Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK

Emilia Wilmowiczstanowisko służbowe:  profesor nadzwyczajny
pok. C53 (budynek C ); tel. (56) 611-44-61
dyżur: poniedziałek 10-11, środa 12-13

e-mail: emwil@umk.pl
Researchgate
Google Scholar

 

 


Zainteresowania badawcze:

  • Identyfikacja zależnych od fitohormonów szlaków indukcji kwitnienia u modelowej rośliny dnia krótkiego (SDP) wilca wielkokwiatowego.
  • Opisanie mechanizmów transdukcji sygnałów prowadzących do tworzenia fitoaleksyn w tkankach Hippeastrum poddanych stresowi biotycznemu i abiotycznemu (realizowane we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach).
  • Poznanie fizjologicznej i genetycznej kontroli rozwoju kwiatów oraz owoców u łubinu (realizowane we współpracy z Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu).
  • Badanie molekularnej i hormonalnej regulacji powstawania oraz funkcjonowania strefy odcinania kwiatów łubinu żółtego (realizowane we współpracy z Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu).
  • Identyfikacja genów i fitohormonów kontrolujących nodulację u łubinu żółtego.
  • Określenie wpływu stresu suszy glebowej na aktywację strefy odcinania kwiatów łubinu żółtego oraz powstawanie i funkcjonowanie brodawek korzeniowych (realizowane we współpracy z Cargill Feed & Nutrition, Cargill Poland Sp. z o.o., Poland).

Stosowane metody badawcze: analiza jakościowa i ilościowa fitohormonów (GC-MS, HPLC, SPE), techniki biologii molekularnej (identyfikacja genów, PCR, RACE-PCR, qPCR, klonowanie molekularne), badania cytologiczne (analiza histologiczna, immunolokalizacja związków z zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej), analizy biochemiczne (izolacja białek, SDS-PAGE, Western-Blot, badanie aktywności białek w żelu)