Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii

dr Dariusz Laskowski (assistant professor)

 

Dariusz Laskowskie-mail: laskosd@umk.pl
phone: (56) 611 44 47
room: C170

Consultation hours: Monday 10:00 – 11:00 or by email

 

ResearchGate
Google Scholar
ORCID id

 

Research interests:

  • bacterial adhesion and biofilm formation,
  • nanomechanics of prokaryotic cells,
  • atomic force microscopy (AFM) and lateral force microscopy (LFM),
  • modern methods of detecting microorganisms

 Education qualifications:

PhD in Biological Sciences, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland (December 2015). Interdisciplinary PhD Studies in Mathematics and Natural Sciences.

Thesis Title: Investigation of the adhesive properties of bacteria using atomic force microscopy (AFM).

Supervisors: prof. dr hab. Hanna Dahm (Department of Microbiology) and prof. dr hab. Aleksander Balter (Department of Biophysics and Medical Physics)

Scientific internship:

Department of Research of Biophysical Micromatch, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Science in Cracow, prof. M. Lekka,  5 – 14 june 2017.

Scholarships:

2021 – 2022: Interdisciplinary Team LaTeralTEchniqueBio-AFM Team (LATTE), INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA competition organized by the Nicolaus Copernicus University in Torun as part of the Excellence Initiative – Research University program, member

Grant NCN PRELUDIUM 12 „Badanie sił lateralnych działających na komórki bakteryjne i biofilm z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników fizykochemicznych”, nr: 2016/23/N/NZ9/00240, 8.10.2017 – 8.10.2019, 94 340 zł – wykonawca

Grant UMK na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyznany przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, „Właściwości adhezyjne bakterii rodzaju Proteus z uwzględnieniem wpływu związków antybakteryjnych”,  nr: 2831-B, 2017 – kierownik projektu.

Grant UMK  na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyznany przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, „Oddziaływania międzykomórkowe w biofilmie”, nr: 2250-B, 2015  –  kierownik projektu.

Grant UMK na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyznany przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, „Bakteryjna adhezja i tworzenie biofilmu – aspekt nanomechaniczny”, nr:  1933-B, 2014  –  kierownik projektu.

 Prizes and Awards:

Nagroda I miejsce za najlepszą multimedialną prezentację podczas 52. Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej, Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju : Katowice – Ustroń, 12-15 czerwca 2018.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM) za pracę doktorską przedstawioną w sesji Postęp w mikrobiologii polskiej – wybrane prace habilitacyjne i doktorskie za „ Badanie właściwości adhezyjnych bakterii z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM)”, Bydgoszcz, 25 – 27 września 2016.

 Publications:

Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu