Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Dydaktyka

Prof. Werner Ulrich

 1. Ewolucjonizm
 2. Ekologia ogólna
 3. Modelowanie w ekologii i ochrony środowiska
 4. Matematyka i statystyka dla studentów biologii, biotechnologii i ochrony środowisku
 5. Statystyka dla studentów biotechnologii (studium magisterskie)
 6. Statystyka dla doktorantów
 7. Podstawy ekologii populacji
 8. Zaawansowane metody analizy zespołów ekologicznych
 9. Scientific writing and publishing
 10. Fund raising

Linki do wykładów:

Community analysis: http://edudrive.umk.pl/index.php/apps/files?dir=//Community%20analysis
General ecology: http://edudrive.umk.pl/index.php/apps/files?dir=//Ecology
Evolutionary biology: http://edudrive.umk.pl/index.php/apps/files?dir=//Evolution
Funding: http://edudrive.umk.pl/index.php/apps/files?dir=//Fund%20raising
History of biology: http://edudrive.umk.pl/index.php/apps/files?dir=//History%20of%20Biology
P-usage: http://edudrive.umk.pl/index.php/apps/files?dir=//P-usage
Basics in population ecology: http://edudrive.umk.pl/index.php/apps/files?dir=//Population%20ecology
Scientific writing: http://edudrive.umk.pl/index.php/apps/files?dir=//Scientific%20Writing

 

Prof. Jarosław Buszko

 1. Biogeografia
 2. Zoogeografia
 3. Biologia wybranych grup zwierzęcych
 4. Praktikum entomologiczne
 5. Entomofauna Polski ? różnorodność i ochrona
 6. Migracje zwierząt

Prof. Krzysztof Szpila

 1. Entomologia sądowa, laboratorium
 2. Entomologia w medycynie sądowej, laboratorium
 3. Sukcesja owadów na zwłokach kręgowców, wykład i laboratorium/zajęcia terenowe
 4. Biologia i ekologia muchówek nekrofagicznych.

Dr Edmund Kartanas

 1. Technologia informatyczna: Ochrona środowiska I rok, ćwiczenia.
 2. Informatyka II GIS: Ochrona środowiska III rok, ćwiczenia.
 3. Technologia informatyczna: Biologia I rok, ćwiczenia.
 4. Podstawy informatyki: Biotechnologia I rok, wykład.
 5. Podstawy informatyki: Biotechnologia I rok, ćwiczenia.
 6. Technologia informatyczna: Biologia, specjalność nauczycielska, I rok, ćwiczenia.

Dr hab. Marcin Koprowski

 1. Botanika systematyczna
 2. Fitogeografia
 3. Bioindykacyjna rola roślin
 4. Różnorodność środowisk leśnych

Dr Marcin Piwczyński

 1. Matematyka i statystyka dla studentów pierwszego roku Biotechnologii, Biologii oraz Ochrony Środowiska
 2. Ekologia Ewolucyjna dla studentów czwartego roku Ochrony Środowiska

Dr Andrzej Grzywacz

 1. Matematyka i statystyka, laboratorium
 2. Sukcesja stawonogów na zwłokach kręgowców, laboratorium
 3. Współczesne metody analizy zespołów ekologicznych, laboratorium

Dr Paulina Trzeciak

 1. Molecular biology – zajęcia ogólnouniwersyteckie
 2. Histologia i embriologia – część I i część II – wykład

Dr Magdalena Czarnecka, dr Łukasz Jermacz, dr hab. Tomasz Kakareko prof. UMK, dr hab. Janusz Żbikowski

 1. Biologia (Weterynaria; wykład)
 2. Hydrobiologia
 3. Ochrona i rekultywacja jezior
 4. Limnologia
 5. Ekologia i taksonomia organizmów wodnych
 6. Bioindykacja
 7. Ekologiczne skutki regulacji cieków wodnych
 8. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
 9. Inwazje biologiczne
 10. Ekologia eksperymentalna
 11. Choroby ryb, (Weterynaria; wykład, ćwiczenia)
 12. Choroby mięczaków i skorupiaków użytkowych, (Weterynaria; wykład)