Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Toksykologii Zwierząt

Tematyka badawcza Zakładu:

  • Kapsaicyna modyfikatorem toksyczności insektycydów.
  • Budowa i funkcja układu termoregulacyjnego owadów – zmiany homeostazy jonowej układu nerwowego owada a preferencje termiczne.
  • Pokrewieństwo filogenetyczne receptorów rodziny TRP
  • Aklimacja do temperatury a aktywność receptorów rodziny TRP
  • Porównanie wpływu kapsaicyny na termoregulację hibernatora, torporzysty i niehibernatora.
  • Interakcja wpływów czynników genetycznych i środowiskowych na rytmikę snu człowieka

galeria zdjęć

Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt] Zakład Toksykologii Zwierząt [fot. Zakład Toksykologii Zwierząt]