Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu

Zajęcia obligatoryjne:

 1. Biologia nowotworzenia (Moduł 11 – Embriologia i histopatologia) ? wykład dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biologii, sp. biologia medyczna
 2. Biologia nowotworzenia (Moduł 11 – Embriologia i histopatologia) ? ćwiczenia dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biologii, sp. biologia medyczna
 3. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 7 – Procesy nowotworzenia) ? wykład dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biotechnologii
 4. Podstawy biologii i terapii nowotworów (Moduł 7 – Procesy nowotworzenia) ? ćwiczenia dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biotechnologii
 5. Patologia komórki (Moduł 12 – Budowa i funkcja komórek) ? wykład dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 6. Patologia komórki (Moduł 12 – Budowa i funkcja komórek) ? ćwiczenia dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 7. Biologiczne aspekty diagnostyki medycznej (Moduł 12 – Diagnostyka medyczna) ? wykład dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biologii, sp. biologia medyczna
 8. Biologiczne aspekty diagnostyki medycznej (Moduł 12 – Diagnostyka medyczna) ? ćwiczenia dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biologii, sp. biologia medyczna
 9. Biofizyka (Moduł 5 – Fizyka) ? ćwiczenia dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia biotechnologii
 10. Fizyczne metody pomiarów ? ćwiczenia dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 11. Techniki mikroskopowe w histologii i embriologii człowieka (Moduł 11 – Embriologia i histopatologia) ? ćwiczenia dla studentów I roku studiów drugiego stopnia biologii, sp. biologia medyczna

Zajęcia fakultatywne:

 1. Biologiczne aspekty diagnostyki medycznej ? wykład monograficzny dla studentów pierwszego i drugiego stopnia biotechnologii
 2. Patologia komórki ? wykład monograficzny dla studentów pierwszego i drugiego stopnia biotechnologii
 3. Laboratorium z cytodiagnostyki wybranych chorób człowieka ? ćwiczenia do wyboru dla studentów drugiego stopnia biologii
 4. Odżywianie a zmienność fenotypowa organizmów (Kurs 1 – Rozwój i funkcjonowanie organizmów) ? wykład do wyboru dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 5. Odżywianie a zmienność fenotypowa organizmów ? wykład monograficzny dla studentów pierwszego i drugiego stopnia biotechnologii
 6. Współczesne metody analizy materiału biologicznego (Kurs 5 – Metody badań w biologii) ? ćwiczenia do wyboru dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia biologii
 7. Biologia molekularna komórki i chorób człowieka ? wykład ogólnouniwersytecki
 8. Współczesne metody badań mikroskopowych i obrazowania materiału biologicznego z elementami patologii (Moduł 3A) ? ćwiczenia do wyboru dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej
 9. Współczesne metody patologii komórki przydatne w wykrywaniu, identyfikacji oraz badaniach makro- i mikrośladów biologicznych (Moduł 3B) ? ćwiczenia do wyboru dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia biologii sądowej