Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Katedra Ekologii i Biogeografii

 Adres Katedry:                                                                                                                  English version

ul. Lwowska 1
Budynek C, II piętro

Filozofia

Ekologia jest nauką zajmującą się badaniem procesów, które wpływają na rozmieszczenie i liczebność organizmów w różnej skali przestrzennej i czasowej. Za tą definicją stoją dwie ważne idee. Pierwsza, że ekologia to dyscyplina naukowa (science), a zatem podlega wszelkim krytycznym, analitycznym ale także etycznym standardom współczesnych badań naukowych. Obowiązkiem naukowców jest więc próba wytłumaczenia otaczającego nas świata i przekazania tej wiedzy następnym pokoleniom. W przypadku ekologii niezmiernie ważna jest także dbałość o obiekt badań. Dlatego też zagadnienia ochrony przyrody i ekologii jako dyscypliny podstawowej są ściśle ze sobą związane. Drugą ważną implikacją wypływającą z definicji jest multidyscyplinarność. Pierwsi naukowcy zajmujący się zagadnieniami ekologicznymi byli z wykształcenia taksonomami, ewolucjonistami lub biogeografami. To tradycyjne podejście jest w naszej Katedrze kultywowane. Programy badawcze realizowane w jednostce związane są z taksonomią, biogeografią, biologią ewolucyjną, hydrobiologią, makroekologią i statystyką stosowaną. U podstawy wszystkich tych badań jest jednak pytanie o procesy ekologiczne i ewolucyjne, które prowadzą do tak spektakularnej różnorodności organizmów jaką widzimy obecnie. Nasze podejście wymaga realizacji dużych projektów, które we współczesnej nauce nie mogą być realizowane bez współpracy międzynarodowej. Pracownicy Katedry kooperują z licznymi instytucjami naukowymi z niemal wszystkich kontynentów. Mamy nadzieję, że takie podejście zbliży nas do odpowiedzi na wiele pytań, które trapią naukowców od stuleci.

Zainteresowania badawcze

W naszej pracy wykorzystujemy wiele narzędzi i koncepcji współczesnej biologii, aby badać różnorodność biologiczną na różnej skali czasowej i przestrzennej oraz interakcje między organizmami. Badania wykonujemy na organizmach lądowych i wodnych, roślinnych i zwierzęcych, z wykorzystaniem najnowszych metod molekularnych, geograficznych (GIS), wizualizacyjnych (SEM, mikroskopia 3D), eksperymentalnych, badań podwodnych, bioinformatycznych i statystycznych. Pośród poruszanych zagadnień można wymienić: filogenetykę molekularną i jej wykorzystanie w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych (Marcin Piwczyński), klasyczną i użytkową taksonomię muchówek (Krzysztof Szpila, Andrzej Grzywacz), biogeografię, systematykę i faunistykę Lepidoptera (Jarosław Buszko), dendroekologię i dendrochronologię (Marcin Koprowski, Radosław Puchałka), hydrobiologię (Tomasz Kakareko, Łukasz Jermacz, Magdalena Czarnecka, Janusz Żbikowski) oraz teoretyczną i ewolucyjną makroekologię (Werner Ulrich).