Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

mgr Adam Wierzbowski

doktorant Academia Copernicana
promotor: dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK
co-promotor: Prof. Chris Gehring
promotor pomocniczy: dr Anna Kozakiewicz

pok. 19 (budynek C); tel. (56) 611-44-56

e-mail: awierzbowski@doktorant.umk.pl