Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

dr Marcin Piwczyński

Telefon: (56) 611-26-49
E-mail: piwczyn@umk.pl
Pokój: C262

Godziny konsultacji: środa 8:00 – 10:00

Researchgate
Google Scholar
Strona osobista


Zainteresowania badawcze:

 • Ewolucja owoców i siewek u roślin z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae).
 • Wpływ hybrydyzacji na ewolucję taksonów z grupy Daucus carota (Apiaceae).
 • Wpływ człowieka na zbiorowiska roślinne Centralnej i Wschodniej Europy.
 • Rekonstrukcja i datowanie dużych drzew filogenetycznych na przykładzie gryzoni oraz muchówek z rodziny Sarcophagidae.

Publikacje

 1. Polidori, C., Piwczyński, M., Ronchetti, F., Johnston, N. P., Szpila, K. 2022. Host‑trailing satellite flight behaviour is associated with greater investment in peripheral visual sensory system in miltogrammine flies. Scientific Reports, 12:277
 2. Grzywacz, A., Trzeciak, P., Wiegmann, B. M., Cassel, B. K., Pape, T., Walczak, K., Bystrowski, C., Nelson, L. & Piwczyński, M. 201. Towards a new classification of Muscidae (Diptera): a comparison of hypotheses based on multiple molecular phylogenetic approaches. Systematic Entomology, 46: 508-525
 3. Piwczyński M., Trzeciak P., Popa M. O., Pabijan M., Corral, J. M. Spalik K., Grzywacz A. 2021. Using RAD seq for reconstructing phylogenies of highly diverged taxa: A test using the tribe Scandiceae (Apiaceae). Journal of Systematics and Evolution 59: 58-72
 4. Panahi M., Banasiak Ł., Piwczyński M., Puchałka R., Kanani M.R., Oskolski A.A., Modnicki, D., Miłobędzka A., Spalik K. 2018. Taxonomy of the traditional medicinal plant genus Ferula (Apiaceae) is confounded by incongruence between nuclear rDNA and plastid DNA. Botanical Journal of the Linnean Society 188 (2), 173-189. (IF=3.124, MNiSW=30)
 5. Piwczyński M., Wyborska D., Gołębiewska J., Puchałka R. 2018. Phylogenetic positions of seven poorly known species of Ferula (Apiaceae) with remarks on the phylogenetic utility of the plastid trnH-psbA, trnS-trnG and atpB-rbcL intergenic spacers. Systematics and Biodiversity 16 (5), 428-440. (IF=2.127, MNiSW=30)
 6. Grzywacz A., Wallman J. F., Piwczyński M. 2017. To be or not to be a valid genus: the systematic position of Ophyra R.-D. revised (Diptera: Muscidae). Systematic Entomology. 42: 714-723 (IF=4.474, MNISW=35)
 7. Piwczyński M., Pape T., Deja-Sikora E., Sikora M., Akbarzadeh K., Szpila K. 2017. Molecular phylogeny of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae): Implications for classification, systematics and evolution of larval feeding strategies. Molecular Phylogenetics and Evolution, 116: 49-60. (IF=4.419, MNiSW=30)
 8. Grzywacz A., Wyborska D., Piwczyński M. 2017. DNA barcoding allows identification of European Fanniidae (Diptera) of forensic interst. Forensic Science International, 278: 106-114. (IF=1.989, MNiSW=40)
 9. Grzywacz A., Wallman J.F. & Piwczyński M. 2017. To be, or not to be a valid genus: the systematic position of Ophyra R.-D. revised (Diptera: Muscidae). Systematic Entomology, in press. (IF=3.343, MNiSW=35)
 10. Pape T., Piwczyński M., Wyborska D., Akbarzadeh K. & Szpila K. 2017. A new genus and species of hypodermatine bot flies (Diptera: Oestridae). Systematic Entomology 42: 387-398. (IF=3.343, MNiSW=35)
 11. Ulrich W., Sewerniak P., Puchałka R. & Piwczyński M. 2017. Environmental filtering triggers community assembly of forest understorey plants in Central European pine stands. Scientific Reports 7: 274. (IF=5.228, MNiSW=40)
 12. Boratyński Z., Miranda Arias J., Mappes T., Mousseau T.A., M?ller A.P., Mu?oz Pajares A.J., Garcia C., Piwczyński M. & Tukalenko E. 2016. Ionizing radiation from Chernobyl affects development of wild carrot plants. Scientific Reports 6: 39282. (IF=5.228, MNiSW=40)
 13. Piwczyński M., Puchałka R. & Ulrich W. 2016. Influence of tree plantations on the phylogenetic structure of understorey plant communities. Forest Ecology and Management 376: 231-237. (IF=2.660, MNiSW=45)
 14. Piwczyński M., Pabijan M., Grzywacz A., Glinkowski W., Bereś P.K. & Buszko J. 2016. High regional genetic diversity and lack of host-specificity in Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) as revealed by mtDNA variation. Bulletin of Entomological Research 106: 512-521. (IF=1.910, MNiSW=35)
 15. Banasiak Ł., Wojewódzka A., Baczyński J., Reduron J-P., Piwczyński M., Kurzyna-Młynik R., Gutaker R., Czarnocka-Cieciura A., Kosmala-Grzechnik S. & Spalik K. 2016. Phylogeny of Apiaceae subtribe Daucinae and the taxonomic delineation of its genera. Taxon 65: 563-585. (IF=3.299, MNiSW=30)
 16. Panahi M., Banasiak Ł., Piwczyński M., Puchałka R., Oskolski A.A. & Spalik K. 2015. Phylogenetic relationships among Dorema, Ferula and Leutea (Apiaceae, Scandiceae, Ferulinae) inferred from nrDNA ITS and cpDNA noncoding sequences. Taxon 64: 770-783. (IF=3.299, MNiSW=30)
 17. Piwczyński M., Puchałka R. & Spalik K. 2015. The infrageneric taxonomy of Chaerophyllum (Apiaceae) revisited: new evidence from nrDNA ITS sequences and fruit anatomy. Botanical Journal of the Linnean Society 178: 298-313. (IF=2.699, MNiSW=30)
 18. Piwczyński M., K. Szpila, A. Grzywacz & T. Pape 2014. A large-scale molecular phylogeny of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae). Systematic Entomology 39: 783-799. (IF=2.876, MNiSW=35)
 19. Ulrich W., M. Piwczyński , M. K. Zaplata, S. Winter, W. Schaaf & A. Fischer 2014. Small-scale spatial variability in phylogenetic community structure during early plant succession depends on soil properties. Oecologia 175: 985-995. (IF=3.011, MNiSW=35)
 20. Ulrich W., M. Piwczyński, M.K. Zaplata, S. Winter, W. Schaaf & M. Fischer 2014. Soil conditions and phylogenetic relatedness influence total community trait space during early plant succession. Journal of Plant Ecology 7: 321-329. (IF=2.284, MNiSW=30)
 21. Pabijan M., A. Wandycz, S. Hofman, K. Węcek, M. Piwczyński & J. M. Szymura 2013. Complete mitochondrial genomes resolve phylogenetic relationships within Bombina (Anura: Bombinatoridae). Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 63-74. (IF=4.107, MNiSW=30)
 22. Banasiak Ł., M. Piwczyński , T. Uliński , S. R. Downie, M. F. Watson, B. Shakya & K. Spalik 2013. Dispersal pattern in space and time: a case study of Apiaceae subfamily Apioideae. Journal of Biogeography 40: 1324-1335. (IF=4.544, MNiSW=40)
 23. Piwczyński M., A. Ponikierska , R. Puchałka & J.M. Corral 2013. Expression of anatomical leaf traits in homoploid hybrid between deciduous and evergreen species of Vaccinium. Plant Biology 15: 522-530. (IF=2.395, MNiSW=35)
 24. Ulrich W., M. Piwczyński, F.T. Maestre & N.J. Gotelli 2012. Null model tests for niche conservatism, phylogenetic assortment and habitat filtering. Methods in Ecology and Evolution 3: 930-939. (IF=5.093, MNiSW=15)
 25. Voigt-Zielinski M-L, M. Piwczyński & T.F. Sharbel 2012. Differential effects of polyploidy and diploidy on fitness of apomictic Boechera. Sexual Plant Reproduction 25: 97-109. (IF=2.070, MNiSW=25)
 26. Spalik K., M. Piwczyński, C.A. Danderson, R. Kurzyna-Młynik & S.R. Downie 2010. Bipolar transoceanic disjunctions in Apiaceae subfamily Apioideae. Journal of Biogeography 37: 1977-1994. (IF=4.273, MNiSW=32)

Rozdziały w książkach

 1. Corral J.M., M. Piwczyński & T.F. Sharbel 2009. Allelic sequence divergence in the apomictic Boechera holboellii complex. 495- 516. In ?Lost sex: Lost Sex: The Evolutionary Biology of Parthenogenesis?, ed. Schön I., K. Martens and P. Dijk. Springer Netherlands.

Pozostałe publikacje

 1. Puchałka R., Wyborska D., Rutkowski L. & Piwczyński M.* 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S.Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84: 449-451. (* corresponding author)
 2. Puchałka R., Rutkowski L., Piwczyński M. 2014. Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium (Apiaceae) w Toruniu (centralna Polska) [The Garden Chervil Anthriscus cerefolium (Apiaceae) in Toruń (central Poland)]. Acta Botanica Cassubica 13: 5-16.
 3. Puchałka R., L. Rutkowski & M. Piwczyński 2013. Trojeść amerykańska Asclepias syriaca L. w Toruniu i jego okolicach [Common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń and its vicinity]. Acta Botanica Cassubica 12: 5-23.
 4. Puchałka R. & M. Piwczyński 2013. Nowe stanowiska Poa bulbosa L. (Poaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (północno-centralna Polska) [New localities of Poa bulbosa L. (Poaceae) in the Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland)]. Acta Botanica Cassubica 12: 117-120.
 5. Spalik K. & M. Piwczyński 2009. Phylogeny reconstruction and phylogenetic inference in evolutionary studies (in Polish with English abstract). Kosmos 58: 485-498 (special issue ? Celebrating the 150th Anniversary of the Darwin Theory of Evolution).
 6. Boratyński A., M. Piwczyński, Y.P. Didukh, L. Tasenkevich, A. Romo & H. Ratyńska 2006. Distribution and phytocoenotic characteristics of relict populations of Rhododendron myrtifolium (Ericaceae) in the Ukrainian Carpathians. Polish Botanical Studies 22: 53-62.
 7. Ponikierska A., W. Gugnacka-Fiedor & M. Piwczyński 2004. Morphological characteristics of Vaccinium x intermedium Ruthe. Dendrobiology 51: 59-65.