Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

1991-2000

Dudiňak V., Tryjanowski P., Kasprzyk K., Pet`ko B., Špakulová M. 2000. Intestinal helminth parasites of bats (Chiroptera) from Slovakia and Poland. Acta Parasitologica, 45(3): 175

Kasprzyk K., Czopek G., Franςois-Krassowska A. 2000. Rozmiary przewodu pokarmowego i wątroby u krajowych żab zielonych. Biologia płazów i gadów. Zamachowski W. (red.), s. 50-56. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków.

Przystalski A., Kasprzyk K., Andrzejewski H. 2000. Świat zwierząt. Przyroda Ziemi Chełmińskiej i obszarów przyległych A. Giziński, B. Chrapkowski, Tomaszewski W. (red.). Wyd. Polski Klub Ekologiczny oddział Pomorsko-Kujawski. s. 37-55

Kasprzyk K., Ruczyńska I. 1998. Koncepcja ochrony nietoperzy zimujących w obiektach Twierdzy Toruń. Fortyfikacje. Tom V. Twierdza Toruń – stan badań i problematyka konserwatorska. Narębski L. (red). Warszawa – Kraków.151-160.

Kasprzyk K. 1997. Fauna nietoperzy Polski Północno – Wschodniej – aktualny stan wiedzy. AUNC, Biologia 53 (98): 77-85.

Przystalski A., Kasprzyk K. 1997. Czerwona lista ginących i zagrożonych zwierząt kręgowych w regionie kujawsko – pomorskim.  IV. Kręgowce – Vertebrata (W:) Czerwona lista ginących i zagrożonych zwierząt kręgowych w regionie kujawsko – pomorskim. (red. L. Rutkowski) AUNC , Biologia 53 (98): 25-32.

Bekasiński R., Kasprzyk K., Ruprecht A.L., 1996: Chronologiczna analiza pokarmu płomykówki, Tyto alba guttata (C.L.BR.) z Równiny Rychwalskiej (Wielkopolska). Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. C, Zool., 43: 47-54

Kasprzyk K., Ruprecht A.L., 1996: Nowe stanowiska borowiaczka Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) na Pojezierzu Mazurskim. Przegląd Przyrodniczy. 7: 71-74.

Fuszara E., Kasprzyk K. 1995. Zimowe spisy nietoperzy na Pojezierzu Mazurskim. [w:] Zimowe spisy nietoperzy w Polsce 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności (red. B. W. Wołoszyn) s.51-55. Publikacje Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN Kraków.

Kasprzyk  K.  1993.  Nietoperze  Zaborskiego  Parku Krajobrazowego. Bory Tucholskie. Walory Przyrodnicze – Problemy ochrony – Przyszłość. Rejewski M, Nienartowicz A., Boiński M. (red.). UMK, s.147-149.

Kasprzyk K. 1993. Badania  ilościowe lęgowej awifauny nowych dzielnic mieszkaniowych w Toruniu. Acta Univ Nicolai Copernici, Biol., 43, Nauki mat.- przyr. Toruń. 84: 127  – 143.

Kasprzyk  K. 1992. W świecie nietoperzy. 35 lat  poznawczej  przygody  młodych  biologów.  Wołk K. (red.). Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Toruń. s. 14-19

Kasprzyk K., Fuszara E. 1992. Nowe stanowiska mopka, Barbastella barbastellus  (Schreber,  1774)  w  północno-wschodniej Polsce. Przegl. Zool.36(1-4): 193-197.

Kasprzyk K., Zalewski A. 1992. Drobne ssaki okolic Torunia. Przegl. Zool. 36(1-4): 211-217

Kasprzyk K. 1991. Daleki  przelot karlika większego. Wszechświat. Tom 92, nr 4 : 84

Kasprzyk K. 1991. Mroczek  późny w skrzynce lęgowej. Wszechświat Tom 93  nr 5: 138