Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wybrane ważniejsze publikacje pracowników Zakładu Antropologii

 1. Reitsema L., Kozłowski T., D. E. Crews, W. Chudziak, 2017, Resilience and local dietary adaptation in rural Poland, 1000?1400 CE, Journal of Anthropological Archaeology 45:38-52 (35 p. MNiSW, IF – 1.559)
 2. Matczak M., Kozłowski T., 2017,  Dealing with difference : using the osteobiographies of a woman with leprosy and a woman with gigantism from medieval Poland to identify practices of care. New developments in the bioarchaeology of care : further case studies and expanded theory (5 p. MNiSW)
 3. Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Masłowska A., Kozłowski T, Chudziak W., Bojarski J., Robaszkiewicz A., Witas H. W. 2016,  Analysis of medieval mtDNA from Napole cemetery provides new insights into the early history of Polish state, Ann. Hum. Biol., Vol. 44 no. 1, 2016 (25 p MNiSW, IF – 1.570)
 4. Drozd-Lipińska A., 2016, Archeologiczne wyznaczniki płci w grobach komorowych dzieci na przykładzie nekropolii w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie. Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza = Burials in chamber graves in the Polish lands during the early Middle Ages / pod red. Dariusza Błaszczyka i Dąbrówki Stępniewskiej. Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, S. 130-139 (4 p. MNiSW)
 5. Grupa M., Kozłowski T., 2016, Infekcje swoiste w populacjach historycznych z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w świetle źródeł antropologicznych i archeologicznych na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Epidemie w dziejach Europy : konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe / red. nauk. Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego (4 pkt. MNiSW).
 6. Witas H. W., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Witas P.J., Masłowska A., Jerszyńska B., Kozłowski T., Osipowicz G., 2015, Hunting for the LCT-13910 T Allele between the Middle Neolithic and the Middle Ages suggests its absence in dairying LBK people entering the Kuyavia Region in the 8th Millennium BP, PLoS One, Vol. 10 no. 4 (40 pkt. MNiSW, IF ? 3.057)
 7. Kozłowski T., 2015, Analiza porównawcza czaszki oraz przyżyciowej wysokości ciała “wojownika z Międzyrzecza”. Międzyrzecz : gród i zamek w wiekach IX-XIV : wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 /red. Stanisław Kurnatowski, Origines Polonorum; t. 8 (4 pkt. MNiSW)
 8. Grupa M., Kozłowski T., Krajewska M., Grupa D., Janowska N., Jarzęcki K., Kurzawa D., Mucha N., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Słomczewska M., Wojciechowska A., Majorek M., 2015, Płonkowo, History of St. Oswald church in Płonkowo, Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie, t. 1., Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników polskich, Płonkowo. ? monografia 25 pkt. MNiSW
 9. Grupa M., Kozłowski T., Jankauskas R., Grupa D., Krajewska M., Krakowska S., Majorek M., Mosiejczyk J., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Wojciechowska A., 2015, Secrets of the crypt in St. Ann chapel, Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny, Gniew, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych. – monografia 25 pkt. MNiSW
 10. Dudziński T., Grupa M., Grupa D., Krajewska M., Majorek M., Nowak M., Nowak S., Przymorska ? Sztuczka M., Wojciechowska A., 2015, Tajemnice szczuczyńskich krypt, t. 3, Grajewo, Toruń, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – monografia 20 pkt. MNiSW
  https://www.researchgate.net/publication/316604754_Tajemnice_szczuczynskich_krypt_tom_III_Secrets_of_Szczuczyn_cr
 11. Kozłowski T., Drążkowska A., Krajewska M., 2015, Szczątki wybranych przedstawicieli dawnych elit Rzeczypospolitej w świetle badań antropologicznych i paleopatologicznych, [w]: Kultura Funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI ? XVII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red. A. Drążkowska, Wydawnictwo UMK, Toruń, s.169 – 215. ? rozdział w monografii 4 pkt. MNiSW
 12. Reitsema L., Kozłowski T., Jankauskas R., Drążkowska A., Krajewska M., 2015, Dieta przedstawicieli elit społecznych Rzeczypospolitej na podstawie analizy stabilnych izotopów węgla i azotu w szczątkach szkieletowych [w]: Kultura Funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI ? XVII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red. A. Drążkowska, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 230 – 246. ? rozdział w monografii 4 pkt. MNiSW
 13. Nowak M., Grupa M., Wojciechowska A., Krajewska M., 2015, Prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Gniewie miejscem pochówku elity gniewskiej, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica, vol. 5, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Szczecinie, Szczecin, s. 425 – 433. ? rozdział w monografii 4 pkt. MNiSW
 14. Majorek M., Przymorska ? Sztuczka M., Grupa D., Krajewska M., 2015, Odkrycia archeologiczne przy zespole kościelno ? klasztornym pw. św Mikołaja w Łabiszynie w trakcie prac związanych z osuszaniem jego murów, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica, vol. 5, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Szczecinie, Szczecin, s. 403 – 411. – rozdział w monografii 4 pkt. MNiSW
 15. Grupa D., Krajewska M., Nowak M., Przymorska ? Sztuczka M., Majorek M., 2015, Gniew 2012 ? badania na terenie kościoła i cmentarza, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica, vol. 5, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Szczecinie, Szczecin, s. 413 – 423. ? rozdział w monografii 4 pkt. MNiSW
 16. Drozd-Lipińska A., Kozłowski T., 2015, Analysis of the skeletal population from the cemetery of Bodzia. Bodzia : a late Viking-age elite cemetery in Central Poland / ed. by Andrzej Buko. Leiden: Brill, s. 143-159 (5 pkt. MNiSW)
 17. Drozd-Lipińska T., 2015, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych ze stanowiska 6 w Kopydłowie. Kopydłowo, stanowisko 6 : osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski / red. Arkadiusz Marciniak [et al.]. Poznań ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, S. 295-300, Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne  6 (4 p. MNiSW)
 18. Drozd-Lipińska A., Klugier E., Kamińska- Czakłosz M., 2015, Socioeconomic differences in child mortality in Central Poland at the end of the nineteenth century. J. Biosoc. Sci., Vol. 47 no. 4, S. 449-468 (20 p. MNiSW), 1,056 IF)
 19. Rembisz-Luiejewska A., Kozłowski T., Drozd-Lipińska A., Makowiecki D., 2015, Grób skrzynkowy ludności kultury pomorskiej w Grzybnie (stan. 40), gm. Unisław, woj. kujawsko-pomorskie. Pom. Antiq., T. 24,  S. 253-282 (10 p. MNiSW)
 20. Grupa M., Grupa D., Kozłowski T., Krajewska M., Majorek M., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Wojciechowska A., Dudziński T., 2014, Tajemnice szczuczyńskich krypt, t. 2, Grajewo, Toruń, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. (monografia 20 pkt. MNiSW)
 21. Kozłowski T., Cybulska M., Błaszczyk B., Krajewska M., Jeśman C., 2014, Skull deformations in craniosynostosis and endocrine disorders. Morphological and tomographic (CT) analysis of the skull from crypt of the Silesian Piasts in Brzeg on the river Oder (13th ? 16th century, Poland), (w:) HOMO ? Journal of Comparative Human Biology, Vol. 65 no. 1, str. 400 ? 422. (lista A MNiSW, 25 pkt. IF: 0.847, publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiej)
 22. Osipowicz G., Bokiniec A. Z., Kurzyk K., Makowiecki D., Bienias D., Górzyński T., Jankowski M., Jędrychowska-Dańska K., Kępa M., Kozłowska A., Kozłowski T., Noryśkiewicz A. M., Płoszaj T., Reitsema L.J., Stepańczak B., Szostek K., Weckwerth P., Witas H. W., 2014, The late Neolithic sepulchral and ritual place of site 14 in Kowal (Kuyavia, Central Poland), Praehist. Z., Vol. 89 no. 2 (15 pkt. MNiSW, IF ? 0,278)
 23. Kozłowski T., Stepańczak B., Reitsema L. J., Osipowicz G., Szostek K., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Witas H. W., 2014, Osteological, chemical and genetic analyses of the human skeleton from a Neolithic site representing the Globular Amphora Culture (Kowal, Kuyavia region, Poland), Anthropologie, Vol. 52 no. 1 (10 pkt. MNiSW)
 24. Drozd-Lipińska A., 2014, Samopaska czy godna białogłowa? – zagadkowy grób kobiety z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Kałdusie. Czystość i brud : higiena w średniowieczu / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk. Bydgoszcz : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, S. 87-96 (4 p. MNiSW)
 25. Drozd-Lipińska A., 2014, Mors omnia aequat? – śmierć przez pryzmat ubóstwa. Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych. Funeralia Lednickie, spotkanie 16 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : Biblioteka Telgte Wydawnictwo, s. 401-409 (4 pkt. MNiSW)
 26. Kozłowski T., Krajewska M., 2013, Mumifikacja ciała ludzkiego: wstępne wyniki badań antropologicznych pochówków w kryptach kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie., (w:) Tajemnice szczuczyńskich krypt: materiały z konferencji naukowej, Szczuczyn, 21 IX 2013 r., t. 1, red. M. Grupa, T. Dudziński, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Grajewo, s. 83-98. (rozdział w monografii, 4 pkt. MNiSW)
 27. Dudziński T., Krajewska M., Grupa M., 2013, Krypty kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie źródłem do badań historycznych (w:) Tajemnice szczuczyńskich krypt: materiały z konferencji naukowej, Szczuczyn, 21 IX 2013 r., t. 1, red. M. Grupa, T. Dudziński, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Grajewo,  s. 9-20. (rozdział w monografii, 4 pkt. MNiSW)
 28. Grupa M., Krajewska M., Majorek M., Kozłowski T., 2013, The influence of trade contacts on grave equipment of Gniew community in 14th ? 18th century, (w:) Geology, Geophysics and Environment, vol. 39 no. 2, wyd. AGH, Akademia Górniczo ? Hutnicza, Kraków, s. 133 ? 142. (lista B MNiSW, 3 pkt.)
 29. Reitsema L. J., Kozłowski T., Makowiecki D., 2013, Human-environment interactions in medieval Poland : a perspective from the analysis of faunal stable isotope ratios. J. Archaeol. Sci., Vol. 40 no. 10 (35 pkt. MNiSW, IF ? 2.139)
 30. Krenz-Niedbała M., Kozłowski T., 2013, Comparing the chronological distribution of enamel hypoplasia in Rogowo, Poland (2nd century AD) using two methods of defect timing estimation. Int. J. Osteoarchaeol., Vol. 23 no. 4 (30 pkt. MNiSW, IF ? 1.070)
 31. Drozd-Lipińska A., Łuczak K, 2013, Silphium – cudowny lek od Apollona dla starożytnego miasta Cyrene, Czystość i brud : higiena w starożytności / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu, s. 295-308 (4 p. MNiSW)
 32. Drozd-Lipińska A., 2013, Ocena stopnia wewnątrzgrupowego spokrewnienia ludności z parafii Kowal (woj. kujawsko-pomorskie) w latach 1870-1909. Migracje : Funeralia Lednickie, spotkanie 15 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział: Biblioteka Telgte Wydawnictwo, s. 195-202 (4 pkt. MNiSW)
 33. Drozd-Lipińska A., Pudło P., Sikora J., Trzciński Ł, Wronecki P., 2013, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem, gm. Chojnice, w świetle badań z lat 2010-2011. XVIII Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej. Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013, s. 217-240 (4 pkt. MNiSW)
 34. Drozd-Lipińska A., 2012, Swój czy obcy? System kojarzeń małżeńskich w parafii Kowal w latach 1870-1909. Obcy. Funeralia Lednickie spotkanie 14 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński. Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, S. 469-478 (4 p. MNiSW)
 35. Kępa M., Kozłowski T., Szostek K., Drozd A., Walas S., Mrowiec H., Stepańczak B., Głąb H., Grupa M., 2012, Analysis of mercury levels in historical bone material from syphilitic subjects : pilot studies (short report). Anthropol. Anz., Vol. 69 no. 3, S. 367-377 (20 p. MNiSW, 0,676 IF)
 36. Drozd A, Janowski A., Poliński D., 2012, Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski. Wiad. Numiz., R 56 z. 1, s. 134-135 (7 pkt MNiSW)
 37. Kozłowski T., 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII wiek). Studium antropologiczne. Mons Sancti Laurentii, t. 7, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 1-398. (20 p. MNiSW)