Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Projekty

Projekty w trakcie realizacji:

 1. Narodowe Centrum Nauki (2020/39/D/NZ8/01226), 2021-2024: Wpływ globalnego ocieplenia
  na interakcję pomiędzy rodzimymi i obcymi gatunkami ektotermicznymi
  ofiar i drapieżników. [Effect of global warming on interactions between alien and native ectothermic species of prey and predators.]; kierownik: dr Łukasz Jermacz
 2. Narodowe Centrum Nauki (2019/35/N/ST10/04366), 2020-2022: Chronologia niezlignifikowanych przyrostów rocznych oraz parametrów dymensyjnych cewek drewna – nowe źródło informacji o zmianach środowiskowych zapisanych w przyrostach rocznych
  Sosny ościstej [Blue rings chronology and microanatomical parameters of tracheids – a new line of proxy evidence of environmental constraints in north American Bristlecone Pine]; kierownik: mgr Liliana Siekacz.
 3. Narodowe Centrum Nauki (2019/33/B/NZ8/02316), 2020-2023: Filogeneza i ewolucja stadiów preimaginalnych muchowatych (Diptera: Muscidae) [A large-scale phylogeny and evolution of immature stages in megadiverse family Muscidae (Diptera)]; kierownik: dr Andrzej Grzywacz, główny wykonawca: dr Marcin Piwczyński
 4. Narodowe Centrum Nauki (2019/32/Z/NZ8/00008), 2020-2024: Relacje między różnorodnością funkcjonalną a produkcją żywności i jakością pod wpływem intensyfikacji ekologicznej [Relationships between functional diversity and food production and quality under ecological intensification]; kierownik: prof. dr hab. Werner Ulrich
 5. Narodowe Centrum Nauki (2018/31/B/NZ8/02113), 2019-2022: Rekonstrukcja przebiegu ewolucji grup podlegających szybkiej radiacji za pomocą różnych genomów i metod na przykładzie muchówek wyższych (Diptera: Cyclorrhapha: Oestroidea). [Reconstructing evolutionary histories of rapidly diversified groups: Towards a robust dated species tree of Oestroidea using alternative phylogenomic methods (Diptera: Cyclorrhapha)]; kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szpila, główny wykonawca: dr Marcin Piwczyński
 6. Narodowe Centrum Nauki (2017/27/B/NZ8/00316), 2018-2020: Powrót wariancji: Wpływ zmienności czasowej i przestrzennej w strukturze meta-zespołów na różnorodność i funkcjonowanie ekosystemu. [The return of the variance: Implications of temporal and spatial variability in metacommunity structure on diversity and ecosystem functioning]; kierownik prof. dr hab. Werner Ulrich
 7. Narodowe Centrum Nauki (2016/23/B/NZ8/00741), 2017-2022: Obrona przed drapieżnictwem jako element konkurencyjnej przewagi inwazyjnych gatunków ryb nad rodzimymi: Studium przypadku pontokaspijskich Gobiidae; kierownik: dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK

Projekty zrealizowane