Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Zespół Badawczy Molekularnej Biologii Komórki

Engl.

Tematyka badawcza Zespołu dotyczą mechanizmów regulacji i przestrzennej organizacja ekspresji genów w komórkach eukariota. Prowadzone badania, w których bierze udział cały zespół naukowy Zespołu, koncentrują się na następujących zagadnieniach: