Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Ongoing projects:

  1. National Science Centre Poland (2016/23/B/NZ8/00741), 2017-2020: „Anti-predator defence as a competitive advantage of invasive fish species over natives: a case study of Ponto-Caspian Gobiidae” (head of the project: Tomasz Kakareko, UMK)
  2. National Science Centre Poland (2016/21/B/NZ8/00418), 2017 – 2020: Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?; head of the project: mgr Łukasz Jermacz, investigators: dr hab. Jarosław Kobak, dr Małgorzata Poznańska, mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk
  3. National Science Centre Poland (2015/17/N/NZ8/01653), 2016 – 2019: Wpływ czynników środowiskowych na rytm otwierania i zamykania muszli przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha; head of the project: mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk, scientific advisor: dr hab. Jarosław Kobak, investigator: mgr Łukasz Jermacz
  4. Individual Faculty Grant (2237-B), 2015: Ekologiczne uwarunkowania inwazji przywr digenicznych do słodkowodnych ślimaków i małży; head of the project: dr Anna Cichy
  5. Individual Faculty Grant (2243-B); 2015: Wpływ Babka gymnotrachelus gatunku inwazyjnego na behawior Cottus gobio gatunku rodzimego będącego pod ochroną;  head of the project: mgr Łukasz Jermacz
  6. National Science Centre Poland (2013/09/N/NZ8/03191), 2014 – 2017: Eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspijskich kiełży; head of the project: mgr Łukasz Jermacz, scientific advisor: dr hab. Jarosław Kobak, investigator: dr Małgorzata Poznańska
  7. National Science Centre Poland (2012/05/B/NZ8/00479), 2013 – 2017: Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy; head of the project: dr hab. Jarosław Kobak, investigators: dr Małgorzata Poznańska, mgr Łukasz Jermacz, mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk
  8. National Science Centre Poland (2011/03/D/NZ8/03012), 2012 – 2017: Testowanie hipotezy ‘invasional meltdown’ na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski; investigators: dr hab. Jarosław Kobak, dr Małgorzata Poznańska, mgr Łukasz Jermacz