Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kurs 2 – Analiza chemicznych zanieczyszczeń produktów spożywczych

biotechnologia II rok, S1
koordynator przedmiotu: dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK
sala  nr 5-6 (budynek C)
sylabus przedmiotu

Animacja