Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

 Oryginalne prace badawcze (od 2008 roku):

 1. Kleine-Vehn J., Dhonukshe P., Suer M., Brewer P B., Wiśniewska J., Paciorek T., Benkowa E., Friml J. ARF GEF-Dependent Transcytosis and Polar Delivery of PIN Auxin Carriers in Arabidopsis. Current Biology 18, 526-531, 2008.
 2. Tyburski J., Krzemiński Ł., Tretyn A. Exogenous auxin affects ascorbate metabolism in roots of tomato seedlings. Plant Growth Regul. 54: 203-215, 2008 r.
 3. Kleine-Vehn J., Łangowski Ł., Wiśniewska J., Dhonukshe P., Brewer P.B., and Friml J. Cellular and Molecular Reuirements for polar PIN Targeting and Transcytosis in Plants. Molecular Plant: 1-11 2008.
 4. A. Szmidt-Jaworska, K. Jaworski, J. Kopcewicz. Involvement of cyclic GMP in phytochrome-controlled flowering of Pharbitis nil, J. Plant Physiol., Vol. 165 no. 8, 2008, S. 858-867.
 5. Dubiel M., Krajewski M., Pietryga M., Tretyn A., Bręborowicz G., Lindquist Pelle., Gudmundsson S. Biometria płodowa dla przedziału od 20-42 tygodnia ciąży w polskiej populacji. Ginekologia Polska Vol. 79, 11: 746-753 2008.
 6. Bieliński M., Junik R., Tretyn A., Borkowska A.. Dysfunkcje poznawcze oraz zaburzenia depresyjne w otyłości w kontekście badań genetyczno-molekularnych. Psychologia-Etiologia-Genetyka. Tom 18: 63-70 2008.
 7. Szeliga J., Sońdka Z., Jackowski M., Jarkiewicz-Tretyn J., Tretyn A., Maleńczyk M. NOD2/CARD15 polymorphism in patients with rectal cancer. Medi. Sci Monit, 14(9): CR480-484 2008.
 8. Szczepanek J., Styczyński J., Haus O., Tretyn A., Wysocki M., Postępy w kierunku molekularnej klasyfikacji nowotworów u dzieci. Postępy Hig. Med. Dośw. 62: 222-240 2008.
 9. Studzińska A., Tyburski J., Daca P., Tretyn A. PCR w czasie rzeczywistym. Część I – istota metody i strategie monitorowania przebiegu reakcji. Biotechnologia 1.80, 71-85, 2008
 10. Tyburski J., Studzińska A., Daca P., Tretyn A. PCR w czasie rzeczywistym. Część II – metody analizy danych. Biotechnologia 1.80, 86-96, 2008
 11. Studzińska A.: Społeczne aspekty ochrony przyrody i środowiska, w: Nauka wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo WSKSIM, Toruń 2008.
 12. Wolski B., Szymański W., Zmudziński M., Gospodarek E., Maciejewski J., Kaczmarek A., Mikołajczyk D., Studzińska A., Socha M. W.: Comparison between value of PCR assay and classical culture technique in the group B Streptococcus screening in pregnant women. Higieniczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia. Red. nauk. I. Jackowska, M. Iskra, A. Borzęcki, K. Sztanke. Lublin: Kat. Zakł. Higieny UM, 2008 s. 208-211.
 13. Wolski B., Szymański W., Zmudziński M., Gospodarek E., Maciejewski J., Kaczmarek A., Mikołajczyk D., Studzińska A., Socha M. W.: Molecular relationship between GBS isolates aquired from mothers and their neonates. Higieniczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia. Red. nauk. I. Jackowska, M. Iskra, A. Borzęcki, K. Sztanke. Lublin: Kat. Zakł. Higieny UM, 2008 s. 212-215.
 14. Wolski B., Szymański W., Zmudziński M., Gospodarek E., Maciejewski J., Kaczmarek A., Mikołajczyk D., Studzińska A., Socha M. W.: Serotype I, II, III distribution and antimicrobial susceptibility of Streptococcus agalactiae among pregnant women during labor. Higieniczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia. Red. nauk. I. Jackowska, M. Iskra, A. Borzęcki, K. Sztanke. Lublin: Kat. Zakł. Higieny UM, 2008 s. 195-198.
 15. Styczyński J, Wysocki M, Dłużniewska A, Juraszewska E, Balwierz W, Czyżewski K, Wieczorek M, Olejnik I, Krawczuk-Rybak M, Kuźmicz M, Kowalczyk J, Stefaniak J, Badowska W, Sońta-Jakimczyk D, Szczepański T, Matysiak M, Stańczak E, Malinowska I, Wachowiak J, Konatkowska B, Gil L, Balcerska A, Kapuścińska L, Szczepanek J, Kołodziej B, Rafińska B, Kubicka M.: Prognostic impact of combined fludarabine, treosulfan and mitoxantrone resistance profile in childhood acute myeloid leukemia. Anticancer Research 28:1927-1931, 2008.
 16. Drewa T, Styczyński J, Szczepanek J, 2008, Is the cancer stem cell population “a player” in multi-drug resistance? Acta Poloniae Pharmaceutica 65(4):493-500.
 17. A. Szmidt-Jaworska, K. Jaworski, A. Pawełek, J. Kopcewicz, Molecular cloning and characterization of a guanylyl cyclase, PnGC-1, involved in light signaling in Pharbitis nil, J. Plant Growth Regul., Vol. 28 no. 4, 2009, S. 367-380.
 18. W. Grzegorzewska, K. Jaworski, A. Szmidt-Jaworska, Rola tlenku azotu w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny, Role of nitric oxide in plant response to abiotic stress, Postępy Biol. Komórki, T. 36 nr 4, 2009, S. 663-678.
 19. Tyburski J., Dunajska K., Mazurek P., Piotrowska B., Tretyn A.
 20. Exogenous auxin H2O metabolism in roots of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) seedlings affecting the expression and activity of CuZn-superoxide dismutase, catalase, and peroxidase. Acta Phisiol. Plant 31:249-260 2009.
 21. Trejgell A., Dąbrowska G., Tretyn A. In vitro regeneration of Carlina acaulis subsp. Simplex from seedling explants. Acta Physiol. Plant 31: 455-453 2009.
 22. Tyburski J., Dunajska K., Tretyn A. Reactive oxygen species localization in roots of Arabidopsis thaliana sedlings grown under phosphate deficiency. Plant Growth Regul 59: 27-36 2009 r.
 23. Trejgell A., Michalska M., Tretyn A. Wpływ cytokinin na mikropropagację Arnica montana L. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 534: 289-296 2009 r.
 24. Wiśniewska J., Pietrzykowska B., Szyndel B., Tretyn A. Lokalizacja gradientu auksyny oraz rozmieszczenie białek PIN w prpliferującym i różnicującym się transgenicznie kalusie Arabidopsis thaliana. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 534: 297-305 2009 r.
 25. Trejgell A., Bednarek M, Tretyn A. Micropropagation of Carlina acaulis L.. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51/1: 97-103 2009.
 26. Hejnowicz M. S., Gołębiewski M., Bardowski J. Analysis of the complete genome seqence of the lactococcal bacteriphage bIBB29. International Journal of Food Microbiology 131: 52-61.
 27. Szczepanek J, Jarząb M, Oczko-Wojciechowska M, Kowalska M, Tretyn A, Haus O, Pogorzała M, Wysocki M, Jarząb B, Styczyński J., 2009, Gene expression and ex vivo drug sensitivity profiles in children with acute leukemia: an insight for high-dose therapy and role of etoposide and fludarabine. Blood 114(22): 1074.
 28. Tyburski J., Tretyn A. Glutathione and glutathione disulfide affect adventitious root formation and growth in tomato seedling cuttings. Acta Physiol. Plant 32: 411-417 2010.
 29. Trejgell A., Szczepanek D., Domżalska L., Tretyn A. In vitro propagation of Leontopodium alpinum Cass from various explants of seedling. Propagation of Ornamental Plants Vol. 10. No 2, 81-87 2010.
 30. A. Szmidt-Jaworska, Roślinne cyklazy nukleotydów purynowych, Postępy Biochem., T. 56 nr 4, 2010, S. 409-417.
 31. K. Jaworski, A. Pawełek, A. Szmidt-Jaworska, J. Kopcewicz, Expression of calcium-dependent protein kinase gene (PnCDPK1) is affected by various light conditions in Pharbitis nil seedlings, J. Plant Growth Regul., Vol. 29 no. 3, 2010, S. 316-327.
 32. Styczyński J, Szczepanek J. Profile of genetic and cellular multiple drug resistance in a diagnostic and therapeutic strategy in acute leukemia in children and adults, [w:] Multiple drug resistance. Eds. A. Meszaros, G. Balogh. New York: Nova Biomedical Books, 2010: 1-29.
 33. Szczepanek J, Pogorzała M, Konatkowska B, Juraszewska E, Badowska W, Olejnik I, Kuzmicz M, Stanczak E, Malinowska I, Stefaniak J, Sobol G, Szczepański T, Czyżewski K, Wysocki M, Styczyński J, 2010, Differential ex vivo activity of bortezomib in newly diagnosed pediatric acute lymphoblastic and myeloblastic leukaemia. Anticancer Research 30:2119-2124.
 34. Styczyński J, Szczepanek J, 2010, Microarray technology in pediatric malignancies: an insight towards individualized therapy. Journal of Pediatric Sciences 2(3):e31.
 35. Fendler W, Styczyński J, Szczepanek J, Wysocki M, Młynarski W., 2010, Krzyżowa oporność i wrażliwość na chemioterapeutyki w ostrej białaczce limfoblastycznej jako dwa niezależne zjawiska: analiza eksploratywna technikami DATA MINING. Onkologia Polska 13(supl. 2):77.
 36. Styczyński J, Szczepanek J, Pogorzała M, Kołodziej B, Rafińska-Kuryło B, Kubicka M, Konatkowska B, Wachowiak J, Juraszewska E, Balwierz W, Badowska W, Stasiak-Zając E, Olejnik I, Wieczorek M, Kuźmicz M, Krawczuk-Rybak M, Malinowska I, Stańczak E, Matysiak M, Stefaniak MJ, Kawalczyk J, Mizia-Malarz A, Sobol G, Sońta-Jakimczak D, Szczepański T, Maciejka -Kapuścińska L, Balcerska A, Dębski R, Czyżewski K, Wysocki M., 2010, Aktywność ex vivo bortezomibu w T-ALL. Onkologia Polska 13(supl. 2):73.
 37. Trejgell A., Michalska M., Tretyn A. Micropagation of Senecio macrophyllus M. Bieb. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 52/1: 67-74 2010.
 38. Trejgell A., Tretyn A. Wpływ cytokinin na odpowiedż morfogenetyczną eksplantatów pochodzących z siewek Polemoniu coeruleum. Biotechnologia 2 (89) 125-131 2010.
 39. Trejgell A., Tretyn A. Wydajność mikrorozmnażania w kulturach in vitro wybranych gatunków chronionych z rodziny Asterace. Biotechnologia 3 (90) 202-209 2010.
 40. Lauda-Świeciak A., Moszczyńska K., Skórczewski J., Ludwikowski G., Szułczyński J., Tretyn A., Dubiel M. Rodzinne uwarunkowana dysplazja tanatoforyczna. Ginekologia Polska 81: 629-632. 2010.
 41. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Kłosowska K., Trejgell A., Mierek-Adamska A., 2010. Wpływ bakterii ryzosferowych na kiełkowanie nasion Brassica napus L. w obecności metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30: 85-98.
 42. Domagalski K., Tretyn A., Szczepanek J., Pawłowska M., Halota W.. Działanie interferonów typu III i ich rola w odpowiedziach immunologicznych. Postępy Hig. Med. Dośw. 64: 1732-2693 2010.
 43. Gierszewska D., Tyburski J., Tretyn A. Vitamin c (vtc) mutants of Arabidopsis thaliana in studies on the role ascorbate in the regulation of morphogenesis and the stress reactions in plants. Current Topics in Plant Biology. Vol, 11 2010.
 44. Domagalski K., Tretyn A., Pawłowska M., Halota W. Badania socjalne całego genomu w poszukiwaniu markerów odpowiedzi na leczenie u pacjentów przewlekle zakażonych wirusem HCV o genotypie 1.
 45. Szaflarska-Popławska A., Popławska C., Parzęcka M., Studzińska-Czyszka A., Czerwionka-Szaflarska M., Tretyn A.: Rodzinna transmisja Helicobacter pylori z wykorzystaniem typowania molekularnego Przegląd Gastroenterologiczny 2010, 5(1), 42-46.
 46. Szczepanek J., Styczyński J., Haus O, Tretyn A., Wysocki M. Relapse of acute lymphoblastic leukemia in children in the contex of microarray analyses. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis Vol. 59 no. 1, 61-68.
 47. Szczepanek J., Styczyński J., Tretyn A., Wysocki M. Zastosowanie technologii mikromacierzy w onkologii dziecięcej. Pediatria Polska Tom 86 nr 4 2011 r.
 48. Domagalski K., Tretyn A. Roślinne homologii genów związanych z dziedziczną predyspozycją do raka piersi i jajnika. Kosmos tom 60, nr 3-4, 345-365.
 49. K. Jaworski, A. Szmidt-Jaworska, J. Kopcewicz, Two calcium dependent protein kinases are differently regulated by light and have different activity patterns during seedling growth in Pharbitis nil, Plant Growth Regul., Vol. 65 no. 2, 2011, S. 369-379.
 50. Trejgell A., Tretyn A. Shoot multiplication and vitro rooting of Carlina onopordifolia Basser. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53/2: 68-62, 2011 r.
 51. Studzińska-Czyszka A., Skorupa M , Białucha A, Tretyn A. The correlation between cervical cancer and human papilloma virus infection. Med. Biol. Sci., Tom 25 nr 1.
 52. Skorupa M. Studzińska-Czyszka A., Tretyn A. Chlamydia pneumoniae more and more popular human pathogen. Med. Biol. Sci., T. 25 nr 2.
 53. Górecki, R. K., Koryszewska-Bagińska, A., Gołębiewski, M., Żylińska, J., Grynberg, M., Bardowski, J. K. 2011. Adaptive potential of the Lactococcus lactis IL594 strain encoded in its 7 plasmids. PLoS ONE, 6(7): e22238.
 54. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A., 2011. Wpływ PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) na ekspresję metalotioneiny BnMT2 Brassica napus L. rosnącego w obecności metali ciężkich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 567: 83-92.
 55. Studzińska-Czyszka A., Skorupa M., Białucha A., Tretyn A.: The correlation between cervical cancer and human papilloma virus infection. Medical and Biological Science 2011, 25/1, 11-16.
 56. Skorupa M., Studzińska-Czyszka A., Tretyn A.: Chlamydia pneumoniae more & more popular human pathogen. Medical and Biological Science. 2011, 25/2, 5-11
 57. Tyburski J., Dunajska-Ordak K., Skorupa M., Tretyn A.
 58. Role of ascorbate in the regulation of the Arabidopsis thaliana root growth by phosphate availability. Journal of Botany vol. 2012
 59. Szczepanek J., Jarząb M., Oczko-Wojciechowska M., Kowalska M., Tretyn A., Haus O., Pogorzała M., Wysocki M.. Jarząb B., Styczyński J., Gene expression signatures and ex vivo drug sensitivity profiles in children with acute lymphoblastic leukemia . J. Appl Genetics 53: 83-91 2012.
 60. Szczepanek J., Pogorzała M., Jarząb M., Oczko-Wojciechowska M., Kowalska M., Tretyn A., Wysocki M.. Jarząb B., Styczyński J., Expression profiles of signal transduction genes in ex vivo drug – resistant pediatric acute lymphoblastic leukemia. Anticancer Research February vol 32: 503-506, 2012.
 61. K. Jaworski, A. Pawełek, J. Kopcewicz, A. Szmidt-Jaworska, The calcium-dependent protein kinase (PnCDPK1) is involved in Pharbitis nil flowering, Journal of Plant Physiology 169 (2012), 1578-1585.
 62. Marciniak K., Kęsy J., Tretyn A., Kopcewicz J. Gibereliny – struktura, biosynteza i dezaktywacja u roślin. Postępy Biochemii tom 58 nr 1, 14-25.
 63. Wilmowicz E., Frankowski K., Sadłowska M., Kućko A., Kęsy J., Gąsiorowski A., Glazińska P., Kopcewicz J. Biosynteza jasmonianów u roślin – najnowsze odkrycia. Postępy Biochemii tom 58 nr 1, 26-32.
 64. Szczepanek J., Styczyński J., Tretyn A., Pogorzała M., Wysocki M. Identyfication of the genes expression profile associated with the ex vivo resistance to etoposide in childhood acute leukemias Postępy Hig. Med. Dośw. 66: 401-408, 2012.
 65. Trejgell A., Libront I., Tretyn A. The effect of Fe-EDDHA on shoot multiplication and in itro rooting of Carlina onopordifolia Besser. Acta Physiologae Plantarum 34: 2051-2055, 2012
 66. Richert-Przygońska M, Bartoszewicz N, Szczepanek J, Kołtan A, Styczyński J, Wysocki M., 2012, Analiza ekspresji genów odpowiedzialnych za rozwój przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u dzieci. Onkologia Polska 15 supl. 1:42.
 67. Trejgell A., Dąbrowska G., Tretyn A. Micropropagation and influence of in vitro culture on development of Cirsium pannonicum (L.f.) link regenerants . Acta Scientiarum Polonorum Seria: Hortorum Cultus 11(5) 81-90, 2012.
 68. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A. Do arbuscular mycorrhizal fungi affect metallothionein MT2 expression In Brassica napus L. roots ?. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54/1: 1-6, 2012.
 69. Pareek C.S., Pierzchała M., Michno J., Smoczyński R., Gołębiewski M., Tyburski J., Oprządek J., Zwierzchowski L., Siriluck P., Wimmers K. 2012 Gene expression profiling by cDNA-AFLP and identification of differentially expressed transcripts of bovine pituitary gland in young growing bulls of dairy breeds. Anim. Sci. Pap. Rep. 30(2): 103-114.
 70. J. Niedojadło, Z. Mikulski, K. Dełeńko, A. Szmidt-Jaworska, D.J. Smoliński, A.L. Epstein. The perichromatin region of the plant cell nucleus is the area with the strongest co-localisation of snRNA and SR proteins, Planta, Vol. 236 no. 2, 2012, S. 715-726.
 71. Wilmowicz E, Kęsy J, Kopcewicz J. 2008, Ethylene and ABA interactions in the regulation of flower induction in Pharbitis nil. Journal of Plant Physiology; 165:1917-1928
 72. Kęsy J, Frankowski K, Wilmowicz E, Glazińska P, Wojciechowski W, Kopcewicz J. 2010, The possible role of PnACS2 in IAA-mediated flower inhibition in Pharbitis nil. Plant Growth Regulation; 61:1-10
 73. Wilmowicz E, Frankowski K, Glazińska P, Kęsy J, Wojciechowski W, Kopcewicz J. 2011, Cross talk between phytohormones in the regulation of flower induction in Pharbitis nil. Biologia Plantarum  55(4):757-760
 74. Kęsy J, Wilmowicz E, Maciejewska B, Frankowski K, Glazińska P, Kopcewicz J. 2011, Independent effects of jasmonates and ethylene on inhibition of Pharbitis nil flowering. Acta Physiologiae Plantarum; 33(4):1211-1216
 75. Wilmowicz E, Frankowski K, Glazińska P, Kęsy J, Kopcewicz J. 2011, Involvement of ABA in flower induction of Pharbitis nil. Acta Societatis Botanicorum Poloniae; 80:21-26
 76. Wilmowicz E, Frankowski K, Kęsy J, Glazińska P, Wojciechowski W, Kućko A, Kopcewicz J. 2013, The role of PnACO1 in light- and IAA-regulated flower inhibition in Pharbitis nil. Acta Physiologiae Plantarum; 35(3):801-810
 77. Wilmowicz E, Frankowski K, Kęsy J, Kućko A, Kopcewicz J. 2014, Involvement of the IAA-regulated ACC oxidase gene PnACO3 in Pharbitis nil flower inhibition. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica; 56(1):1-7
 78. Frankowski K, Wilmowicz E, Kućko A, Świeżawska B, Kęsy J, Kopcewicz J. 2014, Ethylene, IAA and ABA interactions in the control of photoperiodic flower induction in Pharbitis nil. Biologia Plantarum; 58(2):305-310
 79. Glazińska P, Wojciechowski W, Wilmowicz E, Zienkiewicz A, Frankowski K, Kopcewicz J. 2014, The involvement of InMIR167 in the regulation of expression of its target gene InARF8, and their participation in the vegetative and generative development of Ipomoea nil plants. Journal of Plant Physiology; 171:225-234
 80. Glazińska P, Wilmowicz E, Wojciechowski W, Frankowski K, Kopcewicz J. 2014, Impact of InMIR319 and light on the expression of InTCP4 gene involved in the development of Ipomoea nil plants. Acta Physiologiae Plantarum; 36:29-43
 81. Wilmowicz E, Frankowski K, Grzegorzewska W, Kęsy J, Kućko A, Banach M, Szmidt-Jaworska A, Saniewski M. 2014, The role of jasmonates in the formation of a compound of chalcones and flavans with phytoalexin-like properties in mechanically wounded scales of Hippeastrum x hybr. bulbs. Acta Botanica Cracoviensia; 56:1-5
 82. Frankowski K, Wilmowicz E, Kućko A, Mączkowski R, Marciniak K, Kopcewicz J. 2014, The generative development of traditional and self-completing (restricted branching) cultivars of white lupin (Lupinus albus L.), yellow lupin (L. luteus L.) and narrow-leafed lupin (L. angustifolius L.) grown under different phytotron conditions. Plant Breeding and Seed Science, 69:47-57
 83. Frankowski K, Wilmowicz E, Kućko A, Zienkiewicz A, Zienkiewicz K, Kopcewicz J. 2015, Molecular cloning of BLADE-ON-PETIOLE gene and expression analyses during nodule development in Lupinus luteus. Journal of Plant Physiology, 179:35-39
 84. Frankowski K, Wilmowicz E, Kućko A, Zienkiewicz A, Zienkiewicz K, Kopcewicz J. 2015, Profiling the BLADE-ON-PETIOLE gene expression in the abscission zone of generative organs in Lupinus luteus. Acta Physiologiae Plantarum, 37:220 DOI 10.1007/s11738-015-1972-y
 85. Wilmowicz E, Frankowski K, Kućko A, Świdziński M, Alché JD, Nowakowska A, Kopcewicz J. 2016, The influence of abscisic acid on ethylene biosynthesis pathway in the functioning of flower abscission zone in Lupinus luteus. Journal of Plant Physiology, 206:49-58
 86. Wilmowicz E, Kućko A, Frankowski K, Świdziński M, Marciniak K, Kopcewicz J, 2016, Methyl jasmonate-dependent senescence of cotyledons in Ipomoea nil. Acta Physiol. Plant., Vol. 38 no. 9: 1-9
 87. Wilmowicz E, Kućko A, Frankowski K, Zabrocka-Nowakowska B, Panek K, Kopcewicz J. 2016, Wounding stimulates allene oxide synthase gene and increases the level of jasmonic acid in Ipomoea nil cotyledons. Acta Soc. Bot. Pol., Vol. 85 no. 1:1-5
 88. Kamińska M, Skrzypek E, Wilmowicz E, Tretyn A, Trejgell A. 2016, Effect of light conditions and ABA on cold storage and post-storage propagation of Taraxacum pieninicum. Plant Cell Tissue Organ Cult., Vol. 127 no. 1:25-34
 89. Frankowski K, Wilmowicz E, Kućko A, Zienkiewicz A, Zienkiewicz K, Alché JD, Kopcewicz J. 2017, Ethylene-dependent effects on generative organ abscission of Lupinus luteus. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2017, DOI: 10.5586/asbp.3540
 90. Kućko A, Czeszewska-Rosiak G, Wolska M, Glazińska P, Kopcewicz J, Wilmowicz E. 2017, Auxin increases the InJMT expression and the level of JAMe : inhibitor of flower induction in Ipomoea nil. Acta Soc. Bot. Pol., Vol. 86 no. 1:1-10
 91. Marciniak K, Wilmowicz E, Kućko A, Kopcewicz J. 2017, Photoperiod and ethylene-dependent expression of gibberellin biosynthesis gene InEKO1 during flower induction of Ipomoea nil. Biol. Plant. 1-6
 92. Marciniak K, Kućko A, Wilmowicz E, Świdziński M, Kęsy J, Kopcewicz J. 2017,  Photoperiodic flower induction in Ipomoea nil is accompanied by decreasing content of gibberellins. Plant Growth Regul.: S. 1-6
 93. Wilmowicz E, Kućko A, Ostrowski M, Panek K, 2018, INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION-like is an abscission-associated and phytohormone-regulated gene in flower separation of Lupinus luteus. Plant Growth Regulation DOI: 10.1007/s10725-018-0375-7

Konferencje i zjazdy (od 2008 roku):

 1. Wolski B., Adamczak R., Studzińska A., Zegarska J., Szymański W.: Clinical significance of scpB gene based PCR test improving Streptococcus agalactiae carriage screening in pregnant women. Early Hum. Dev. 2008 Vol. 84 suppl. s. S50. (1st International Congress of UENPS.Rome, Italia, 17-19 XI 2008.)
 2. Trejgell A., Michalska M., Tretyn A. Wpływ cytokinin na mikropropagację Arnica montana L. Poster na VIII Ogólnopolskiej Konferencji “Kultury in vitro w fizjologii roślin” Kraków 4-5 grudnia 2008.
 3. Wiśniewska J., Szyndel B., Tretyn A. Lokalizacja gradientu auksyny oraz rozmieszczenia buiałka PIN1 podczas organogenezy pędu i korzenia w warunkach in vitro u Arabidopsis thaliana. Poster na VIII Ogólnopolskiej Konferencji “Kultury in vitro w fizjologii roślin” Kraków 4-5 grudnia 2008.
 4. Stawicka A., Trejgell A., Tretyn A. Wpływ hormonów z grupy cytokinin na regenerację gatunków z rodzaju Drosera. Prezentacja ustna na VIII Ogólnopolskiej Konferencji “Kultury in vitro w fizjologii roślin” Kraków 4-5 grudnia 2008.
 5. Styczyński J, Jarząb M, Szczepanek J, Oczko-Wojciechowska M, Kowalska M, Tretyn A, Pogorzała M, Wysocki M, Jarząb B., 2009, Profil ekspresji genów oporności na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Materiały konferencyjne, 26-27.
 6. Michalska M., Trejgell A.., Osińska J. Tretyn A. Effect of cytokinins and activated charcoal on shoot multiplication of Pulsatillia halleri and P. alpina in vitro culture. Polish Journal of Botany Vol 79 suplement 1, 2010 Poster na 55 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego pt.: “Planta in vivo in vitro et in silico” Warszawa 6-12 września 2010 r.
 7. Trejgell A., Tretyn A. Wykorzystanie mikrorozmnażania w kulturach in vitro do tworzenia kolekcji gatunków chronionych w ogrodach botanicznych. XXXIX Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych ” Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”. Lublin 2010
 8. Trejgell A., Tretyn A. Wpływ cytokinin na odpowiedź morfogenetyczną eksplantatów pochodzących z siewek Polemonium coeruleum. XII Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii; Poznań, 2009. (The effect of cytokinins on morphogenetic responses of Polemonium coeruleum seedling explants. Acta Biologica Cracoviensia 51:69, 2010)
 9. Tyburski J., Dunajska K., Tretyn A. Peroxisomal ascorbate peroxidase (pAPX) as a marker of salt tolerance beet (Beta vulgaris). Polish Journal of Botany Vol 79 suplement 1, 2010 Poster na 55 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego pt.: “Planta in vivo in vitro et in silico” Warszawa 6-12 września 2010 r.
 10. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A., Kłosowska K., Mirek-Adamska A., Goc A. Bakterie ryzosferowe mogą promować wzrost rzepaku (Brassica napus) w obecności metali ciężkich. Poster na XXX Konferencji naukowej “Rośliny Oleiste” Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu. Poznań 16-17 . 03. 2010 r.
 11. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Kłosowska K., Trejgell A., Mirek-Adamska A., Wpływ bakterii ryzosferowych na kiełkowanie nasion rzepaku Brassica napus L. w obecności metali ciężkich. (Cd, Cu, Pb, Zn). Rośliny Oleiste tom XXXI 2010 r.
 12. Gołębiewski M., Deja-Sikora E., Tretyn A. Direct choning of heavy metal resistance genes from metagenomic DNA. Poster na “International Biotechnology Symposium and Exibition” 14-18 września 2010 roku Rimini, Włochy.
 13. Gołębiewski M., Sikora M., Tretyn A. Correlation of chosen polymorphism in genes coding 5 HTT. Poster na “International Biotechnology Symposium and Exibition” 14-18 września 2010 roku Rimini, Włochy.
 14. Gołębiewski M., Ostajewski M., Kamiński M., Krawczyk P ., Sobczak A., Lipiński L. Poster na “Soil Metagenomics 2010” 8-10 grudnia 2010 roku Braunschweg, Niemcy.
 15. Szczepanek J., Styczyński J., Jarząb M., Oczko-Wojciechowska M., Kowalska M., Tretyn A., Pogorzała M., Wachowiak J., Balwierz W., Matysiak M., Kowalczyk J., Szczepański T., Wieczorek M., Krawczuk-Rybak M., Badowska W., Urasiński T., Sobol G., Balcerska A., Jarząb B., Wysocki M. Analiza związku profilu ekspresji genów uzyskanego techniką mikromaciezry z profilem wrażliwości ex vivo na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej. Onkologia Polska V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maja 2010 r. Suplement 2 tom 13, 2010 r. Pl – 011
 16. Szczepanek J., Styczyński J., Jarząb M., Oczko-Wojciechowska M., Kowalska M., Tretyn A., Pogorzała M., Jarząb B., Wysocki M.. Korelacja profilu ekspresji genów, uzyskanego techniką macierzy ekspresyjnych z opornością ex vivo na etopozyd w ostrych białaczkach u dzieci. III Polski Kongres Genetyki Lublin 12-15 września 2010 r. Streszczenia W 37
 17. Donderski R., Szczepanek J., Domagalski K., Tretyn A., Korenkiewicz J., Marszałek A., Szymański A., Wolski Z., Manitius J. Ocena poziomu względnej ekspresji genów VEGF HIF-1? CTGF w biopatach nerkowych u chorych z przewlekłym kłębuszkowym zapaleniem nerek (PKZN). Streszczenia prac zaakceptowanych do prezentacji podczas XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Rzeszowie 2-4 czerwca 2011 roku.
 18. Trejgell A., Dąbrowska A., Tretyn A. Wpływ rozmnażania w kulturze in vitro na biologie Cirsium pannonicum. Ogólnopolska konferencja Naukowa “Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce”. Lublin 2011.
 19. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A. 2011. Zależności między obecnością zarodników grzybów mikoryzowych a wzrostem Brassica napus L. 45 Ogólnopolskej Konferencja Naukowa “Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 2011
 20. Dąbrowska G., Trejgell A., Hrynkiewicz K. 2011. Wpływ inokulacji bakteriami ryzosferowymi na akumulację metali i wzrost Brassica napus L. odmiany ozimej. 45 Ogólnopolskej Konferencja Naukowa “Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych”. Olsztyn, 2011.
 21. Trejgell A., Podlasiak J., Chernetskyy M., Tretyn A. Mikrorozmnażanie rzadkiego i zagrożonego wyginięciem gatunku Taraxacum pieninicum Pawł. XIII Ogólnopolska Konferencja Kultur In vitro i Biotechnologii Roślin “Komórka roślinna obiektem manipulacji genetycznych i fizjologicznych” Rogów, 2012, Biotechnologia 93 (2): 178
 22. Michalska M., Trejgell A., Tretyn A. Effect of cytokinins on micropropagation of Pulsatilla vulgaris Mill. XIII Ogólnopolska Konferencja Kultur In vitro i Biotechnologii Roślin “Komórka roślinna obiektem manipulacji genetycznych i fizjologicznych” Rogów, 2012, Biotechnologia 93 (2): 174

Podręczniki, monografie, prace przeglądowe (od 2008 roku):

 1. Kopcewicz J., Szmidt-Jaworska A., Kannenberg K., 2012. Zarys struktury i fizjologii drzew leśnych., Tuchola-Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 2. Frankowski K, Świeżawska B, Wilmowicz E, Kęsy J, Kopcewicz J. 2009, Szlak sygnałowy kwasu jasmonowego ? nowe informacje. Postępy Biochemii; 55:337-41
 3. Marciniak K, Turowski T, Wilmowicz E, Frankowski K, Kęsy J, Kopcewicz J. 2010, Ligazy ubikwitynowo-białkowe w szlakach sygnałowych auksyn, jasmonianów i giberelin. Postępy Biologii Komórki; 37:409-432
 4. Wilmowicz E, Frankowski K, Glazińska P, Sidłowska M, Marciniak K, Kopcewicz J. 2011, Rola giberelin w regulacji kwitnienia roślin. Kosmos; 60:129-140
 5. Glazińska P, Bracha J, Wilmowicz E, Kopcewicz J. 2011, Udział mikro RNA w rozwoju generatywnym roślin. Kosmos; 60:141-152
 6. Wilmowicz E, Frankowski K, Sidłowska M, Kućko A, Kęsy J, Gąsiorowski A, Glazińska P, Kopcewicz J. 2012, Biosynteza jasmonianów u roślin ? najnowsze odkrycia. Postępy Biochemii; 58:26-33
 7. Wilmowicz E, Kućko A, Sidłowska M, Frankowski K, Maciejewska B, Glazińska P, Kopcewicz J. 2012, Rola jasmonianów w regulacji rozwoju generatywnego roślin. Kosmos; 61:603-612
 8. Frankowski K, Wilmowicz E, Kućko A, Sidłowska M, Kęsy J, Kopcewicz J. 2013, Metabolizm kwasu abscysynowego. Postępy Biochemii; 59:83-88
 9. Marciniak K, Wilmowicz E, Kućko A, Kęsy J, Kopcewicz J. 2013, Kinazy białkowe w szlakach sygnałowych hormonów roślinnych. Postępy Biologii Komórki; 40:253-294
 10. Kućko A, Wilmowicz E, Frankowski K, Piotrowski K, Kęsy J, Marciniak K, Kopcewicz J. 2014, Szlaki biosyntezy auksyn u roślin. Postępy Biologii Komórki; 41:121-128
 11. Marciniak K, Wilmowicz E, Kućko A, Kopcewicz J. 2014, Współdziałanie fitohormonów w regulacji początkowych faz wzrostu i rozwoju wegetatywnego roślin (embriogeneza, kiełkowanie nasion, merystem wierzchołkowy pędu i korzenia). Postępy Biologii Komórki; 41:79-98
 12. Wilmowicz E, Frankowski K, Kućko A, Kęsy J, Sidłowska M, Studzińska ? Czyszka A, Marciniak K, Kopcewicz J. 2014, Mechanizm odcinania organów u roślin. Postępy Biologii Komórki
 13. Wilmowicz E, Marciniak K, Kućko A, Kopcewicz J. 2016, Hormonalna regulacja procesów ontogenetycznych u roślin. Zarz. Ochr. Przyr. Lasach, T. 10: 84-100
 14. Glazińska P, Kulasek M, Grzeca M, Wojciechowski W, Marciniak K, Wilmowicz E, Kopcewicz J. 2016, Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA (siRNA i miRNA) w regulacji szlaku transdukcji sygnału auksyn. Kosmos, T. 65 nr 3: 399-410,
 15. Wilmowicz E, Kućko A, Zabrocka-Nowakowska B, Przedniczek K, Florkiewicz A, Panek K 2017, Hormonalna kontrola procesu nodulacji. Postępy Biologii Komórki, 44 (2) (137-152).