Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Historia Zakładu Fizjologii Zwierząt rozpoczyna się w momencie powołania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kiedy to na jednym z dwóch podstawowych wydziałów UMK Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (obok Humanistycznego) 14.12.1945r. (po erekcji 24.08.1945r.) powstała Katedra Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej. Należy podkreślić, że była to jedna z pierwszych katedr tego typu w Polsce, przed którą sta­nęło zadanie zaznajomienia młodzieży z czynnością układu nerwowego i fizjologią zwierząt w aspekcie porównawczym.

Pierwszą siedzibą katedry był budynek przy ulicy Sienkiewicza 30/32. Budynek ten początkowo nie nadawał się do użytkowania. Brakowało w nim podłóg, okien i drzwi, a centralne ogrzewanie było zniszczone. Koszty remontu tego gmachu, w którym miały się mieścić także sale wykładowe i większość zakładów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, były bardzo poważne. Do całkowitego użytku budynek został przygotowany dopiero jesienią 1946r. Katedra miała przydzielone tu trzy małe pokoje. Pierwszy kierownik Katedry prof. Janina Hurynowicz w 1949r. znalazła, inny odpowiedni dla celów zakładu naukowego, obiekt przy ulicy Mickiewicza 24/26, który ówczesne władze miejskie przydzieliły na potrzeby Centralnej Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego. W związku z tym, że prof. Hurynowicz była jednocześnie kierownikiem Katedry Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej oraz dyrektorem Centralnej Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego katedra stała się lokatorem CWPZP. Profesor Janina Hurynowicz jako była docent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie była gorącą rzeczniczką utworzenia Wydziału Lekarskiego na UMK, bądź uczelni medycznej na Pomorzu. Kilkakrotnie przygotowywała w latach 1948-1959 projekty struktury organizacyjnej takiego wydziału oraz Pomorskiej Akademii Medycznej, usytuowanej częściowo w Toruniu i Bydgoszczy, ale starania podejmowane w obu tych miastach nie przyniosły wtedy rezultatu. W związku z tymi planami w początkowym okresie istnienia katedry priorytet miało zatrudnianie lekarzy.

Po likwidacji w 1951r. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego powstał Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii, a Katedra Neurofizjologii wraz z Fizjologią Zwierząt weszła w skład Zespołu Katedr Zoologii. W 1966r. kierownikiem Katedry Neurofizjologii został prof. dr hab. Leszek Janiszewski, który jednocześnie kierował Zakładem Fizjologii Porównawczej. Drugim zakładem działającym w obrębie katedry Zakładem Neurofizjologii kierował prof. dr hab. Juliusz Narębski. Kolejna zmiana nastąpiła w roku 1969, gdy po utworzeniu w ramach wydziału dwóch instytutów (Instytutu Biologii i Instytutu Geografii) katedry przemianowano na zakłady. Zakład przyjął nazwę Zakładu Fizjologii Zwierząt, a jego kierownikiem został ówczesny kierownik katedry prof. dr hab. Leszek Janiszewski.

W 1973r. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi wraz z Zakładem Fizjologii Zwierząt został przeniesiony na Bielany, gdzie stacjonuje do chwili obecnej. W 1996r. po śmierci prof. dr hab. Leszka Janiszewskiego kierownikiem Zakładu została prof. dr hab. Zofia Bargiel, a następnie w 2000 r. prof. dr hab. Michał Caputa.

W 2017 funkcję kierownika Zakładu objęła dr hab. Justyna Rogalska, prof. UMK.

1 sierpnia 2019 roku w ramach zmiany struktury organizacyjnej nowo utworzonego Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych z połączenia dwóch Zakładów: Zakładu Fizjologii Zwierząt i Zakładu Biofizyki została utworzona Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii. Katedra wchodzi w skład Instytutu Biologii. Funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. Justyna Rogalska, prof. UMK.

 

 

galeria zdjęć

Zespół Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii; 2019 r. [fot. Andrzej Romański] Zespół Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii; 2019 r. [fot. Andrzej Romański] Zespół Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii; 2019 r. [fot. Andrzej Romański] Studenci i doktoranci Katedry; 2019 r. [fot. Andrzej Romański] Studenci i doktoranci Katedry; 2019 r. [fot. Andrzej Romański] Pracownicy i Emeryci Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii; 2017 r. [fot. Alina Dauksza Wisniewska] Pracownicy Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii; 2017 r. [fot. Agnieszka Siejka] Pracownicy Zakładu Fizjologii Zwierząt; 2009 r. [fot. Alina Dauksza Wisniewska] Pracownicy Zakładu Fizjologii Zwierząt; 2001 r. [fot. Alina Dauksza Wisniewska] Pracownicy Zakładu Fizjologii Zwierząt; 1995 r. [fot. Alina Dauksza Wisniewska] Pracownicy Zakładu Fizjologii Zwierząt ; 1992 r. Absolwenci Zakładu; 1979 r. Pracownicy Zakładu; 1966 r. Przygotowania do filmu Neurony; 1966 r. Pracownicy Zakładu; 1965 r. Pracownicy Zakładu; 1963 r.  mgr W. Kądziela; 1963 r. Pracownicy i magistranci Zakładu; 1958 r. Pracownicy i magistranci Zakładu; 1952 r. prof. dr hab. Janiana Hurynowicz; 1947 r. Siedziba Zakładu 1946 r.