Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Staff

dr Joanna Wyszkowska

List of publications based on information from the University Library in the database Expertus

1/85


Autorzy: Nawrocka Elwira, Wyszkowska Joanna, Pawełek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Wpływ pola magnetycznego na kiełkowanie nasion, wzrost siewek oraz zawartość barwników fotosyntetycznych u pszenżyta ozimego (×Triticosecale).

Tytuł całości: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych", 28 maja 2021 r., abstrakty / red. Kinga Kalbarczyk, Konrad Skrzątek.

Adres wydawniczy: Lublin, Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel : 2021

Opis fizyczny: S. 55


2/85


Autorzy: Jabłońska Natalia, Wyszkowska Joanna, Pawełek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Analiza aktywności enzymów amylolitycznych oraz poziomu nadtlenku wodoru w roślinach pszenżyta ozimego (×Triticosecale) po przedsiewnej ekspozycji na stałe pole magnetyczne

Tytuł całości: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych", 28 maja 2021 r., abstrakty / red. Kinga Kalbarczyk, Konrad Skrzątek.

Adres wydawniczy: Lublin, Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel : 2021

Opis fizyczny: S. 43


3/85


Autorzy: Cecchetti Daniele, Wyszkowska Joanna, Szmidt-Jaworska Adriana, Pawełek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Physiological and biochemical effects in field beans (Vicia faba L. (partim)) after pre-sowing exposure to electromagnetic field.

Tytuł równoległy: Efekty fizjologiczne i biochemiczne u bobiku (Vicia faba L. (partim)) po przedsiewnej ekspozycji na pole elektromagnetyczne.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie, XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE, Jastarnia, 12-15 września 2021 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2021

Opis fizyczny: S. 52-53, il.


4/85


Autorzy: Jankowska Milena, Klimek Angelika, Valsecchi Chiara, Stankiewicz Maria, Wyszkowska Joanna, Rogalska Justyna.

Tytuł oryginału: Electromagnetic field and TGF-β enhance the compensatory plasticity after sensory nerve injury in cockroach Periplaneta americana.

Czasopismo: Scientific Reports

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 6582 S. 1-11, wykr.

Uwagi: 10.1038/s41598

Impact Factor: 4.380

Punktacja MNiSW: 140.000


5/85


Autorzy: Cecchetti Daniele, Pawełek Agnieszka, Wyszkowska Joanna, Szmidt-Jaworska Adriana.

Tytuł oryginału: Electromagnetic field influences embryo emergence, seed germination, and growth parameters of large-sized seeds of wheat germinated in dark conditions.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 18-20 września 2020 / red. Anna Gese., książka abstarktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 53


6/85


Autorzy: Klimek Angelika, Kletkiewicz Hanna, Siejka Agnieszka, Maliszewska Justyna, Wyszkowska Joanna, Jankowska Milena, Nowakowska Anna, Stankiewicz Maria, Rogalska Justyna.

Tytuł oryginału: Can the organism adapt to repeated exposure to extremely low-frequency electromagnetic field?

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie, Wirtualne Sympozjum Środowiskowe PTZE 2020, 14-16 września 2020 r. /

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2020

Opis fizyczny: S. 179-180


7/85


Autorzy: Kieliszek Jarosław, Wyszkowska Joanna, Sobiech Jaromir, Puta Robert.

Tytuł oryginału: Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez radiotelefony doręczne : potencjalne skutki zdrowotne.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie, Wirtualne Sympozjum Środowiskowe PTZE 2020, 14-16 września 2020 r. /

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2020

Opis fizyczny: S. 171-172


8/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Siejka Agnieszka, Kletkiewicz Hanna, Maliszewska Justyna, Klimek Angelika, Stankiewicz Maria, Wieczorek Marek, Rogalska Justyna.

Tytuł oryginału: Permanent or temporary? New insight into the effects of exposure to extremely low frequency (50 Hz) electromagnetic field.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie, Wirtualne Sympozjum Środowiskowe PTZE 2020, 14-16 września 2020 r. /

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2020

Opis fizyczny: S. 377-378


9/85


Autorzy: Kieliszek Jarosław, Wyszkowska Joanna, Sobiech Jaromir, Puta Robert.

Tytuł oryginału: Assessment of the electromagnetic field exposure during the use of portable radios in the context of potential health effects.

Czasopismo: Energies

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 23

Opis fizyczny: Art. no. 6276 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/en

Impact Factor: 3.004

Punktacja MNiSW: 140.000


10/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Szczygieł Marcin, Trawiński Tomasz.

Tytuł oryginału: Static magnetic field and extremely low-frequency magnetic field in hybrid and electric vehicles.

Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 96 nr 2

Opis fizyczny: S. 60-62, il., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: 10.15199/48

Punktacja MNiSW: 20.000


11/85


Autorzy: Kieliszek Jarosław, Sobiech Jaromir, Stankiewicz Wanda, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ocena zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem przenośnych urządzeń łączności.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie, XXIX Sympozjum Środowiskowe PTZE, Janów Podlaski, 9-12 czerwca 2019 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2019

Opis fizyczny: S. 148-149, il.


12/85


Autorzy: Siejka Agnieszka, Klimek Angelika, Kletkiewicz Hanna, Maliszewska Justyna, Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Wieczorek Marek, Rogalska Justyna.

Tytuł oryginału: The effect of low frequency electromagnetic field (50 Hz) on noradrenaline levels in the hypothalamus in rats.

Czasopismo: Acta Neurobiologiae Experimentalis

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 79 Suppl.

Opis fizyczny: S. LXXXIII-LXXXIV

Uwagi: 14th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Katowice, 28-30 August 2019


13/85


Autorzy: Klimek Angelika, Siejka Agnieszka, Kletkiewicz Hanna, Maliszewska Justyna, Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Rogalska Justyna.

Tytuł oryginału: Does an extremely low frequency electromagnetic field (50 Hz) have a permanent effect on stress-related behaviour in rats?

Czasopismo: Acta Neurobiologiae Experimentalis

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 79 Suppl.

Opis fizyczny: S. LXXXII-LXXXIII

Uwagi: 14th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Katowice, 28-30 August 2019


14/85


Autorzy: Gas Piotr, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Influence of multi-tine electrode configuration in realistic hepatic RF ablative heating.

Czasopismo: Archives of Electrical Engineering

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 68 no. 3

Opis fizyczny: S. 521-533, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.24425/aee

Punktacja MNiSW: 40.000


15/85


Autorzy: Maliszewska Justyna, Wyszkowska Joanna, Kletkiewicz Hanna, Rogalska Justyna.

Tytuł oryginału: Capsaicin-induced dysregulation of acid-base status in the American cockroach.

Czasopismo: Journal of Environmental Science and Health. Part B

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 54 no. 8

Opis fizyczny: S. 676-680, wykr.

Uwagi: 10.1080/03601234

Impact Factor: 1.697

Punktacja MNiSW: 40.000


16/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Jankowska Milena, Gas Piotr.

Tytuł oryginału: Electromagnetic fields and neurodegenerative diseases.

Tytuł równoległy: Pola elektromagnetyczne i choroby neurodegeneracyjne.

Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 95 nr 1

Opis fizyczny: S. 129-133, streszcz. pol.

Uwagi: 10.15199/48

Punktacja MNiSW: 20.000


17/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Grodzicki Przemysław, Szczygieł Marcin.

Tytuł oryginału: Electromagnetic fields and colony collapse disorder of the Honeybee.

Tytuł równoległy: Pola elektromagnetyczne i zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej.

Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 95 nr 1

Opis fizyczny: S. 137-140, wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: 10.15199/48

Punktacja MNiSW: 20.000


18/85


Autorzy: Różański Michał, Samulewicz Alicja, Szczygieł Marcin, Wituła Roman, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Arbelos theory in electrical engineering.

Tytuł równoległy: Zastosowanie teorii arbelos w elektrotechnice.

Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 95 nr 3

Opis fizyczny: S. 83-86, il.; streszcz. pol.

Uwagi: 10.15199/48

Punktacja MNiSW: 20.000


19/85


Autorzy: Kieliszek Jarosław, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Assessment of the electromagnetic hazards associated with the occurrence of the contact current while using radiotelephones.

Tytuł całości: 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE), Racławice, 9-12 September 2018.

Adres wydawniczy: [Piscataway, NJ], IEEE : 2018

Opis fizyczny: S. 101-104, il., tab.

Punktacja MNiSW: 15.000


20/85


Autorzy: Jankowska Milena, Szczygieł Marcin, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Neurotherapeutic applications of electromagnetic fields.

Tytuł całości: 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE), Racławice, 9-12 September 2018.

Adres wydawniczy: [Piscataway, NJ], IEEE : 2018

Opis fizyczny: S. 85-88, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 15.000


21/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Jankowska Milena, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Comprehensive study of the effects of electromagnetic field exposure on nervous system using insect models.

Tytuł całości: 2018 EMF-Med, 1st World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields (EMF-Med).

Adres wydawniczy: [Piscataway, NJ], IEEE : 2018

Opis fizyczny: S. [1-2]


22/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Jankowska Milena, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Comprehensive study of the effects of electromagnetic field exposure on nervous system using insect models.

Tytuł całości: EMF-Med 2018, 1st EMF-Med World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields & COST EMF-MED Final Event with 6th MCM, Split, 10-13 September 2018 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Split, University of Split : 2018

Opis fizyczny: S. III-7


23/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Wpływ pól elektromagnetycznych na zjawiska bioelektryczne w tkankach pobudliwych.

Tytuł całości: Nowe uregulowania w ochronie przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym, XXV Szkoła Jesienna Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakopane, 15-19 października 2018 r. : program oraz streszczenia wykładów i doniesień.

Adres wydawniczy: Zakopane, Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych : 2018

Opis fizyczny: S. 48


24/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Jankowska Milena.

Tytuł oryginału: Wpływ pola elektromagnetycznego na zjawiska bioelektryczne w komórkach pobudliwych.

Tytuł całości: Nowe uregulowania w ochronie przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym, praca zbiorowa / pod red. nauk. Marka Zmyślonego, Ewy M. Nowosielskiej i Elżbiety Sobiczewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna : 2018

Opis fizyczny: S. 345-354, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/85


Autorzy: Jankowska Milena, Szczygieł Marcin, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Neurotherapeutic applications of electromagnetic fields.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Racławice, 9-12 września 2018 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2018

Opis fizyczny: S. 138-139


26/85


Autorzy: Kieliszek Jarosław, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Assessment of the electromagnetic hazards associated with the occurrence of the contact current while using radiotelephones.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Racławice, 9-12 września 2018 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2018

Opis fizyczny: S. 154-155


27/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Jędrzejewski Tomasz, Piotrowski Jakub, Wojciechowska Anna, Stankiewicz Maria, Kozak Wiesław.

Tytuł oryginału: Evaluation of the influence of in vivo exposure to extremely low-frequency magnetic fields on the plasma levels of pro-inflammatory cytokines in rats.

Czasopismo: International Journal of Radiation Biology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 94 no. 10

Opis fizyczny: S. 909-917, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/09553002

Impact Factor: 2.266

Punktacja MNiSW: 35.000


28/85


Autorzy: Maliszewska Justyna, Marciniak Patrycja, Kletkiewicz Hanna, Wyszkowska Joanna, Nowakowska Anna, Rogalska Justyna.

Tytuł oryginału: Electromagnetic field exposure (50 Hz) impairs response to noxious heat in American cockroach.

Czasopismo: Journal of Comparative Physiology. A

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 204 no. 6

Opis fizyczny: S. 605-611, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s00359

Impact Factor: 1.882

Punktacja MNiSW: 25.000


29/85


Autorzy: Jankowska Milena, Rogalska Justyna, Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Molecular targets for components of essential oils in the insect nervous system : a review.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 23 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 34 S. 1-20, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.060

Punktacja MNiSW: 30.000


30/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Shepherd Sebastian, Sharkh Suleiman, Jackson Christopher W., Newland Philip L..

Tytuł oryginału: Impact of extremely low frequency electromagnetic fields on nervous system function of desert locusts.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, XXVII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Mierzęcin, 18-21 czerwca 2017 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2017

Opis fizyczny: S. 264-265


31/85


Autorzy: Stankiewicz Maria, Jankowska Milena, Zanatta Ana P., Rogalska Justyna, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Exposure to electromagnetic field improves regeneration of nervous system in insect : electrophysiological evidences.

Czasopismo: Acta Neurobiologiae Experimentalis

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 77 Suppl.

Opis fizyczny: S. LXXIV

Uwagi: 13th International Congress of the Polish Neuroscience Society, PTBUN 2017, Warsaw, 28th-31st August 2017.


32/85


Autorzy: Maliszewska Justyna, Wyszkowska Joanna, Tęgowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Hemolymph PH as a marker of pesticide exposition.

Tytuł równoległy: Odczyn hemolimfy owadów jako wskaźnik ekspozycji na pestycydy.

Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 44

Opis fizyczny: S. 101-107, tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21005/AAPZ

Punktacja MNiSW: 10.000


33/85


Autorzy: Nowakowska Anna, Rogalska Justyna, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ślimaki jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska : wpływ pola elektromagnetycznego.

Tytuł całości: Problemy współczesnej malakologii 2016, XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Spała, 13-15 X 2016 / [red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd].

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2016

Opis fizyczny: S. 53-54


34/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Aonuma Hitoshi.

Tytuł oryginału: The assessment of the effects of electromagnetic field exposure on nervous system using invertebrate models.

Tytuł całości: The 17th RIES-Hokudai International Symposium, December 13-14, 2016, Châteraisé Gateaux Kingdom Sapporo, Japan.

Adres wydawniczy: Sapporo, Hokkaido University : 2016

Opis fizyczny: S. 135-136, il.


35/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Shepherd Sebastian, Sharkh Suleiman, Jackson Christopher W., Newland Philip L..

Tytuł oryginału: Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields alters the behaviour, physiology and stress protein levels of desert locusts.

Czasopismo: Scientific Reports

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: Art. no. 36413 S. 1-9, il., wykr.

Uwagi: 10.1038/srep

Impact Factor: 4.259

Punktacja MNiSW: 40.000


36/85


Autorzy: Jankowska Milena, Stankiewicz Maria, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Does extremely low electromagnetic field affect action of voltage-dependent sodium channel modifier?

Tytuł całości: NEURONUS 2015, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, April 17-19, 2015, Kraków, Poland / [eds.: Anna Chrzanowska, Błażej Pędzich].

Adres wydawniczy: Kraków, Jagiellonian University : 2015

Opis fizyczny: S. 76


37/85


Autorzy: Jankowska Milena, Stankiewicz Maria, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Czy pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości wpływa na efektywność alfa toksyny z jadu skorpiona w układzie nerwowym owada?

Tytuł całości: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 20-22 marca 2015 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 55


38/85


Autorzy: Bieńkowski Paweł, Kieliszek Jarosław, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ekspozycja na PEM w eksperymentach bioelektromagnetycznych - rozwiązania układowe.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wieliczka, 28 czerwca - 1 lipca 2015 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2015

Opis fizyczny: S. 41-43, il., wykr.


39/85


Autorzy: Jankowska Milena, Pawłowska-Mainville Agnieszka, Stankiewicz Maria, Rogalska Justyna, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Interaction between voltage-dependent sodium channel and its site-3 ligand modified by exposure to 50 HZ electromagnetic field.

Czasopismo: Acta Neurobiologiae Experimentalis

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 75 Suppl.

Opis fizyczny: S. S105-S106

Uwagi: 12th International Congress of the Polish Neuroscience Society, September 6-8, 2015, Gdańsk.


40/85


Autorzy: Jankowska Milena, Pawlowska-Mainville Agnieszka, Stankiewicz Maria, Rogalska Justyna, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Exposure to 50 Hz electromagnetic field changes the efficiency of the scorpion alpha toxin.

Czasopismo: Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: Art. 38 S. 1-11, il., wykr.

Uwagi: 10.1186/s40409

Impact Factor: 1.488

Punktacja MNiSW: 15.000


41/85


Autorzy: Bieńkowski Paweł, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Techniczne aspekty ekspozycji na pole magnetyczne ekstremalnie niskich częstotliwości (ELF) w badanich biomedycznych.

Tytuł równoległy: Technical aspects of exposure to magnetic fields of extremely low frequencies (ELF) in biomedical research.

Czasopismo: Medycyna Pracy

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 66 nr 2

Opis fizyczny: S. 185-197, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.13075/mp

Impact Factor: 0.401

Punktacja MNiSW: 15.000


42/85


Autorzy: Bieńkowski Paweł, Cała Paweł, Wyszkowska Joanna, Zubrzak Bartłomiej.

Tytuł oryginału: Układy ekspozycyjne PEM w badaniach biomedycznych.

Czasopismo: Przegląd Telekomunikacyjny

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 88 nr 4

Opis fizyczny: S. 510-514, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 9.000


43/85


Autorzy: Siejka Agnieszka, Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Rogalska Justyna.

Tytuł oryginału: Stress-induced behaviour in adult rats : long term effects of exposure to extremely low frequency magnetic field.

Tytuł całości: VII European Conference on Behavioural Biology, Prague, July 17-20, 2014 / eds.: Silvie Lišková, Zuzana Varadínová., book of abstracts

Adres wydawniczy: Prague, Czech University of Life Sciences : 2014

Opis fizyczny: S. 6


44/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: The influence of extremely low frequency electromagnetic field exposure on animal development.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 września 2014 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2014

Opis fizyczny: S. 219-220

Uwagi: Bibliogr.


45/85


Autorzy: Wojnarowska K., Jankowska Milena, Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Indoxacarb affects insect sodium channel inactivation.

Czasopismo: Acta Neurobiologiae Experimentalis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 74 no. 3

Opis fizyczny: S. 339-340

Uwagi: 9th Conference "Electrophysiological techniques in examination of bioelectric phenomena : from ion channels to neuronal nets", 5-6 June 2014, Lublin : abstracts of lectures and posters.


46/85


Autorzy: Gorczyńska Iwona, Wyszkowska Joanna, Bukowska Danuta, Rumiński Daniel, Karnowski Karol, Stankiewicz Maria, Wojtkowski Maciej.

Tytuł oryginału: OCT detection of neural activity in American cockroach nervous system.

Czasopismo: Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 8571

Opis fizyczny: S. 85711V-1-8, il., wykr.

Uwagi: Optical Coherence Tomography and Coherence Domain Optical Methods in Biomedicine XVII / ed. by James G. Fujimoto, Joseph A. Izatt, Valery V. Tuchin.

Punktacja MNiSW: 10.000


47/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Przegląd aktualnych wyników badań nad wpływem pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na układ nerwowy i hormonalny.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Sandomierz, 9-12 września 2012.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2012

Opis fizyczny: S. 239-240


48/85


Autorzy: Stankiewicz Maria, Ciołek Justyna, Dąbrowski Marcin, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Interactions between toxins modifying sodium channel function.

Czasopismo: FENS Forum Abstracts

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: B69

Uwagi: 8th Forum of European Neuroscience, July 14-18, 2012, Barcelona, Spain.


49/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Gorczyńska Iwona, Rumiński Daniel, Karnowski Karol, Kowalczyk Andrzej, Stankiewicz Maria, Wojtkowski Maciej.

Tytuł oryginału: Fourier domain OCT imaging of American cockroach nervous system.

Czasopismo: Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 8213

Opis fizyczny: S. 82130D-1-6, il., tab.

Uwagi: Optical Coherence Tomography and Coherence Domain Optical Methods in Biomedicine XVI, 23-25 January 2012, San Francisco, California, United States / eds.: Joseph A. Izatt [et al.]

Punktacja MNiSW: 10.000


50/85


Autorzy: Stankiewicz Maria, Ciołek Justyna, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Scorpion toxin : insecticide interaction.

Tytuł całości: 17th Congress of the European Section of the International Society on Toxinology, September 11-15, 2011, Valencia, Spain, program & abstracts book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2011

Opis fizyczny: S. 136


51/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Pole elektromagnetyczne - atraktant czy repelent dla owadów?

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Zamek Lubliniec, 5-8 czerwca 2011.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2011

Opis fizyczny: S. 204-206

Uwagi: Bibliogr.


52/85


Autorzy: Stankiewicz Maria, Ciołek Justyna, Wyszkowska Joanna, Gilles Nicolas.

Tytuł oryginału: Interactions between two modifiers of sodium channel function observed on cellular level and in whole insect organism.

Czasopismo: Acta Neurobiologiae Experimentalis

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 71 suppl.

Opis fizyczny: S. 51-52

Uwagi: 10th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Łódź, Poland, September 21-24.


53/85


Autorzy: Trawiński Tomasz, Szczygieł Marcin, Wyszkowska Joanna, Kluszczyński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Analysis of magnetic field distribution and mechanical vibration of magnetic field exciter under different voltage supply.

Tytuł całości: Information technologies in biomedicine. Vol. 2 / eds.: Ewa Piętka and Jacek Kawa

Adres wydawniczy: Berlin, Springer : 2010

Opis fizyczny: S. 613-622, il., wykr.

Seria: (Advances in Soft Computing ;69)

Punktacja MNiSW: 7.000


54/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Techniki elektrofizjologiczne w badaniach bioelektromagnetycznych.

Tytuł równoległy: Electrophysiological techniques in electromagnetic research.

Tytuł całości: Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych, od kanałów jonowych po sieci neuronalne : praca zbiorowa / pod red. Marii Stankiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 143-151, wykr.; abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


55/85


Autorzy: Stankiewicz Maria, Corbel Vincent, Wyszkowska Joanna, Lapied Bruno.

Tytuł oryginału: Udział elektrofizjologii w ujawnieniu prawdy na temat działania repelentu DEET.

Tytuł równoległy: Electrophysiological methods in revealing the facts on the action of DEET repellent.

Tytuł całości: Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych, od kanałów jonowych po sieci neuronalne : praca zbiorowa / pod red. Marii Stankiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 197-201, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.


56/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Techniki elektrofizjologiczne w badaniach bioelektromagnetycznych.

Tytuł całości: VII Konferencja "Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych, od kanałów jonowych po sieci neuronalne", 4-5 czerwca 2010, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 25


57/85


Autorzy: Stankiewicz Maria, Corbel Vincent, Wyszkowska Joanna, Lapied Bruno.

Tytuł oryginału: Udział elektrofizjologii w ujawnieniu prawdy na temat działaniu repelentu DEET.

Tytuł całości: VII Konferencja "Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych, od kanałów jonowych po sieci neuronalne, 4-5 czerwca 2010.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 30


58/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: The electrophysiological techniques in the bioelectromagnetic study.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Zamek Książ w Wałbrzychu, 29 sierpnia - 1 września 2009.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2010

Opis fizyczny: S. 197-198


59/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej.

Tytuł oryginału: Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości a układ nerwowy.

Tytuł całości: Konferencja naukowo-techniczna, Profesor Stefan Manczarski - świat elektromagnetyzmu ; energia pola elektromagnetycznego jako nośnik informacji, energii i stymulator życia [...], Warszawa, 12-13 maja 2009 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich [etc.] : 2009

Opis fizyczny: S. 35


60/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości a układ nerwowy : przegląd aktualnych wyników badań

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009, [XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE]

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy : 2009

Opis fizyczny: S. 175


61/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości a układ nerwowy : przegląd aktualnych wyników badań.

Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 85 nr 12

Opis fizyczny: S. 170-173, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.196

Punktacja MNiSW: 10.000


62/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Zmiany funkcjonowania układu ucieczki karaczana pod wpływem działania ELF pola magnetycznego.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Zamość, 1-4 czerwca 2008, [XVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE].

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy : 2008

Opis fizyczny: S. 105-106

Uwagi: Bibliogr.


63/85


Autorzy: Trawiński Tomasz, Wyszkowska Joanna, Szczygieł Marcin.

Tytuł oryginału: Pomiarowa analiza drgań komory doświadczalnej zawierającej owady pod wpływem zmiennego pola magnetycznego z wykorzystaniem laserowych czujników przemieszczeń.

Tytuł całości: Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Agnieszka Duraj.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2007

Opis fizyczny: S. 83-95, il., tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


64/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Czy ograniczenie aktywności kanałów wapniowych może obniżyć wpływ ekspozycji w polu elektromagnetycznym o niskiej częstotliwości (50 Hz) na aktywność ruchową owadów?

Tytuł całości: Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Agnieszka Duraj.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2007

Opis fizyczny: S. 76-82, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


65/85


Autorzy: Trawiński Tomasz, Szczygieł Marcin, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pomiar drgań zasobnika pod wpływem zmiennego pola magnetycznego przy wykorzystaniu laserowych czujników przemieszczeń.

Czasopismo: Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 53 z. 3

Opis fizyczny: S. 137-146, tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


66/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Aspekty cieplne w badaniach nad wpływem pola elektromagnetycznego na funkcjonowanie układu nerwowego na przykładzie owada.

Tytuł całości: Bioelektromagnetyzm, teoria i praktyka / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Tomasz Zyss.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy : 2006

Opis fizyczny: S. 11-22, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


67/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej, Zyss Tomasz.

Tytuł oryginału: Octopamine activity as indicator of electromagnetic field influence on insect nervous system.

Tytuł całości: Book of digests, First Macedonian-Polish Symposium on Applied Electromagnetics, SAEM '06, Ohrid (Macedonia), 8-10 June 2006.

Adres wydawniczy: Skopje, Faculty of Electrical Engineering : 2006

Opis fizyczny: S. 83-84


68/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej, Zyss Tomasz.

Tytuł oryginału: Evaluation of insect motor activity evoked by the electromagnetic field.

Tytuł całości: EHE'06, International Conference on Electromagnetic Fields, Health and environment, 27th-29th of April 2006 / ed. Carlos Lemos Antunes.

Adres wydawniczy: Madeira (Portugal), APDEE : 2006

Opis fizyczny: S. 2.57-2.59, il., wykr.


69/85


Autorzy: Trawiński Tomasz, Szczygieł Marcin, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pomiarowa analiza drgań komory pomiarowej zawierającej owady pod wpływem zmiennego pola magnetycznego przy wykorzystaniu laserowych czujników pomieszczeń.

Tytuł całości: Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia, Łódź, 11-13 grudnia 2006.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2006

Opis fizyczny: [1] s., il.


70/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria.

Tytuł oryginału: Czy ograniczenie aktywności kanałów wapniowych może obniżyć wpływ ekspozycji w polu elektromagnetycznym o niskiej częstotliwości (50 Hz) na aktywność ruchową owadów.

Tytuł całości: Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia, Łódź, 11-13 grudnia 2006.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2006

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: Bibliogr.


71/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej, Zyss Tomasz.

Tytuł oryginału: Udział oktopaminy w modyfikacji aktywności ruchowej owada wywołanej ekspozycją w polu elektromagnetycznym.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Wisła, 25-27 września 2006.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy : 2006

Opis fizyczny: S. 227-228


72/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej, Zyss Tomasz.

Tytuł oryginału: Udział oktopaminy w modyfikacji aktywności ruchowej owada wywołanej ekspozycją w polu elektromagnetycznym.

Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 82 nr 12

Opis fizyczny: S. 145-147, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


73/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej, Zyss Tomasz.

Tytuł oryginału: Examination of nervous system exposed to electromagnetic field on the example of cockroach (Periplaneta americana).

Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 82 nr 5

Opis fizyczny: S. 66-67, wykr.; streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 6.000


74/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej, Zyss Tomasz.

Tytuł oryginału: Aspekty cieplne w badaniach wpływu pola elektomagnetycznego na funkcjonowanie układu nerwowego na przykładzie owada.

Tytuł całości: Bioelektromagnetyzm, teoria i praktyka / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Tomasz Zyss.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2005

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: Bibliogr.


75/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej.

Tytuł oryginału: Cockroach as a model for investigation of nervous system exposed to electromagnetic field.

Tytuł całości: ISEF 2005 - XII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Baiona, Spain, September 15-17, 2005.

Adres wydawniczy: Vigo, University of Vigo : 2005

Opis fizyczny: [4] s., il.

Uwagi: Bibliogr.


76/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej, Zyss Tomasz.

Tytuł oryginału: Karaczan amerykański jako model do badań nad wpływem pola elektromagnetycznego na układ nerwowy.

Tytuł całości: Pole elektromagnetyczne w biosferze / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Joanna Wyszkowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy : 2005

Opis fizyczny: S. 26-32, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


77/85


Autorzy: Krawczyk Andrzej, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bioelektromagnetyzm : kilka uwag dyskusyjnych.

Tytuł całości: Pole elektromagnetyczne w biosferze / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Joanna Wyszkowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy : 2005

Opis fizyczny: S. 11-17

Punktacja MNiSW: 6.000


78/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej.

Tytuł oryginału: Examination of nervous system exposed to electromagnetic field on the example of cockroach (Periplaneta americana).

Tytuł całości: The third Slovenian-Polish Joint Seminar on Computational and Applied Electromagnetics, June 6-8, 2005, Maribor, Slovenia, abstracts.

Adres wydawniczy: Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science : 2005

Opis fizyczny: S. 56-57, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


79/85


Autorzy: Krawczyk Andrzej, Wyszkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pole elektromagnetyczne w biosferze / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Joanna Wyszkowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy : 2005

Opis fizyczny: 137 s., il.

Punktacja MNiSW: 10.000


80/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej.

Tytuł oryginału: Karaczan amerykański jako model badań wpływu pola elektromagnetycznego na układ nerwowy.

Tytuł całości: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, [XV Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe] PTZE, Ciechocinek, 1-3 września 2005.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2005

Opis fizyczny: S. 199-201

Uwagi: Bibliogr.


81/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej, Zyss Tomasz.

Tytuł oryginału: Karaczan amerykański jako model badań wpływu pola elektromagnetycznego na układ nerwowy.

Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 81 nr 12

Opis fizyczny: S. 78-80, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


82/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Kubacki Roman, Sobiech Jaromir.

Tytuł oryginału: Miniaturowa komora bezechowa do ekspozycji hodowli tkankowych.

Tytuł całości: Elektromagnetyzm w medycynie i biologii / red. i oprac. Roman Kubacki i Andrzej Krawczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK : 2004

Opis fizyczny: S. 19-24, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


83/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Kubacki Roman.

Tytuł oryginału: Miniature anechoic chamber for biological investigations of tissue cultures exposed to microwave radiation from mobile handset.

Tytuł całości: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism, materials of 13th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS / ed. by Henryk Lach.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej : 2004

Opis fizyczny: S. 545-546

Uwagi: Bibliogr.


84/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Stankiewicz Maria, Krawczyk Andrzej.

Tytuł oryginału: Karaczan amerykański jako model badań wpływu pola elektromagnetycznego na układ nerwowy.

Tytuł całości: Pole elektromagnetyczne w biosferze, materiały do dyskusji, Sopot, listopad 2004.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2004

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Bibliogr.


85/85


Autorzy: Wyszkowska Joanna, Kubacki Roman, Sobiech Jaromir.

Tytuł oryginału: Miniaturowa komora bezechowa do ekspozycji hodowli tkankowych "in vitro".

Tytuł całości: Elektromagnetyzm w medycynie / red. Roman Kubacki, Andrzej Krawczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : 2003

Opis fizyczny: [1] s.