Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Zrealizowane projekty badawcze

2014/15/B/NZ4/00751 – ?Rola melanizacji komórek w regulacji biologii czerniaka: implikacje kliniczne w chorobie w 3 i 4 stopniu zaawansowania? grant NCN OPUS 8 (2015-2019); kierownik: dr hab. Anna Brożyna

0217/P01/2010/70 – ?Diagnostyczny i prognostyczny potencjał ekspresji cyklooksygenazy 2 (COX-2) w czerniaku skóry u człowieka? grant zrealizowany w ramach programu ?Iuventus Plus? ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010-2011); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; kierownik: dr Łukasz Kuźbicki, główny wykonawca: prof. dr hab. Barbara W. Chwirot

3215/P01/2006/31 – ?Ekspresja mRNA COX-2 (cyklooksygenazy 2) w nowotworach skóry pochodzenia melanocytarnego jako potencjalny marker prognostyczny czerniaka skóry człowieka? grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-2007); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; kierownik: prof. dr hab. Barbara W. Chwirot, główny wykonawca: dr Łukasz Kuźbicki