Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
Zakład Zoologii Bezkręgowców, Budynek C, pok. 151
e-mail: ezbikow@umk.pl
Tel. +48 (56) 611 44 72

Researchgate
Google Scholar

Dyżur: środa 10:30 – 12:00Życiorys naukowy

Studia magisterskie 1980 – 1985: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • praca magisterska 1985: “Badania autoradiograficzne nad ustaleniem okresu replikacji DNA w komórkach pyłkowych Convallaria maialis L., Allium ursinum L., Adonis vernalis L.”
 • promotor: prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass

Rozprawa doktorska 1996: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • tytuł rozprawy: “Porównawcze badania ilościowo-typologiczne hemocytów wybranych gatunków Pulmonata (Mollusca).”
 • promotor: prof. dr hab. Arnold Drozdowski
 • recenzenci: prof. dr hab. Michał Caputa(UMK Toruń), dr hab. Jan Wojtaszek (Uniwersytet Wrocławski)

Rozprawa habilitacyjna 2007: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • tytuł rozprawy: “Interakcje w układzie żywiciel-pasożyt między błotniarkami Lymnaea stagnalis i przywrami z gatunków: Diplostomum pseudospathaceum, Echinoparyphium aconiatum, Plagiorchis elegans.”
 • recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Piechocki (Uniwersytet Łódzki), prof.dr hab. Katarzyna Niewiadomska (Instytut Parazytologii PAN w Warszawie), prof. dr hab. Alojzy Ramisz (Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie), prof. dr hab. Konstanty Romaniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Profesor nauk biologicznych 2014

Praca zawodowa:

 • 1985 – 1986: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, Pracownia Bakteriologii i Parazytologii
 • 1987 – 1998: asystent, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 1998 – 2010: adiunkt, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 2010 2019: profesor nadzwyczajny, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 2019 profesor, Kierownik Zakładu Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń

Przynależność do organizacji naukowych:

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1996: nagroda drugiego stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe
 • 2003: nagroda drugiego stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe
 • 2014: Indywidualna nagroda II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej oraz organizacyjnej w 2013 roku
 • 2019: Indywidualna nagroda III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej oraz organizacyjnej w 2018 roku

Inne:

 • staż naukowy: Instytut Parazytologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), prof. Petr Horak, 2000 r.
 • staż naukowy: Instytut Parazytologii BC ASR w Czeskich Budziejowicach (Czechy), prof. Tomas Scholz, 2001 r.