Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Wypromowani doktorzy

dr hab. Jarosław Kobak

Jarosław Kobakrozprawa doktorska 2001: “Mechanizmy kontrolujące osiadanie larw racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha Pallas 1771, Bivalvia) na naturalnych i sztucznych podłożach.”

promotor: dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK

recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Giziński (UMK Toruń), dr hab. Zbigniew Piesik, prof. AP, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk


dr Anna Cichy

Anna Cichyrozprawa doktorska 2013: “Rozprzestrzenienie i różnorodność przywr digenicznych (Trematoda: Digenea) w populacjach wodnych gatunków ślimaków (Gastropoda: Mollusca) z terenu Pojezierza Brodnickiego.”

promotor: dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. UMK

recenzenci: dr hab. Ewa Dzika, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Andrzej Piechocki, Uniwersytet Łódzki


dr Beata Zawitowska

Beata Zawitowska

  • rozprawa doktorska 2016: “Izolowanie olejków eterycznych z wybranych gatunków roślin i badanie ich aktywności insektycydalnej w stosunku do pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus, Panzer.”
  • promotor: dr hab. Maryla Szczepanik, prof. UMK, dyscyplina podstawowa – biologia oraz prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dyscyplina dodatkowa – chemia
  • recenzenci: prof. dr hab. Beata Gabryś, Uniwersytet Zielonogórski; prof. dr hab. Danuta Kalemba, Politechnika Łódzka

dr Łukasz Jermacz

Łukasz Jermacz

 

  • rozprawa doktorska ….: “……………………………..”
  • promotor:
  • recenzenci: