Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Infrastruktura badawcza

fot. Andrzej Romański EthoVision XT 11 – system „wideo śledzenia”
Zestaw do zautomatyzowanych badań behawioralnych, umożliwia rejestrację i analizę behawioru zwierząt. W pracowni behawioralnej znajdują się labirynty do oceny lęku i pamięci przestrzennej szczurów. Sprzęt jest wykorzystywany do realizacji prac licencjackich i magisterskich, a także w czasie ćwiczeń z „Neurobiologii”; „Modeli zwierzęcych chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych” i „Testowania leków na modelach zwierzęcych”.
Labirynty behawioralne
umożliwiające badanie zachowań lekowych i pamięci u szczurów: water maze, open field, hole board, elevated plus maze
LightCycler® 96 System
Termocykler PCR czasu rzeczywistego – urządzenie umożliwiające przeprowadzanie szybkiej i dokładnej ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych lub znakowanych sond łączących się z DNA. Aparat umożliwia jednoczesną amplifikację i detekcję do 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach/stripach (po 8 probówek).W pracowni znajduje się również komora laminarna i jest ona wyposażona jest w lampę UV, zapobiegająca zanieczyszczeniu materiału biologicznego. Sprzęt jest wykorzystywany do realizacji prac licencjackich i magisterskich
Czytnik 800TS
Jednokanałowy czytnik absorbancji, wyposażony w 4 filtry (405, 450, 490 i 630 nm) umożliwia analizę fotometryczną płytek metodą ELISA. Posiada możliwość wytrząsania mikropłytki oraz inkubację komory pomiarowej do 50°C. Sprzęt jest wykorzystywany do realizacji prac licencjackich i magisterskich.Automatyczna płuczka paskowa 50TS – urządzenie umożliwiające płukanie płytek 96- oraz 384-dołkowych lub wybranych pasków stosowanych w testach ELISA
Spektroflorymetr i Spektrofotometry
służą do analiz ilościowych i jakościowych związków nieorganicznych, organicznych i biologicznie czynnych (witaminy, hormony, alkaloidy), środków farmaceutycznych (antybiotyki, barbiturany), środków spożywczych i toksycznych.
Zestaw do niedotlenienia okołoporodowego
(łaźnia wodna, pletyzmograf (DCAL 4—01 DN, Data Instruments NextSensors GmbH), system do pomiaru temperatury (3000‐E52 Iso‐Thermex Interface & Software) – zestaw umożliwiający przeprowadzenie procedury niedotlenienia małych gryzoni. W czasie ekspozycji na warunki beztlenowe rejestrowany jest przebieg reakcji oddechowej i temperatura rektalna zwierząt. Aparatura jest wykorzystywana do realizacji prac licencjackich i magisterskich
Komora laminarna PCR 600
przeznaczona do prac z materiałem wymagającym ochrony przed kontaminacją, nie stanowiącym zagrożenia mikrobiologicznego, np. analizy PCR podczas pracy z DNA, RNA
Wagi analityczne
wykorzystywane są do precyzyjnego odmierzania odczynników chemicznych, pomiaru mas tkanek i narządów czasie przygotowywania zajęć dydaktycznych z fizjologii zwierząt i człowieka na różnych kierunkach studiów
Homogenizatory: nożowe i ultradźwiękowy VCX-130
dezintegrator ultradźwiękowy przeznaczony do rozdrabniania materiału biologicznego, dzięki pracy w trybie impulsowym zapobiega przegrzaniu rozdrabnianych tkanek
służą do rozdrabniania preparatów, tkanek i narządów, dzięki dwóm wymiennym nożom istnieje możliwość homogenizacji różnej objętości próbek
Wirówki laboratoryjne
Eppenddorf z chłodzeniem 5804-R, MPW-251, Mini Spin
Zamrażarka – 80 C
umożliwia przechowywanie prób w stanie głębokiego mrożenia, dzięki czemu tkanki i odczynniki są zabezpieczone przed przedwczesnym rozkładem (dezaktywacją)
Gradienty temperaturowe
Zestawy komór z gradientem temperaturowym, służą do rejestracji behawioru termoregulacyjnego oraz aktywności lokomotorycznej zwierząt. Są wyposażony w kamerę oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do jej obsługi i oprogramowanie do pomiaru temperatury w 16 odcinkach komór gradientu oraz zestaw specjalnie przygotowanych makropoleceń w programie MS Excel, pozwalający na całkowicie zautomatyzowany przegląd filmów wideo z zarejestrowanymi zachowaniami zwierząt oraz ich powiązanie z wyborem optymalnej temperatury otoczenia. Sprzęt jest wykorzystywany do realizacji prac licencjackich i magisterskich
Ul pszczeli typu wielkopolskiego z poławiaczem pyłku, zasiedlony przez rodzinę pszczelą przeznaczony jest dla celów hodowlanych i badawczych. Z zamieszkującej go rodziny pszczelej pozyskuje się pszczoły robotnice do badań fizjologicznych. Może być też przewożony na plantacje kwitnących roślin uprawnych, służąc do badania zjawiska przenikania substancji czynnych środków ochrony roślin z upraw do uli. W przyszłości zostanie wyposażony w zestaw pomiarowy do rejestracji temperatury wnętrza gniazda pszczoły miodnej. Jest wykorzystywany do realizacji prac licencjackich i magisterskich oraz w celach edukacyjnych.
Komora laminarna PCR 600
przeznaczona do prac z materiałem wymagającym ochrony przed kontaminacją, nie stanowiącym zagrożenia mikrobiologicznego, np. analizy PCR podczas pracy z DNA, RNA.
Wagi analityczne
AS 110.X2, XA 110
wykorzystywane są do precyzyjnego odmierzania odczynników chemicznych, pomiaru mas tkanek i narządów czasie przygotowywania zajęć dydaktycznych z fizjologii zwierząt i człowieka na różnych kierunkach studiów.
System analizy wolnych rodników FRAS4 evolvo
urządzenie do pomiaru stężenia reaktywnych form tlenu i potencjału obrony oksydacyjnej w osoczu. System oparty na dedykowanych kitach do oznaczeń 
 
 
 
 
 
 
Zestaw do badania pola elektromagnetycznego
wykorzystywany do prowadzenia doświadczeń mających na celu ocenę wpływu pola magnetycznego i elektromagnetycznego (50 Hz) na układ neurohormonalny kręgowców i bezkręgowców oraz procesy rozwoju i wzrostu roślin. Pracownia wyposażona jest w zestawy do ekspozycji na pole magnetyczne (0-180 mT) oraz elektromagnetyczne (50 Hz, 0-7 mT) oraz testery i mierniki pola magnetycznego i magnetycznego w zakresach: 0-50 Hz (0-80 mT, 1 V/m-2kV/m) oraz 10 MHz-8 GHz (0-300 mW/m2)
Zestawy elektrofizjologiczne
służą do badania zjawisk bioelektrycznych w układzie nerwowym modelowego organizmu – karaczana amerykańskiego.Wykorzystywane techniki:

  • rejestracja zewnątrzkomórkowa z nerwów owada
  • mikroelektrodowa rejestracja wewnątrzkomórkowa czynności neuronów in situ
  • mikroelektrodowa rejestracja wewnątrzkomórkowa czynności izolowanych neuronów oktopaminergicznych
  • rejestracja czynności izolowanego aksonu metodą podwójnej przegrody olejowej

Zestawy wyposażone są w analogowo-cyfrowe oscyloskopy, wzmacniacze elektrofizjologiczne dostosowane do każdej z technik, wysoce precyzyjne mikromanipulatory, stoły antywibracyjne, lupy stereoskopowe, mikroskopy odwrócone, aparat do mikroaplikacji pneumatycznej, stymulatory, pompy ssące, specjalistyczny program SPIKE do rejestracji elektrofizjologicznych, laptopy jako urządzenia rejestrujące. Do produkcji mikroelektrod służą dwie mikrowyciagarki.

Ponadto w Pracowni znajduje się mała komora laminarna wykorzystywana do przygotowania krótkoterminowych hodowli neuronów, precyzyjne wagi analityczne, zestaw do rejestracji aktywności motorycznej owadów, rejestratory temperatury, zestawy pipet automatycznych, worteks.

W pracowni elektrofizjologicznej prowadzone są badania naukowe z zakresu wpływu naturalnych i sztucznych substancji toksycznych na układ nerwowy oraz z zakresu sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. W pracowni prowadzone są również zajęcia dydaktyczne z „Neurobiologii, „Biofizyki”dla różnych kierunków studiów (Biotechnologii, Chemii Medycznej, Weterynarii) oraz przygotowywane są prace licencjackie, magisterskie oraz realizowany jest Zespołowy Projekt Badawczy w ramach Projektu POWER (2018-2020)