Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Galeria Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii

LabTutor

Zdjęcie ilustracyjne

W bieżącym roku akademickim w Zakładzie Fizjologii Zwierząt wdrożyliśmy system LabTutor, który umożliwia nowatorskie prowadzenie kursów dla studentów z zakresu fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego czy neurofizjologii.

System wykorzystuje najnowsze i wysoce zaawansowane technologie, umożliwia  prowadzenie rejestracji parametrów fizjologicznych w trakcie spoczynku i wysiłku fizycznego (oddechowych, ciśnienia krwi, EKG), badanie mięśni (elektromiografia), badanie reakcji odruchowych, pomiary elektroencefalograficzne oraz prowadzenie eksperymentów takich jak biofeedback czy elektrookulografia.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.