Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka

Zajęcia obligatoryjne

 • Bioinformatyka
 • Biotechnologia roślin i rośliny transgeniczne
 • Diagnostyka roślin genetycznie zmodyfikowanych
 • Filozofia przyrody – Metodologia i filozofia przyrody
 • Fizjologia roślin
 • Kultury tkankowe roślin
 • Zastosowanie bioinformatyki w biotechnologii
 • Biologia funkcjonalna roślin
  Biologia I rok s1
  koordynator przedmiotu: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 • Identyfikacja roślin w terenie
  Biologia I rok s1
  koordynator przedmiotu: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 • Fizjologia roślin z elementami anatomii i morfologii
  Biotechnologia I rok s1
  koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska
 • Podstawy botaniki
  Chemia medyczna I rok s1
  koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska
 • Ekofizjologia roślin i zwierząt
  Biologia III rok s1
  koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska
 • Preparatyka biotechnologiczna
  Biotechnologia III rok s1
  koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska
 • Technologia otrzymywania białek rekombinowanych
  Biotechnologia II rok s2
  koordynator przedmiotu: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 • Analiza białek
  Biologia I rok s2
  koordynator przedmiotu: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 • Cellular communication and signal transduction
  Biologia I rok s2
  koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska

Zajęcia fakultatywne

 • KURS 1 – Molekularne testy diagnostyczne
 • KURS 1 – Prakticum z anatomii funkcjonalnej roślin i zwierząt
 • KURS 2 – Antyoksydanty w reakcjach roślin na stres abiotyczny
 • KURS 3 – Biochemiczne i molekularne podstawy odporności roślin na stres
 • KURS 4 – Hodowle in vitro roślin użytkowych
 • KURS 5 – Prakticum z anatomii roślin
 • KURS 2 – Analiza chemicznych zanieczyszczeń produktów spożywczych
 • Szkolenie dla osób pracujących z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM) i genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO)
 • Allelopatia i jej znaczenie w agrocenozach
  Biotechnologia II/III rok s1 (kurs do wyboru)
  koordynator przedmiotu: dr Agnieszka Pawełek
 • Biologiczne i biotechnologiczne metody ochrony roślin
  Biotechnologia II/III rok s1 (kurs do wyboru)
  koordynator przedmiotu: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 • Analiza i ocena jakości produktów spożywczych
  Biotechnologia II/III rok s1 (kurs do wyboru)
  koordynator przedmiotu: dr Brygida Świeżawska
 • Praktikum z fizjologii stresu
  Biotechnologia II/III rok s1 (kurs do wyboru)
  koordynator przedmiotu: dr Agnieszka Pawełek
 • Biologiczne, chemiczne i biotechnologiczne metody ochrony roślin
  Ochrona środowiska III rok s1 (kurs)
  koordynator przedmiotu: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 • Diagnostyka patogenów i szkodników roślin
  Biologia sądowa I rok s1 (kurs do wyboru)
  koordynator przedmiotu: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK
 • Fitochemia
  Biotechnologia I-III rok s1 (wykład monograficzny)
  koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska
 • Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny
  Biotechnologia I-III rok s1 (wykład monograficzny)
  koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska