Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Historia

Historia Zakładu Fizjologii Zwierząt rozpoczyna się w momencie powołania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kiedy to na jednym z dwóch podstawowych wydziałów UMK Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (obok Humanistycznego) 14.12.1945r. (po erekcji 24.08.1945r.) powstała Katedra Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej. Należy podkreślić, że była to jedna z pierwszych katedr tego typu w Polsce, przed którą sta­nęło zadanie zaznajomienia młodzieży z czynnością układu nerwowego i fizjologią zwierząt w aspekcie porównawczym.

Pierwszą siedzibą katedry był budynek przy ulicy Sienkiewicza 30/32. Budynek ten początkowo nie nadawał się do użytkowania. Brakowało w nim podłóg, okien i drzwi, a centralne ogrzewanie było zniszczone. Koszty remontu tego gmachu, w którym miały się mieścić także sale wykładowe i większość zakładów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, były bardzo poważne. Do całkowitego użytku budynek został przygotowany dopiero jesienią 1946r. Katedra miała przydzielone tu trzy małe pokoje. Pierwszy kierownik Katedry prof. Janina Hurynowicz w 1949r. znalazła, inny odpowiedni dla celów zakładu naukowego, obiekt przy ulicy Mickiewicza 24/26, który ówczesne władze miejskie przydzieliły na potrzeby Centralnej Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego. W związku z tym, że prof. Hurynowicz była jednocześnie kierownikiem Katedry Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej oraz dyrektorem Centralnej Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego katedra stała się lokatorem CWPZP. Profesor Janina Hurynowicz jako była docent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie była gorącą rzeczniczką utworzenia Wydziału Lekarskiego na UMK, bądź uczelni medycznej na Pomorzu. Kilkakrotnie przygotowywała w latach 1948-1959 projekty struktury organizacyjnej takiego wydziału oraz Pomorskiej Akademii Medycznej, usytuowanej częściowo w Toruniu i Bydgoszczy, ale starania podejmowane w obu tych miastach nie przyniosły wtedy rezultatu. W związku z tymi planami w początkowym okresie istnienia katedry priorytet miało zatrudnianie lekarzy.

Po likwidacji w 1951r. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego powstał Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii, a Katedra Neurofizjologii wraz z Fizjologią Zwierząt weszła w skład Zespołu Katedr Zoologii. W 1966r. kierownikiem Katedry Neurofizjologii został prof. dr hab. Leszek Janiszewski, który jednocześnie kierował Zakładem Fizjologii Porównawczej. Drugim zakładem działającym w obrębie katedry Zakładem Neurofizjologii kierował prof. dr hab. Juliusz Narębski. Kolejna zmiana nastąpiła w roku 1969, gdy po utworzeniu w ramach wydziału dwóch instytutów (Instytutu Biologii i Instytutu Geografii) katedry przemianowano na zakłady. Zakład przyjął nazwę Zakładu Fizjologii Zwierząt, a jego kierownikiem został ówczesny kierownik katedry prof. dr hab. Leszek Janiszewski.

W 1973r. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi wraz z Zakładem Fizjologii Zwierząt został przeniesiony na Bielany, gdzie stacjonuje do chwili obecnej. W 1996r. po śmierci prof. dr hab. Leszka Janiszewskiego kierownikiem Zakładu została prof. dr hab. Zofia Bargiel, a następnie w 2000 r. prof. dr hab. Michał Caputa.

W 2017 funkcję kierownika Zakładu objęła dr hab. Justyna Rogalska, prof. UMK.

1 sierpnia 2019 roku w ramach zmiany struktury organizacyjnej nowo utworzonego Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych z połączenia dwóch Zakładów: Zakładu Fizjologii Zwierząt i Zakładu Biofizyki została utworzona Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii. Katedra wchodzi w skład Instytutu Biologii. Funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. Justyna Rogalska, prof. UMK.

 

 

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.