Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Agnieszka Pawełek

stanowisko służbowe: adiunkt
pok. 16 (budynek C); tel. (56) 611-44-46
dyżury: poniedziałek 10-11, środa 11-12

e-mail: apawelek@umk.pl
Researchgate
Google Scholar

Bibliografia z bazy danych Expertus UMK


Zainteresowania naukowe

  • koordynacja procesów wzrostu i rozwoju roślin
  • sygnalizacja komórkowa – miejsce cząsteczek sygnalnych i dynamicznych zmian ich poziomu w biologii systemów
  • reakcje roślin na czynniki fizyczne (światło, pole elektromagnetyczne, stres mechaniczny)

Problematyka badawcza

  • metabolizm monofosforanów cyklicznych nukleotydów (cNMP); charakterystyka cyklaz nukleotydów purynowych i fosfodiesteraz cyklicznych nukleotydów,
  • znaczenie cNMP i jonów wapnia (Ca2+) w koordynacji procesów wzrostu i rozwoju w zmiennych warunkach środowiska,
  • regulacja syntezy metabolitów wtórnych w odpowiedzi roślin na czynniki stresowe,
  • oddziaływania białko – białko; identyfikacja interakcji białkowych w procesie sygnalizacji wapniowej,

Słowa kluczowe
cząsteczki sygnalne, jony wapnia, monofosforany cyklicznych nukleotydów, cykliczny GMP, cykliczny AMP, cyklazy, fosfodiesterazy, światło, uszkodzenie mechaniczne, reakcje obronne roślin, metabolity wtórne, inżynieria genetyczna, białka rekombinowane, kinazy, morfogeneza roślin, pole elektromagnetyczne