Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty

Granty trwające:

Granty zakończone:

 1. 04.05.2016 ? 31.10.2016
  Grant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nr 2570-B: ?Termorecepcja u owadów aklimowanych do  wysokich temperatur otoczenia?
 2. 22.05.2015 ? 31.10.2015
  Grant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nr 2251-B: ?Wpływ kapsaicyny na właściwości buforujące hemolimfy u owadów?
 3. 01.06.2013 ? 31.10.2013
  Grant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nr 1531-B: ?Interakcje pomiędzy antagonistami i agonistami receptorów ciepła i zimna u owadów?
 4. 20.06.2011 ? 10.11.2011
  Grant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nr 544-B: ?Wpływ kapsaicyny na procesy fizjologiczne owadów. Czy kapsaicyna może powodować zaburzenia w termoregulacji owadów??
 5. 30.06.2008 ? 29.06.2011
  Grant MNiSW: ?Proekologiczne insektycydy. Możliwość zastosowania kapsaicyny jako synergetyka czterech grup insektycydów?
 6. 15.03.2010 ? 30.11.2010
  Grant promotorski Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nr 309-B: ?Wpływ blokera receptorów waniloidowych na termoregulację behawioralną owadów?