Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Paulina Glazińska

Paulina Glazińskastanowisko służbowe: adiunkt
pok. C57 (budynek C); tel. (56) 611-49-39
dyżur: worek 10-11, środa 10-11

e-mail: Paulina.Glazinska@umk.pl
Researchgate
Google Scholar

Bibliografia z bazy danych Expertus UMK


Zainteresowania badawcze

  • Rola roślinnych ncRNA (miRNA i siRNA) i ich genów docelowych w regulacji wybranych procesów fizjologicznych, m.in. indukcji kwitnienia, rozwoju kwiatu i starzeniu modelowej rośliny dnia krótkiego (SDP) Pharbitis nil oraz w kontroli zawiązywania, rozwoju i odcinania organów generatywnych u łubinu żółtego.
  • Poznanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw interakcji między ncRNA i szlakami transdukcji fitohormonów, głównie auksyn i jasmonianów.
  • Identyfikacja oraz regulacja ekspresji genów szlaku transdukcji sygnału auksyn w procesach zawiązywania, rozwoju i odcinania kwiatów i strąków Lupinus luteus.
  • Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost i plonowanie roślin uprawnych.
  • Podczas realizacji projektów stosowany jest szereg technik biologii molekularnej, takich jak analizy bibliotek sRNA i transkryptomów, badanie ekspresji genów kodujących sRNA oraz ich genów docelowych techniką RT-qPCR i Northern. Prowadzone są też badania fizjologiczne i cytologiczne.