Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Katedra dawniej i dziś

Kierownicy

Wypromowani doktorzy


Zakład Zoologii Bezkręgowców - Historia1Historia Zakładu Zoologii Bezkręgowców na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika sięga początków Uniwersytetu w Toruniu. Uczelnię organizowano tuż po wojnie w 1945 roku w oparciu o kadrę naukową Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Katedra Zoologii Systematycznej – protoplasta Zakładu – weszła w skład jednego z dwóch pierwszych wydziałów nowopowstałego Uniwersytetu. Twórcą powstałego 11.09.1945 r. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz jego pierwszym dziekanem w latach 1945-1947 był prof. Jan Prüffer, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, który jednocześnie kierował Katedrą Zoologii Systematycznej od początku jej istnienia.

31.01.1950 r. Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego uchwaliła wniosek o utworzeniu Zespołu Katedr Zoologicznych. Organizatorem zespołu został prof. Jan Prüffer.

01.09.1951 r. w wyniku reorganizacji z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzono Wydziały: Matematyki, Fizyki, Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Organizację Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi powierzono prof. Henrykowi Szarskiemu. 02.02.1952 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

W roku 1960 kierownictwo w utworzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Zakładzie Zoologii Bezkręgowców objęła prof. Izabella Mikulska (1960 – 1977). Kolejnymi kierownikami Zakładu byli doc. dr hab. Sabina Wąsowska (1978 – 1984), prof. dr hab. Arnold Drozdowski (1985 – 1995) i prof. dr hab. Lech Jacuński (1995 – 2010).
Zakład Zoologii Bezkręgowców - Historia2Od 2010 r. Kierownikiem jest prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska.  W 2019 r. Zakład Zoologii Bezkręgowców zmienił nazwę na Katedrę Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii. Obecnie Katedra liczy 6 pracowników naukowo-dydaktycznych (prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska; dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK; dr hab. Teresa Napiórkowska prof. UMK; dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko prof. UMK; dr Anna Cichy; mgr Anna Stanicka), 1 pracownika naukowo-technicznego (dr Julita Templin), 2 doktorantów (mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk; mgr Anna Stanicka).