tolerance of Solanum tuberosum L. in vitro.

Czasopismo: Frontiers in Microbiology

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: Art. no. 2971 S. 1-9, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3389/fmicb

Impact Factor: 5.640

Punktacja MNiSW: 100.000


6/98


Autorzy: Prządka Natalia, Kęsy Jacek, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju światła na mikrorozmnażanie i produkcję olejków eterycznych Lavandula angustifolia.

Tytuł równoległy: The effect of light quality on the Lavandula angustifolia micropropagation and essential oils production.

Tytuł całości: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych", Lublin, 24 maja 2019 r., abstrakty / red. Barbara Wrzyszcz, Alicja Danielewska.

Rocznik: 2019

Opis fizyczny: S. 129-130

Uwagi: Tekst pol. i ang.


7/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Taraxacum pieninicum response to sucrose presence in synseeds endosperm during short-term conservation in in vitro conditions.

Tytuł całości: New trends in plant reproduction and growth regulation, 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology PSEPB, 9-12 September 2019, Toruń : abstract book.

Adres wydawniczy: [Toruń, Studio Kropka dtp - Piotr Kabaciński] : 2019

Opis fizyczny: S. 199


8/98


Autorzy: Grzelak Marta, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Effect of glucose, sodium nitroprusside and nitric oxide elicytation on phytoalexin production by microbulbs of Hippeastrum hybridum (Amaryllidaceae)

Tytuł całości: New trends in plant reproduction and growth regulation, 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology PSEPB, 9-12 September 2019, Toruń : abstract book.

Adres wydawniczy: [Toruń, Studio Kropka dtp - Piotr Kabaciński] : 2019

Opis fizyczny: S. 197


9/98


Autorzy: Boniecka Justyna, Rybicka Agata, Schweighofer Alois, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Rape (Brassica napus L.) transformation and schoot organogenesis : important steps towards successful genome editing.

Tytuł całości: Plant genome editing state of the art, 1st PlantEd Conference : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Novi Sad, University of Novi Sad. Institute of Lowland Forestry and Environment : 2019

Opis fizyczny: S. 54


10/98


Autorzy: Trejgell Alina, Kęsy Jacek.

Tytuł oryginału: Evaluation of shoot development and terpenes production in Lavandula angustifolia plantlets in vitro cultured under red and blue light.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 61 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 35

Uwagi: XI Conference "In vitro cultures in biotechnology and plant physiology", Kraków, Poland, December 4-6, 2019.

Uwagi: Bibliogr.


11/98


Autorzy: Złoch Michał, Furtado Bliss Ursula, Trejgell Alina, Tyburski Jarosław, Kowalkowski Tomasz, Szymańska Sonia, Hrynkiewicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Microbial assisted phytoextraction of Cd2+ by Salix viminalis under in vitro culture conditions.

Czasopismo: Dendrobiology

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 82

Opis fizyczny: S. 66-77, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12657/denbio

Impact Factor: 1.375

Punktacja MNiSW: 40.000


12/98


Autorzy: Grzelak Marta, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Metody zwiększania produkcji metabolitów wtórnych w kulturze in vitro : elicytacja.

Tytuł całości: Nowe horyzonty w naukach przyrodniczych, BIOT 2018, III Ogólnopolska Konferencja, Poznań, 25 maja 2018 : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: [Poznań, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: S. 44


13/98


Autorzy: Grzelak Marta, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Metody zwiększania produkcji metabolitów wtórnych w kulturze in vitro : elicytacja.

Tytuł całości: Nowe horyzonty w naukach przyrodniczych, monografia pokonferencyjna III Ogólnopolskiej Konferencji BIOT 2018 / red. nauk. Marta Cieślik, Maria Różańska, Przemysław Kowalczewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu : 2018

Opis fizyczny: S. 92


14/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Effect of jasmonic acid on Taraxacum pieninicum cold tolerance after synseeds slow-growth storage.

Tytuł całości: Plant functioning under environmental stress, 11th International Conference, September 12-15, 2018, Cracow, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Cracow, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 67


15/98


Autorzy: Prządka Natalia, Kapuścińska Dominika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Dodatek olejków eterycznych do pożywki jako metoda zwiększająca skuteczność sterylizacji na przykładzie lawendy (Lavandula sp.) w kulturze in vitro.

Tytuł całości: Wiedza kluczem do sukcesu, cykl konferencji interdyscyplinarnych, Łódź, 20.01.2018 : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Łódź, Fundacja Promovendi : 2018

Opis fizyczny: S. 77


16/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Assessment of the genetic stability of Taraxacum pieninicum microcuttings after long-term slow growth storage using molecular markers.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 99 no. 3

Opis fizyczny: S. 295

Uwagi: XV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference Biotechnological utilization of in vitro culture variability, September 17-20, 2018, Rogów.

Uwagi: 10.5114/bta


17/98


Autorzy: Trejgell Alina, Kamińska Monika, Lisowska Karolina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Micropropagation of Inula germanica L. from the seedlings explants.

Czasopismo: Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 46 no. 1

Opis fizyczny: S. 52-57, il., wykr.

Uwagi: [DOI: 2017]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15835/nbha

Impact Factor: 0.624

Punktacja MNiSW: 15.000


18/98


Autorzy: Kamińska Monika, Gołębiewski Marcin, Tretyn Andrzej, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Efficient long-term conservation of Taraxacum pieninicum synthetic seeds in slow growth conditions

Czasopismo: Plant Cell, Tissue and Organ Culture

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 132 no. 3

Opis fizyczny: S. 469-478, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2017]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11240

Impact Factor: 2.200

Punktacja MNiSW: 35.000


19/98


Autorzy: Kamińska Monika, Tretyn Andrzej, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Effect of jasmonic acid on cold-storage of Taraxacum pieninicum encapsulated shoot tips.

Czasopismo: Plant Cell, Tissue and Organ Culture

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 135 no. 3

Opis fizyczny: S. 487-497, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11240

Impact Factor: 2.200

Punktacja MNiSW: 35.000


20/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Jasmonic acid and abscisic acid in cold storage of Taraxacum pieninicum : comparison of plant growth regulators.

Tytuł całości: 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, Białystok, Poland, 12-15 September 2017, communication in plants : from cell to environment / eds.: Iwona Ciereszko, Andrzej Bajguz.

Adres wydawniczy: Białystok, Agencja Wydawnicza Ekopress : 2017

Opis fizyczny: S. 126


21/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Przechowywanie sztucznych nasion Taraxacum pieninicum w warunkach spowolnionego wzrostu w kulturze in vitro.

Tytuł całości: BioOpen, III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź, 11-12 maja 2017 roku : księga abstraktów.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki : 2017

Opis fizyczny: S. 29


22/98


Autorzy: Prządka Natalia, Kapuścińska Dominika, Trejgell Alina, Sosnowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Analiza wzrostu i rozwoju mikrosadzonek w kulturze in vitro wybranych odmian Solanum tuberosum L.

Tytuł całości: I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, 22-23 kwietnia 2017 roku, Poznań, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu : 2017

Opis fizyczny: [1] s.


23/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Nowa metoda krótkoterminowego przechowywania kapsułowanych wierzchołków wzrostu mniszka pienińskiego.

Tytuł całości: Nowe horyzonty w naukach przyrodniczych, BIOT 2017, II Ogólnopolska Konferencja, Poznań, 26 maja 2017 : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: [Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy] : 2017

Opis fizyczny: S. 11


24/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Uzyskiwanie sztucznych nasion i ich kiełkowanie w warunkach in vitro.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 47

Uwagi: Bibliogr.


25/98


Autorzy: Kapuścińska Dominika, Prządka Natalia, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Ukorzenianie mikropędów Hippeastrum hybridum w warunkach in vitro i ex vitro.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 110


26/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Hrynkiewicz Katarzyna, Trejgell Alina, Baum Christel.

Tytuł oryginału: The effect of plant-growth-promoting rhizobacteria on the phytoextraction of Cd and Zn by Brassica napus L.

Czasopismo: International Journal of Phytoremediation

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 19 no. 7

Opis fizyczny: S. 597-604, tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2016]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/15226514

Impact Factor: 1.886

Punktacja MNiSW: 25.000


27/98


Autorzy: Trejgell Alina, Zielińska Marlena.

Tytuł oryginału: Rośliny użytkowe i chronione w kulturach in vitro.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 62

Opis fizyczny: S. 8-11, il.

Uwagi: Bibliogr.


28/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina, Szmidt-Jaworska Adriana.

Tytuł oryginału: Synthesis of phytoalexins and hydrogen peroxide in bulbs hippeastrum hybridum micropropagated in vitro.

Tytuł całości: NAROSSA 2016, 20th International Conference for renewable resources and plant biotechnology, Magdeburg, Germany, June 13, 2016.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: Poster 1.2


29/98


Autorzy: Szmidt-Jaworska Adriana, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Analiza produkcji fitoaleksyny i nadtlenku wodoru w cebulach Hippeastrum hybridum uzyskanych na drodze mikropropagacji w kuturze in vitro.

Tytuł całości: Nowe osiągnięcia polskich zespołów badawczych w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii roślin, Międzyzdroje, 8-10 czerwca 2016.

Adres wydawniczy: [Międzyzdroje, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa] : 2016

Opis fizyczny: S. 72


30/98


Autorzy: Trejgell Alina, Szmidt-Jaworska Adriana.

Tytuł oryginału: In vitro culture as an effective method of reproduction Hippeastrum hybridum.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 58 suppl. 2

Opis fizyczny: S. 34

Uwagi: X Conference In vitro cultures in plant physiology, December 7-9, 2016, Kraków, Poland : abstracts.

Uwagi: Bibliogr.


31/98


Autorzy: Kamińska Monika, Skrzypek Edyta, Wilmowicz Emilia, Tretyn Andrzej, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Effect of light conditions and ABA on cold storage and post-storage propagation of Taraxacum pieninicum.

Czasopismo: Plant Cell, Tissue and Organ Culture

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 127 no. 1

Opis fizyczny: S. 25-34, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11240

Impact Factor: 2.002

Punktacja MNiSW: 30.000


32/98


Autorzy: Trejgell Alina, Kamińska Monika, Kowalska K., Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Micropropagation in vitro of Inula germanica L.

Tytuł całości: Joint 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG, 8-11 September 2015, Gdańsk, abstract book.

Adres wydawniczy: Gdańsk, University of Gdańsk : 2015

Opis fizyczny: S. 82


33/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ kwasu abscysynowego na długotrwałe przechowywanie Taraxacum pieninicum Pawł. w kulturze in vitro.

Tytuł całości: Nauka dla środowiska przyrodniczego, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu, 23-25 kwietnia 2015 r. : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy : 2015

Opis fizyczny: S. 43-44


34/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Metody przechowywania materiału roślinnego w kulturach in vitro jako narzędzie aktywnej ochrony bioróżnorodności.

Tytuł całości: Nowe oblicze nauk przyrodniczych, II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, 14 listopada 2015.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Chemii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2015

Opis fizyczny: S. 32


35/98


Autorzy: Trejgell Alina, Szmidt-Jaworska Adriana.

Tytuł oryginału: Mikrorozmnażanie Hippeastrum hybridum i analiza poziomu fitoaleksyny u regeneratów.

Tytuł całości: Ogólnopolska Konferencja "Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych" w ramach XLIV Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS, Lublin, 9-11 czerwca 2015, streszczenia.

Adres wydawniczy: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej : 2015

Opis fizyczny: S. 24-26


36/98


Autorzy: Kamińska Monika, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ warunków świetlnych i rodzaju naczyń na przechowywanie Taraxacum pieninicum Pawł. w kulturze in vitro.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 20-22 marca 2015 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 210


37/98


Autorzy: Znajewska Zuzanna, Miler Karol, Dąbrowska Grażyna, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Interakcje pomiędzy Trichoderma viride a mikroorganizmi glebowymi i siewkami rzepaku jarego.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 20-22 marca 2015 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 141


38/98


Autorzy: Trejgell Alina, Kamińska Monika, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: In vitro slow growth storage of Senecio macrophyllus shoots.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 37 no. 11

Opis fizyczny: Art. 234 S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11738

Impact Factor: 1.563

Punktacja MNiSW: 25.000


39/98


Autorzy: Trejgell Alina, Kamińska Monika.

Tytuł oryginału: Światło w życiu roślin.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 55

Opis fizyczny: S. 19-23, il., wykr.


40/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Baum Christel, Trejgell Alina, Hrynkiewicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Impact of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth and expression of gene encoding stress protein - metallothionein BnMT2 in the non-host crop Brassica napus L.

Czasopismo: Journal of Plant Nutrition and Soil Science

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 177 no. 3

Opis fizyczny: S. 459-467, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1002/jpln

Impact Factor: 1.459

Punktacja MNiSW: 30.000


41/98


Autorzy: Trejgell Alina, Chernetskyy Mykhaylo, Podlasiak Jolanta, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: An efficient system for regenerating Taraxacum pieninicum Pawł. from seedling explants.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 55 no. 1

Opis fizyczny: S. 73-79, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.2478/abcsb

Impact Factor: 0.662

Punktacja MNiSW: 20.000


42/98


Autorzy: Trejgell Alina, Wardęcka Magdalena, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Influence type of container and sugar contain in medium on in vitro storage of Senecio macrophyllus shoot.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 55 suppl. 2

Opis fizyczny: S. 67

Uwagi: IX National Conference In vitro cultures in plant physiology, December 4-6, 2013, Krakow, Poland.

Uwagi: Bibliogr.


43/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Hrynkiewicz Katarzyna, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Do arbuscular mycorrhizal fungi affect metallothionein MT2 expression in Brassica Napus L. roots?

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 54 no. 1

Opis fizyczny: S. 7-12, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.612

Punktacja MNiSW: 20.000


44/98


Autorzy: Trejgell Alina, Libront Ilona, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: The effect of Fe-EDDHA on shoot multiplication and in vitro rooting of Carlina onopordifolia Besser.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 34 no. 5

Opis fizyczny: S. 2051-2055, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.305

Punktacja MNiSW: 25.000


45/98


Autorzy: Trejgell Alina, Dąbrowska Agnieszka, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Micropropagation and influence of in vitro culture on development of Cirsium pannonicum (L. f.) link regenerants.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 11 nr 5

Opis fizyczny: S. 81-90, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.691

Punktacja MNiSW: 20.000


46/98


Autorzy: Trejgell Alina, Zielińska Marlena.

Tytuł oryginału: Oznaczanie pospolitych drzew i krzewów.

Czasopismo: Biologia w Szkole z Przyrodą

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 65 nr 2

Opis fizyczny: S. 32-41, tab., tabl.

Uwagi: Bibliogr.


47/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Fizjologia człowieka - rozwiązania metodyczne.

Czasopismo: Biologia w Szkole z Przyrodą

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 65 nr 4

Opis fizyczny: S. 26-32, il., tab., wykr.


48/98


Autorzy: Trejgell Alina, Zielińska Marlena.

Tytuł oryginału: Rośliny nie tylko z doniczki.

Czasopismo: Biologia w Szkole z Przyrodą

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 65 nr 4

Opis fizyczny: S. 11-14, il.

Uwagi: Bibliogr.


49/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Fizjologia roślin - rozwiązania metodyczne.

Czasopismo: Biologia w Szkole z Przyrodą

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 65 nr 5

Opis fizyczny: S. 26-35, il., tab., wykr.


50/98


Autorzy: Trejgell Alina, Podlasiak Jolanta, Chernetskyy Mykhaylo, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Micropropagation of Taraxacum pieninicum Pawł., a rare and endangered plant.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 93 no. 2

Opis fizyczny: S. 178

Uwagi: XIII Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference : Plant cell - the objective of genetic and physiological manipulations, September 24-27, 2012, Rogów.


51/98


Autorzy: Michalska Magdalena, Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Effect of cytokinis on micropropagation of Pulsatilla vulgaris Mill.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 93 no. 2

Opis fizyczny: S. 174

Uwagi: XIII Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference : Plant cell - the objective of genetic and physiological manipulations, September 24-27, 2012, Rogów.


52/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Trejgell Alina, Hrynkiewicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wpływ inokulacji bakteriami ryzosferowymi na akumulację metali i wzrost Brassica napus L. odmiany ozimej.

Tytuł całości: Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych, 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 12-15.09.2011 r., Olsztyn / red. Agata Borowik, Mirosław Kucharski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Katedra Mikrobiologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2011

Opis fizyczny: S. 28


53/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Hrynkiewicz Katarzyna, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Zależności między obecnością zarodników grzybów mikoryzowych a wzrostem Brassica napus L.

Tytuł całości: Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych, 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 12-15.09.2011 r., Olsztyn / red. Agata Borowik, Mirosław Kucharski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Katedra Mikrobiologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2011

Opis fizyczny: S. 26


54/98


Autorzy: Trejgell Alina, Dąbrowska Agnieszka, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ rozmnażania w kulturze in vitro na biologię Cirsium pannonicum.

Tytuł całości: Zróżnicowanie muraw kserotermicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 2-4 czerwca 2011.

Adres wydawniczy: Lublin : 2011

Opis fizyczny: S. 101-102


55/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Shoot multiplication and in vitro rooting of Carlina onopordifolia Besser.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 53 no. 2

Opis fizyczny: S. 68-72, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.565

Punktacja MNiSW: 20.000


56/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Fotosynteza - propozycja rozwiązań metodycznych.

Czasopismo: Biologia w Szkole z Przyrodą

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 64 nr 6

Opis fizyczny: S. 55-65, il.

Uwagi: Bibliogr.


57/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Życiodajna energia.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 39

Opis fizyczny: S. 16-19, il.

Uwagi: Bibliogr.


58/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Hrynkiewicz Katarzyna, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) na ekspresję metalotioneiny BnMT2 Brassica napus L. rosnącego w obecności metali ciężkich.

Tytuł równoległy: The influence of PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) on expression of metallothionein BnMT2 Brassica napus L. growing at the presence of heavy metals.

Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 567

Opis fizyczny: S. 83-92, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych.
Uwagi: [uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr.


59/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie mikronamnażania w kulturach in vitro do tworzenia kolekcji gatunków chronionych w ogrodach botanicznych.

Tytuł całości: Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu, XXXIX Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, Lublin - Kazimierz Dolny 23-25 maja 2010 : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Lublin, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 16-17


60/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Hrynkiewicz Katarzyna, Trejgell Alina, Kłosowska Katarzyna, Mierek-Adamska Agnieszka, Goc Anna.

Tytuł oryginału: Bakterie ryzosferowe mogą promować wzrost rzepaku (Brassica napus ) w obecności metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu).

Tytuł równoległy: Rhizobacteria can promote rape (Brassica napus ) growth in heavy metal (Cd, Pb, Zn, Cu) contaminated environment.

Tytuł całości: Rośliny oleiste, XXX Konferencja Naukowa, Poznań, 16-17.03.2010 : streszczenia = Oilseed crops : 30th Scientific Conference, Poznań, 16-17.03.2010 : abstracts.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin : 2010

Opis fizyczny: S. 125-127


61/98


Autorzy: Trejgell Alina, Michalska Magdalena, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Micropropagation of Senecio macrophyllus M. Bieb.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 52 no. 1

Opis fizyczny: S. 67-72, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.586

Punktacja MNiSW: 13.000


62/98


Autorzy: Michalska Magdalena, Trejgell Alina, Osińska Justyna, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Effect of cytokinins and activated charcoal on shoot multiplication of Pulsatilla halleri and P. alpina in in vitro culture.

Czasopismo: Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 79 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 111

Uwagi: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society Planta in vivo, in vitro et in silico, September 6-12 2010, Warsaw, Poland.


63/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ cytokinin na odpowiedź morfogenetyczną eksplantatów pochodzących z siewek Polemonium coeruleum.

Tytuł równoległy: The effect of cytokinins on morphogenetic response of Polemonium coeruleum seedlings explants.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 89 nr 2

Opis fizyczny: S. 125-131, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


64/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wydajność mikrorozmnażania w kulturach in vitro wybranych gatunków chronionych z rodziny Asteraceae.

Tytuł równoległy: Micropropagation in in vitro culture efficiency of selected protected species Asteraceae.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 90 nr 3

Opis fizyczny: S. 202-209, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


65/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Poznajemy tajemnice funkcjonowania układu wydalniczego metodą dramy.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 25-29


66/98


Autorzy: Trejgell Alina, Szczepanek Dominika, Domżalska Lucyna, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: In vitro propagation of Leontopodium alpinum cass. from various explants of seedling

Czasopismo: Propagation of Ornamental Plants

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 10 no. 2

Opis fizyczny: S. 81-87, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.366

Punktacja MNiSW: 13.000


67/98


Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Hrynkiewicz Katarzyna, Kłosowska Katarzyna, Trejgell Alina, Mierek-Adamska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Wpływ bakterii ryzosferowych na kiełkowanie nasion Brassica napus L. w obecności metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn).

Tytuł równoległy: The effect of rhizobacteria on germination of Brassica napus L. seeds in the presence of heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn).

Czasopismo: Rośliny Oleiste

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 31 nr 1

Opis fizyczny: S. 85-98, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


68/98


Autorzy: Trejgell Alina, Bednarek Marlena, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Micropropagation of Carlina acaulis L.

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 51 no. 1

Opis fizyczny: S. 97-103, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.571

Punktacja MNiSW: 10.000


69/98


Autorzy: Trejgell Alina, Dąbrowska Grażyna, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: In vitro regeneration of Carlina acaulis subsp. simplex from seedling explants.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 31 no. 3

Opis fizyczny: S. 445-453

Impact Factor: 1.232

Punktacja MNiSW: 10.000


70/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Wódkowska Anna, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Poznajemy drzewa okiem przyrodnika i poety.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 29

Opis fizyczny: S. 28-34

Uwagi: Bibliogr.


71/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina, Wódkowska Anna.

Tytuł oryginału: Poznajemy drzewa okiem przyrodnika i poety. Cz. 2.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 29-35, il.

Uwagi: Bibliogr.


72/98


Autorzy: Trejgell Alina, Michalska Magdalena, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ cytokinin na mikropropagację Arnica montana L.

Tytuł równoległy: Effect of cytokinins on the mikropropagation of Arnica montana L.

Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 534

Opis fizyczny: S. 289-296, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kultury in vitro w fizjologii roślin = In vitro culture in plant physiology.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


73/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina, Nocny Magdalena.

Tytuł oryginału: Doświadczenia na lekcjach biologii.

Tytuł całości: Przedmioty przyrodnicze a technologia informacyjna i komunikacyjna, XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 13-14 września 2008 : streszczenia prezentacji / pod. red. Józefiny Turło.

Adres wydawniczy: [Toruń], [Uniwersytet Mikołaja Kopernika] : 2008

Opis fizyczny: S. 16


74/98


Autorzy: Trejgell Alina, Michalska Magdalena, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ cytokinin na mikropropagację Arnica montana L.

Tytuł całości: VIII Ogólnopolska Konferencja "Kultury in vitro w fizjologii roślin", Kraków, 4-5 grudnia 2008

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN : 2008

Opis fizyczny: S. 46


75/98


Autorzy: Stawicka Agata, Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ hormonów z grupy cytokinin na regenerację gatunków z rodzaju Drosera

Tytuł całości: VIII Ogólnopolska Konferencja "Kultury in vitro w fizjologii roślin", Kraków, 4-5 grudnia 2008

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN : 2008

Opis fizyczny: S. 14


76/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Kształtowanie postawy badawczej ucznia na lekcjach biologii.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 27

Opis fizyczny: S.44-46, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


77/98


Autorzy: Trejgell Alina, Szczepanek Dominika, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ regulatorów wzrostu na proliferację pędów przybyszowych u Leontopodium alpinum.

Tytuł równoległy: Effect of growth regulators on adventitious shoots proliferation of Leontopodium alpinum.

Tytuł całości: Botanika w Polsce, sukcesy, problemy, perspektywy : streszczenia referatów i plakatów : 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007 / red. Ewa Kępczyńska, Jan Kępczyński.

Adres wydawniczy: Szczecin, Oficyna In Plus : 2007

Opis fizyczny: S. 124


78/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Ziętara Izabela, Strutyńska Agata, Trejgell Alina, Jarkiewicz Magdalena.

Tytuł oryginału: Formy popularyzacji wiedzy przyrodniczej wśród młodzieży i ludzi dorosłych : rozwiązania toruńskie.

Tytuł całości: Dydaktyka biologii wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Ryta M. Suska-Wróbel, Iwona Majcher.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 204-211

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


79/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Analysis of flowering ability of regenerated Carlina acaulis subsp. simplex plants.

Czasopismo: Acta Agrobotanica

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 60 no. 2

Opis fizyczny: S. 39-44, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5586/aa

Punktacja MNiSW: 3.000


80/98


Autorzy: Trejgell Alina, Kowalczyk Agata, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ regulatorów wzrostu na regenerację in vitro gatunków z rodzaju Carlina.

Tytuł równoległy: Effect of growth regulators on the regeneration in vitro of selected species of Carlina.

Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 523

Opis fizyczny: S. 237-245, il., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


81/98


Autorzy: Trejgell Alina, Grzelka Monika, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Proliferacja pędów przybyszowych w kulturach wierzchołków wzrostu Carlina Acaulis subsp. simplex.

Tytuł całości: Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów, problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków 30-31 maja 2006 / red. Zbigniew Mirek [et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk : 2006


82/98


Autorzy: Nocny Magdalena, Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ światła oraz miejsca jego percepcji na kwitnienie Pharbitis nil.

Tytuł równoległy: The influence of light and the place of its perception on the flowering of Pharbitis nil.

Czasopismo: Acta Agrobotanica

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 59 z. 1

Opis fizyczny: S. 223-232, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


83/98


Autorzy: Trejgell Alina, Jarkiewicz Magdalena, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: The effect of carbon source on callus induction and regeneration ability in Pharbitis nil.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 28 no. 6

Opis fizyczny: S. 619-626, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.528

Punktacja MNiSW: 10.000


84/98


Autorzy: Jarkiewicz Magdalena, Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ światła oraz miejsca jego percepcji na kwitnienie Pharbitis nil.

Tytuł całości: Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe, V ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 9-10 listopada 2005 : streszczenia.

Adres wydawniczy: [Lublin, AR : 2005]

Opis fizyczny: S. 22


85/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie komputera na lekcjach biologii.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 18-20, il., tab.


86/98


Autorzy: Trejgell Alina, Wiśniewska Justyna, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Zawiesina komórkowa uzyskana z kalusa oraz bezpośrednio z liścieni Pharbitis nil Chois.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 65 nr 2

Opis fizyczny: S. 219-224, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


87/98


Autorzy: Zielińska Marlena, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Przykłady wykorzystania komputera w nauczaniu biologii.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 15-19, il., tab.


88/98


Autorzy: Wiśniewska Justyna, Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Plant signalling peptides.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 25 no. 1

Opis fizyczny: S. 105-122, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11738

Impact Factor: 0.438

Punktacja MNiSW: 6.000


89/98


Autorzy: Trejgell Alina, Wójciak A., Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Photoperiodically independent flowering of Pharbitis nil plants regenerated from flower buds.

Czasopismo: In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 38 no. 6

Opis fizyczny: S. 564-568, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1079/IVP

Impact Factor: 0.440

Punktacja MNiSW: 11.000


90/98


Autorzy: Wiśniewska Justyna, Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ białkowych czynników wzrostu na podziały komórkowe kalusa uzyskanego z fragmentów hipokotyli Pharbitis nil.

Tytuł całości: Botanika w dobie biologii molekularnej, materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego / [oprac. red. materiałów zjazdowych Elżbieta Zenkteler].

Adres wydawniczy: Poznań, Polskie Towarzystwo Botaniczne : 2001

Opis fizyczny: S. 168

Uwagi: a


91/98


Autorzy: Trejgell Alina, Wiśniewska Justyna, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Próba transformacji Pharbitis nil przy użyciu Agrobacterium tumefaciens.

Tytuł całości: Botanika w dobie biologii molekularnej, materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego / [oprac. red. materiałów zjazdowych Elżbieta Zenkteler].

Adres wydawniczy: Poznań, Polskie Towarzystwo Botaniczne : 2001

Opis fizyczny: S. 168

Uwagi: a


92/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Zdolność do zakwitania roślin Pharbitis nil zregenerowanych z pąków kwiatowych i niedojrzałych zarodków zygotycznych.

Czasopismo: Biotechnologia

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 53 nr 2

Opis fizyczny: S. 118-121, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


93/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej, Szyp Iwona, Balcerek Maciej.

Tytuł oryginału: Regeneracja Pharbitis nil Chois.

Tytuł równoległy: Regeneration of Pharbitis nil.

Tytuł całości: Botanika polska u progu XXI wieku, materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19 września 1998 = Polish botany on the threshold of the XXI century : proceedings of the 51 Congress of the Polish Botanical Society, Gdańsk, 15-19 September 1998 / red. Jolanta Miądlikowska.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 1998

Opis fizyczny: S. 497

Uwagi: a


94/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej, Nicoś D..

Tytuł oryginału: Attempt at regeneration of Pharbitis nil from fragments of vegetative organs.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 20 no. 2

Opis fizyczny: S. 161-166, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11738

Impact Factor: 0.438

Punktacja MNiSW: 6.000


95/98


Autorzy: Trejgell Alina, Wójciak A., Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Regeneration of Pharbitis nil Chois. from flower bud.

Czasopismo: Acta Physiologiae Plantarum

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 19 no. 2

Opis fizyczny: S. 244

Uwagi: Application of in vitro cultures in plant physiology : abstracts of the conference held in Kraków, November 21-23, 1996 : supplement.


96/98


Autorzy: Trejgell Alina, Tretyn Andrzej.

Tytuł oryginału: Regeneration of Pharbitis nil from immature embryos by somatic embryogenesis.

Czasopismo: Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 66 no. 2

Opis fizyczny: S. 159-163, il.; streszcz. pol.

Uwagi: 10.5586/asbp

Impact Factor: 0.239

Punktacja MNiSW: 6.000


97/98


Autorzy: Kriesel Krystyna, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Oddziaływanie izolatów Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholt. na wzrost siewek sosny (Pinus sylvestris L.) traktowanych metalami ciężkimi i magnezem.

Tytuł równoległy: The effect of Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholt. isolates on the growth of pine seedlings (Pinus sylvestris L.) treated with heavy metals and magnesium.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 44

Opis fizyczny: S. 203-213, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


98/98


Autorzy: Kriesel Krystyna, Trejgell Alina.

Tytuł oryginału: Ochronny wpływ Mycelium radicis atrovirens Mel. na wzrost siewek sosny zwyczajnej porażonych przez Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholt.

Tytuł równoległy: The protective effect of Mycelium radicis atrovirens Mel. on the growth of Scots pine seedlings infected with Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholt.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 46

Opis fizyczny: S. 217-225, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000