Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Global Change Biology: jeden kierunek studiów – dwa dyplomy!

 • Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która oferuje program podwójnych dyplomów w ramach nauk biologicznych. Program studiów magisterskich prowadzony we współpracy z Uniwersytetem Parthenope w Neapolu we Włoszech organizowany jest pod patronatem Katedry UNESCO w dziedzinie „Środowisko, zasoby i zrównoważony rozwój”, której nasza Uczelnia jest oficjalnym partnerem.

 

 • Program studiów II stopnia Global Change Biology jest oparty na badaniach prowadzonych na wysokim poziomie oraz wieloletnim doświadczeniu pracowników naszego Wydziału. Oferujemy wykłady i kursy z szerokiego zakresu nauk biologicznych.

 

 • Badania prowadzone przez członków naszego Wydziału obejmują:
  • makroekologię i modelowanie biogeograficzne,
  • rozwój szeroko stosowanych metod ekologicznych oraz oprogramowania do analizy zbiorowości i obróbki danych,
  • biotyczne inwazje europejskich społeczności roślinnych i słodkowodnych oraz odpowiednie ekologiczne i ewolucyjne implikacje interakcji z rodzimymi organizmami
  • ochrona biologiczna i ocena ekosystemów potwierdzona licznymi ocenami dla celów administracyjnych i planowania krajobrazu,
  • ekologia ewolucyjna i filogeneza wybranych roślin i zwierząt, w tym biogeograficzna rekonstrukcja historii kolonizacji postglacjalnej Europy
  • fizjologia stresu u kręgowców i bezkręgowców z wykorzystaniem metod behawioralnych i neurobiologicznych.

Program studiów uwzględnia wszystkie te dziedziny.

 • Nasz Uniwersytet jest jedną z wiodących uczelni badawczych w Polsce. Program Global Change Biology w pełni wpisuje się w główny cel strategiczny UMK, jakim jest utrwalenie wysokiej pozycji w badaniach naukowych i dydaktyce. Dwa z głównych celów operacyjnych dotyczą umiędzynarodowienia programów studiów i nauki oraz obecności w europejskich stowarzyszeniach uniwersyteckich. Celem programu Global Change Biology jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności.

 

Zdobądź podwójny tytuł magistra nauk biologicznych!

 • Jesteś ambitny i zmotywowany do nauki? Ta propozycja jest dla Ciebie! Nasza oferta skierowana jest zarówno do studentów polskich, jak i zagranicznych. Program studiów realizowany jest w języku angielskim i przebiega we współpracy z Uniwersytetem Parthenope w Neapolu we Włoszech.
 • Możliwe jest podjęcie jednej z dwóch ścieżek kształcenia:
  • pierwsza oparta wyłącznie na programie UMK umożliwia uzyskanie dyplomu naszego Uniwersytetu,
  • druga ścieżka obejmuje wyjazd na III semestrze na studia do Neapolu w ramach programu Erasmus+ i uzyskanie dyplomu zarówno UMK, jak i Uniwersytetu Parthenope.

 

Ważne strony internetowe: