Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wypromowani doktorzy

  • dr Piotr Waszak: ?Wpływ krótkotrwałego podwyższenia temperatury ciała we wczesnym okresie pourodzeniowym na funkcje poznawcze i emocjonalne szczurów?.  Praca zakończona. Obroniona w maju 2006 r.
  • dr Konrad Walentynowicz: ?Znaczenie hemu i oksygenazy hemowej w genezie gorączki?.  Praca zakończona. Obroniona w grudniu 2008 r.
  • dr Tomasz Jędrzejewski: ?Pirogenne właściwości komórek mononuklearnych szczura?. Praca zakończona. Obroniona w maju 2012 r.
  • dr Piotr Terlecki: ?Gorączka behawioralna u Paramecium caudatum L.?.  Praca zakończona. Obroniona w maju 2012 r.
  • dr Jakub Piotrowski: ?Rola oksygenazy hemowej w gorączce i tolerancji pirogenowej?. Praca zakończona. Obroniona w czerwcu 2013 r.
  • dr Małgorzata Kowalczewska: ?Alergia a ryzyko rozwoju nowotworu piersi: znaczenie cytokin?. Praca zakończona. Obroniona w czerwcu 2013 r.
  • dr Ewa Potera: ?Rola cytokin i prostaglandyny E2 w formowaniu fenotypu Th1/Th2 podczas gorączki endotoksynowej i nadwrażliwości typu późnego u szczura?. Praca zakończona. Obroniona w czerwcu 2016 r.