Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Kierownicy Zakładu

Jan Prüfferprof. dr hab. Jan Prüffer

Kierownik Katedry Zoologii Systematycznej

w latach 1945 – 1959


Wybrane publikacje

 • (1916) Z badań nad zależnością barwy skrzydeł motyli od kształtu łusek.
 • (1917)Z zadań krajoznawstwa polskiego.
 • (1919) Z obserwacji nad szkodnikami wiosennemi ogrodów, położonych koło budynków sanitarnych na Prądniku Białym pod Krakowem.
 • (1927) Badania nad unerwieniem i narządami zmysłowemi rożków i skrzydeł u Saturnia pyri L. w związku ze zjawiskiem wabienia samców przez samice.
 • (1927) Przyczynek do znajomości motyli północno-wschodniej Polski.
 • (1935) Szkodniki zbóż obserwowane w Polsce w r. 1932 i 1933.
 • (1947) Studia nad motylami Wileńszczyzny.
 • (1948) Układ nerwowo-czuciowy i narządy zmysłowe odnóży chrząszczy.
 • (1949) Przyczynek do znajomości motyli Wołynia
 • (1950) O niektórych nowych lub rzadkich motylach Pomorza.
 • (1950) O pewnych swoistościach entomofauny rezerwatu cisowego Wierzchlas.
 • (1952) Budowa i życie owadów.

Izabella Mikulskaprof. dr Izabella Mikulska

Kierownik Zakładu Zoologii Bezkręgowców

w latach 1960 – 1977


Wybrane publikacje

 • Mikulska I., 1953: Pająk.
 • Mikulska I., Martinek B., 1964: Anomaly in colouring in the spider Tegenaria atrica C.L.Koch, 1843.
 • Mikulska I., Kokociński W., 1966. Un cas d?hétérosymelie spontanée chez l?araignée Agelena labyrinthica Clerck.
 • Mikulska I., Jacuński, L., 1968: Fecundity and reproduction activity of the spider Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Mikulska I., Jacuński, L., 1970: A two-headed monster of the spider Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Mikulska I., Jacuński L., 1971: Dichotomy in embryos of the spider Tegenaria atrica C.L.Koch induced by supraoptimal temperature treatment in early embryogeny.
 • Mikulska I., 1973: Experimentally induced developmental monstrosities in the water spider Argyroneta aquatica (Clerck).
 • Mikulska I., Jacuński, L., Weychert K., 1975: The regeneration of appendages in Tegenaria atrica C.L.Koch (Agelenidae, Araneae).
 • Mikulska I., Jacuński L., 1977: The regulating processes after the amputation of teratologically changed appendages in Tegenaria atrica C.L.Koch (Araneae, Agelenidae).

Sabina Wąsowskadoc. dr hab. Sabina Wąsowska

Kierownik Zakładu Zoologii Bezkręgowców

w latach 1978 – 1984


Wybrane publikacje

 • Wąsowska S., 1960. Morfologia czułków Silphidae(Coleoptera).
 • Wąsowska S., 1962. Rozwój Carpoglyphus lactis(L.) na drożdżach.
 • Mikulska I., Wąsowska S., 1963. A pink coloured form of Thomisus onustus Walck.(1805) in Poland.
 • Wąsowska S., 1964. Nowe stanowisko poskocza krasnego, Eresus niger (Petagna) (Araneae).
 • Wąsowska S., 1966. Comparative morphology of the spinning structures in female spiders of the genus Tibellus Simon (Thomisidae).
 • Wąsowska S., 1969. Particularites de l?apereil sericigene de males Clubiona phragmitis C.L.Koch.
 • Wąsowska S., 1969. Poison glands in the spider Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Wąsowska s., Structures fileuses exteurieures sur les filieres (Thelae) de l?araignee Argiope bruennichi.
 • Wąsowska S., 1971. Biologia i rozwój Nemesia caementaria Latr (Araneae, Mygalomorphae).
 • Wąsowska S., Zagadnienie partenogenezy u pająków.
 • Wąsowska S., The variability of the nomber of external spinning structures within one population of Araneus sclopetarius Clerk.
 • Wąsowska S., 1975. Postembrionalna morfogeneza aparatu przędnego u pająków.
 • Wąsowska S., 1977. Studies on the spinning apparatus in spiders. Postembryonic morphology of the spinning apparatus.

Arnold Drozdowskiprof. dr hab. Arnold Drozdowski

Kierownik Zakładu Zoologii Bezkręgowców

w latach 1985 – 1995


Wspomnienie o Prof. Arnoldzie Drozdowskim

Wybrane publikacje

 • Drozdowski A., 1958. Ślimaki rezerwatu cisowego Wierzchlas na Pomorzu.
 • Drozdowski A., 1958. Wyniki czteroletnich badań nad rozmieszczeniem i stopniem zarażenia błotniarki moczarowej cerkariami motylicy wątrobowej w województwie bydgoskim.
 • Drozdowski A. 1958. Znaczenie małży i wodnych ślimaków dla gospodarki człowieka.
 • Drozdowski A., 1961. Badania ilościowe nad fauną ślimaków okolic Płutowa.
 • Drozdowski A., 1962. Anomalie w budowie muszli u niektórych wodnych ślimaków płucodysznych.
 • Drozdowski A., 1963. Ślimaki siedliska młodych olszyn wyspy Bąsak (woj., Gdańsk).
 • Drozdowski A., 1963. Ślimaki (Gastropoda) rezerwatu roślinności stepowej koło Folusza (pow. Szubin).
 • Drozdowski A., 1964. O niektórych rzadkich gatunkach ślimaków obszaru kujawsko-pomorskiego.
 • Drozdowski A., 1964. Stanowisko ślimaka Heliocopsis striata (O.F. Müller) w Cierpicach pod Toruniem.
 • Drozdowski A., 1966. Ślimaki (Gastropoda) na jeziorze Klasztorne (pow. Kwidzyń).
 • Drozdowski A., Burak I., Martyńska D., 1966. Zależność między wielkością osobnika a budową tarki (radula) u Helix pomatia L. i Cepaea nemoralis (L.)
 • Drozdowski A. 1968. Badania ilościowe nad ślimakami (Gastropoda) zadrzewionego parowu i kserotermicznego stoku koło Liszkowa (p Świecie/Wisłą).
 • Drozdowski A. 1970. Vergleichende Studien über die Lungenmorphologie bestimmter Schneckenarten (Gastropoda, Pulmonata).
 • Drozdowski A. 1972. Relationship between the body-weight and the pulmonary surface in Cepaea nemoralis (L.) (Gastropoda).
 • Drozdowski A. 1979. Rozmieszczenie ślimaków wodnych na obszarze województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
 • Drozdowski A. 1979. Skład gatunkowy i liczebność ślimaków rezerwatu Szczerkowo koło Osia.
 • Drozdowski A. 1981. Land Schalenschnecken des Naturreservats der Radunia-Talschlucht bei Kartuzy in Nordpolen.
 • Drozdowski A., Zawieja E. 1981. Porównawcze badania biometryczne dwóch populacji H. striata (Müll.)  występujących w Cierpicach i Bielinku.

Lech Jacuńskiprof. dr hab. Lech Jacuński

Kierownik Zakładu Zoologii Bezkręgowców

w latach 1995 – 2010


Wybrane publikacje

 • Jacuński L., 1971. Temperature induced developmental monstrosities in Tegenaria atrica C.L.Koch (Araneae, Agelenidae).
 • Jacuński L., 1984. Studia nad teratogenezą eksperymentalną u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch. Wyd. UMK Toruń:1-70.
 • Jacuński L., 1992. Pająk trójgłowy Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Jacuński L., Templin J., 1991. Odnóże na petiolus u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch w rozwoju postembrionalnym.
 • Jacuński L., Templin J., 1992. Anatomical examination of the anterior prosoma in bicephalous monsters of Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Jacuński L., 2002. Structural anomalies thermally induced in Tegenaria atrica C. L. Koch embryos.
 • Jacuński, L., 2002: Anomalies of the abdomen in Tegenaria atrica C. L. Koch (Araneae Agelenidae).
 • Jacuński L., Templin J., Napiórkowska T., 2002. Doubling of prosoma in larva of Tegenaria atrica C.L.Koch (Agelenidae).
 • Jacuński L., Templin J., 2003. Morphology of prosoma in bicephalous monsters of Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J., 2005. Epimorphosis of schistomelic chelicera in Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Jacuński L., Templin J., Napiórkowska T., 2005. Changes in the neuromerism of the subesophageal part of the nervous system in oligomelic individuals of Tegenaria atrica (Arachnida).

Elżbieta Żbikowskaprof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

w latach 2010 – teraz

Przejdź do strony pracownika