Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii

ENGLISH VERSION

 

 

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii specjalizuje się w badaniach dotyczących funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Poszukujemy odpowiedzi na wciąż aktualne pytania między innymi o to, jak zwierzęta funkcjonują w środowisku, jakie mechanizmy adaptacyjne pozwalają im na dostosowanie, czy jakie zmiany zachodzą w organizmie w odpowiedzi na stres.  Badania prowadzimy zarówno na zwierzętach kręgowych, jak i bezkręgowych: szczurach i myszach laboratoryjnych, chomicznikach dżungarskich, ślimakach czy pszczołach miodnych. Wykorzystujemy standardowe i nowoczesne techniki i metody badawcze takie jak: telemetria, spektrofotometria, respirometria, immunocytochemia, PCR, HPLC, testy immunoenzymatyczne, testy behawioralne i biochemiczne.

Nasi pracownicy prowadzą badania dotyczące:

  • mechanizmów adaptacyjnych ślimaków lądowych (układy antyoksydacyjne, krioprotekcja)
  • fizjologii, ekofizjologii oraz etologii owadów
  • fizjologii integracyjnej, a w szczególności badania nad współdziałaniem układu termoregulacji z innymi układami regulacyjnymi (obrona przed niedotlenieniem)
  • reakcji stresowej u zwierząt i plastyczności mózgowej (czynniki neurotropowe),
  • termoregulacji małych ssaków i chronobiologii (rytmika procesów fizjologicznych: temperatury ciała, aktywności zwierząt),
  • fizjologii ekologicznej i behawioru małych ssaków (osobowość zwierząt)
  • roli receptorów TRP w percepcji temperatur otoczenia u owadów
  • toksyczności pestycydów oraz czynników ją modyfikujących
  • oceny poziomów ekspozycji zawodowej i środowiskowej oraz efektów biologicznych oddziaływania pola magnetycznego i elektromagnetycznego.