Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty

Projekty badawcze zewnętrzne

  1. Mechanizmy fotoperiodycznej indukcji kwitnienia (1995-1998) KBN 6 P04C 050 09
  2. Rola fitochromu i naturalnych regulatorów wzrostu w kontroli fotoperiodycznej indukcji kwitnienia (1999-2001), KBN 6 P04C 056 16
  3. Molekularna kontrola indukcji kwitnienia (2003-2005); KBN 3 P04C 051 24.
  4. Badania nad rolą cyklazy guanylanowej w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil (projekt habilitacyjny, 2007-2009); MNiSW N N303 0704 33.
  5. Mechanizm transdukcji sygnałów prowadzące do tworzenia się fitoaleksyn w tkankach Hippeastrum poddanych stresowi biotycznemu i abiotycznemu (2008 ? 2011); MNiSW N N310 1414 35.
  6. Rola cyklaz: adenylanowej i guanylanowej w indukowanej stresem mechanicznym reakcji obronnej zwartnicy (Hippeastrum sp.) (2010 ? 2013) MNiSW N N310 3018 39.
  7. Zaangażowanie szlaku wapniowego w uruchomienie mechanizmów obronnych w cebulach Hippeastrum x hyb w następstwie ich zranienia i infekcji grzybowej (20122016) NCN UMO-2011/03/B/NZ9/00752.
  8. “Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach?. Obszar 2. Zwiększenie stabilności i jakości plonu wysokobiałkowych roślin strączkowych. Zadanie 2.3. Fizjologiczna i genetyczna kontrola rozwoju kwiatów i owoców u roślin strączkowych. (2011-2015)  MRiRW Uchwała Rady Ministrów nr 149/2011 z dnia 9.08.2011 r. w ramach Programu Wieloletniego
  9. ?Participation of plant hormones in the control of generative organs abscission in Lupinus? (01.10.2013 r.-31.03.2014 r.), eidA3-ceiA3 (The International Agrifood Doctorate School, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario), Estación Experimental del Zaidín (EEZ), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC (The Spanish National Research Council), Granada, Hiszpania.
  10. ?Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju?. Obszar 2. Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych. Zadanie 2.2. ?Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidów oraz zawiązywanie i utrzymanie organów generatywnych u łubinów?. (2016-2020) MRiRW Uchwała Rady Ministrów nr 222/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.