Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wybrane publikacje pracowników Zakładu

Zakład powstał w 2004 roku. Wcześniejsze publikacje pracowników Zakładu znajdują się w spisie publikacji zakładu Fizjologii zwierząt.

Artykuły przeglądowe
 1. Tęgowska E., Wosińska A. 2011. The role of biological sciences in understanding the genesis and a new therapeutic approach to Alzheimer’s disease. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 65, 73-92
 2. Tęgowska E., Wosińska A. 2011. Environmental genesis of Alzheimer’s disease: A proposed role of air pollution and insecticides in AD pathogenesis. Pestycydy/Pesticides 1-4, 51-57
 3. Olszewska J. 2010. Vanilloid receptors-comparison of structure and functions in mammals and invertebrates. Folia biologica (Kraków) 58 (1-2), 1-7
 4. Olszewska J. 2010. Kapsaicyna-lek czy trucizna? Kosmos 59 (1-2), 133-139
Oryginalne prace badawcze
 1. Maliszewska J., Tęgowska E., 2016, ,,Is there a relationship between insect metabolic rate and mortality of mealworms Tenebrio molitor L. after insecticide exposure?? -Journal of Central European Agriculture 17(3), p.685-694
 2. Tęgowska E., Maliszewska J., 2016 ,, Capsazepine affects thermal preferences of the American cockroach (Blattodea: Blattidae)? – European Journal of Entomology 113: 315-319
 3. Marcinkowska S., Tęgowska E.. 2015, ,, Oddziaływanie światła o różnych spektrum na bezkręgowce zmierzchu i pełnego dnia?? KOSMOS 64,4(309):589-597
 4. Tęgowska E., Sobocińska P., Maliszewska J., 2014, ,, Disruption of circadian rhythmicity ? An exploratory study in Poland? – Personality and Individual Differences 66:98-101
 5. Maliszewska J., Tęgowska E. 2012. Capsaicin as an organophosphate synergist against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Journal of Plant Protection Research 52 (1), 28-34
 6. Olszewska J., Tęgowska E. 2011. Opposite effect of capsaicin and capsazepine on behavioral thermoregulation in insects. Journal of Comparative Physiology A 197, 1021-1026
 7. Köhler A., Sadowska J., Olszewska J., Trzeciak P., Berger-Tal O., Tracy C.R. 2011. Staying warm or moist? Operative temperature and thermal preferences of common frogs (Rana temporaria), and effects on locomotion. Herpetological Journal 21, 17-26
 8. Grajpel B., Katkowska M.J., Adamkiewicz B., Olszewska J., Tęgowska E. 2010. Udział jonów potasowych w spoczynkowej elektrogenezie w mięśniach mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.) i ewentualne tego konsekwencje. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych posieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 152-162
 9. Adamkiewicz B., Konopińska D., Kuczer M., Grajpel B., Katkowska M.J., Olszewska J., Tęgowska E. 2010. Wpływ syntetycznej proktoliny na czynność spontaniczną neuronów DUM ostatniego zwoju odwłokowego Periplaneta americana. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 163-172
 10. Olszewska J., Adamkiewicz B., Tęgowska E. 2010. Wpływ kapsaicyny i insektycydów z grupy indenooksadiazyn na zjawiska bioelektryczne w błonach mięśniowych owadów. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 173-180
 11. Katkowska M.J., Adamkiewicz B., Tęgowska E. 2010. Mechanizmy genezy potencjału spoczynkowego w mięśniach pośrednich lotu stonki ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata. Testowanie udziału jonów chlorkowych. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 181-196
 12. Buszewski B., Welerowicz T., Tęgowska E., Krzemiński T.F. 2009. Determination of selected beta-receptor antagonists in biological sampes by solid-phase extraction with cholesterolic phase and LC/MS, Analytical and Bioanalytical Chemistry 393, 263-272
 13. Adamkiewicz B., Grajpel B, Tegowska E., Wpływ kapsaicyny na czynność spontaniczną neuronów DUM oraz preferencje termiczne Periplaneta americana L., “Monografia Błony Biologiczne”, pod red. Janina Gabrielska, Pawel Misiak, Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wroclawskiej, Wrocław 2008, 125-128
Doniesienia konferencyjne
 1. Maliszewska J., Leśniewska M., Marcinkowska S., Tęgowska E., Piechowicz B., ,,Stymulator wzrostu roślin a parametry biochemiczne u karaczana amerykańskiego? XXX Ogólnopolskie Seminarium “Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, Kraków 2016: 102-103
 2. Tęgowska E., Maliszewska J., Marcinkowska S., ,,Wpływ światła niebieskiego na rytm snu i czuwania-konsekwencje dla zdrowia.? III Ogólnopolska konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem?, Kraków 2015:34
 3. Marcinkowska S., Tęgowska E., ,,Oddziaływanie światła o różnych spektrum na bezkręgowce zmierzchu i pełnego dnia.?III Ogólnopolska konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Kraków 2015:55
 4. Maliszewska J., Wysocka A., Marcinkowska S., Tęgowska E., ,, Wpływ kamfory na odczuwanie temperatury u karaczana amerykańskiego. ? IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod, Katowice 2015: 91
 5. Marcinkowska S., Maliszewska J., Tęgowska E., ,,Zmiany aktywności receptorów termo-TRP owadów pod wpływem substancji aktywnych roślin.? XXiX Ogólnopolskie seminarium,, Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych?, Kraków 2015:44-45
 6. Tęgowska E., Maliszewska J., Kociniewska M., ,,Dwie twarze pestycydów? V Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Oblicza dobrobytu?, Kwidzyn 2014 : w trakcie druku
 7. Tęgowska E., Maliszewska J., Gutkowska B., Test toksyczności ostrej w stałej i zmiennej temperaturze otoczenia, Konferencja szkoleniowo-naukowa,,Człowiek, Żywność, Środowisko pt. Problemy współczesnej toksykologii?, Olsztyn 2014:121-122
 8. Tęgowska E., Maliszewska J., Kociniewska M., Światło ekranu komputera a chronotypy ludzkie, XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, Bydgoszcz 2014:124
 9. Maliszewska J., Tęgowska E. Tempo metabolizmu mącznika młynarka po podaniu kapsaicyny. XXV Ogólnopolskie Seminarium “Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, Kraków 2011: 58-61
 10. Olszewska J., Tęgowska E. Effect of capsaicin on temperature sensation in insects. XXV Kongres PTF, Olsztyn 2011:214
 11. Katkowska M.J., Kurowska M., Flisikowska M., Tęgowska E. The effect of capsaicin and nonionic surfactant Tween 80 on indoxacarb-induced changes in thermal behaviour of Colorado potato beetle. 20-th International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulator Processes of the Organism”, ed. H. Lach, Kraków 2011:94-97
 12. Grajpel B., Adamkiewicz B., Tęgowska E. The effect of heavy metals on the survival, growth, metamorphosis and thermal behaviour of Rana temporaria tadpoles. 20-th International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulator Processes of the Organism”, ed. H. Lach, Kraków 2011: 75-76
 13. Olszewska J., Adamkiewicz B., Pawełczak A., Grajpel B., Tęgowska E. Czy pochodne indenooksadiazyny mogą być skuteczne w walce z owadami opornymi? LIII Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, Rawa Mazowiecka 2010, 153-156
 14. Adamkiewicz B., Pielacińska K., Olszewska J., Grajpel B., Tęgowska E. Insektycydy pyretroidowe w walce z owadami opornymi na pochodne indenooksadiazyny. LIII Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, Rawa Mazowiecka 2010, 138-140
 15. Olszewska J., Adamkiewicz B., Katkowska M. J., Tęgowska E. Effect of capsaicin on death rate in Colorado potato beetle. Materials of 19 International Symposium: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism , ed. H. Lach, Kraków 2010, 221-223
 16. Adamkiewicz B., Olszewska J., Tęgowska E. Impact of capsaicin on carbamate and organophosphate toxicity against American cockroach Periplaneta americana. Materials of 19 International Symposium: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism , ed. H. Lach, Kraków 2010, 334-336
 17. Olszewska J., Adamkiewicz B., Tęgowska E. Czy kapsaicynę można zastosować do zwalczania stonki ziemniaczanej? Materiały z IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, Toruń 2010, 45
 18. Adamkiewicz B., Olszewska J. Tęgowska E. Wpływ koaplikacji kapsaicyny i insektycydu z grupy pyretroidów na zmiany potencjału spoczynkowego mięśni lotu Periplaneta americana. Materiały z IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, Toruń 2010, 9
 19. Olszewska J., Adamkiewicz B., Tęgowska E. Wpływ kapsazepiny na preferencje termiczne mącznika młynarka Tenebrio molitor. Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, XXIV Ogólnopolskie Seminarium pod redakcją Henryka Lacha, Kraków 2010, 58-61
 20. Grajpel B., Adamkiewicz B., Wosińska A., Tęgowska E. The influence of KCl, Na Cl and CaCl on the muscle resting potential of Tenebrio molitor larvae and imago. Materials of 19 International Symposium: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processesof the Organism , ed. H. Lach, Kraków 2010, 84-86
 21. Adamkiewicz B., Tęgowska E., Grajpel B., Olszewska J. Wpływ kapsaicyny na śmiertelność karaczana amerykańskiego. Materiały XXIII ogólnopolskiego seminarium: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, Kraków 2009: 9-12
 22. Katkowska M.J., Flisikowska M., Adamkiewicz B., Kurowska M., Tęgowska E. Wpływ pyretroidu Bulldock 025 EC w połączeniu z kapsaicyną i powierzchniowo czynnym preparatem Tween 80 na termoregulację behawioralną stonki ziemniaczanej. Materiały XXIII ogólnopolskiego seminarium: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, Kraków 2009: 54-57
 23. Katkowska M.J., Leśnicka K., Tęgowska E. Porównanie zawartości kofeiny w kawach rozpuszczalnych oraz naparach kaw mielonych przygotowanych różnymi sposobami. Materiały XXIII ogólnopolskiego seminarium: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, Kraków 2009: 59-62
 24. Widlińska O., Tęgowska E. Wpływ pojedynczej dawki kapsaicyny na termoregulację behawioralną u Chomika Roborowskiego (Phodopus roborovskii). Materiały XXIII ogólnopolskiego seminarium: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, Kraków 2009: 135-137
 25. Olszewska J., Adamkiewicz B., Grajpel B., Tęgowska E. Kapsaicyna zwiększa toksyczność insektycydów karbaminianowych w stosunku do larw mącznika młynarka Tenebrio molitor. Materiały XXIII ogólnopolskiego seminarium: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, Kraków 2009: 97-99
 26. Adamkiewicz B., Tegowska E., Grajpel B., Olszewska J. Capsaicin induced changes in temperature sensing in American cockroach, Periplaneta americana L.-materiały VI-thInternational Conference on Arthropods: Chemical, Physiological and Environmental Aspects, Stefan Kopeć memorial conference; Wrocław 2009: 45
 27. Adamkiewicz B., Tegowska E., Grajpel B., Olszewska J. Impact of capsaicin on thermal preferences of stick insect Medauroidea extradentata. Materiały 18-th International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków 2009: 20-22
 28. Olszewska J., Adamkiewicz B., Grajpel B., Tęgowska E. Influence of capsaicin on toxicity of oxadiazine insecticide in mealworm (Tenebrio molitor). Materiały 18-th International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków 2009: 242-244
 29. Widlińska O., Tęgowska E. Time of escape of Roborowski hamster (Phodopus roborovskii) from hot and cold plate after Tween 80 and capsaicin injection. Materiały 18-th International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków 2009: 260-262
 30. Adamkiewicz B., Olszewska J., Grajpel B., Tegowska E. Impact of capsaicin on toxicity of oxadiazine insecticide in American cockroach (Periplaneta americana) – The First Joint PSE-SETAC Conference on Ecotoxicology, Kraków 2009: 95
 31. Olszewska J., Adamkiewicz B., Grajpel B., Tęgowska E. Capsaicin as an organophosphate insecticide synergists – The First Joint PSE-SETAC Conference on Ecotoxicology, Kraków 2009: 95
 32. Olszewska J., Adamkiewicz B., Tęgowska E., Grajpel B., Wpływ kapsaicyny na zużycie tlenu u mącznika młynarka, Materiały z III Regionalnego Seminarium Doktoranckiego, Toruń 2009: 33
 33. Adamkiewicz B., Tęgowska E., Grajpel B., Olszewska J., W jaki sposób kapsaicyna zmienia toksyczność insektycydów w stosunku do Periplaneta americana? Materiały z III Regionalnego Seminarium Doktoranckiego, Toruń 2009: 19
 34. Widlińska O., Tęgowska E. Wpływ alkaloidu pikantności na termoregulację hibernatorów, niehibernator
  ów i torporzystów, Materiały z III Regionalnego Seminarium Doktoranckiego, Toruń 2009: 10
 35. Tęgowska E. Rola metali i zanieczyszczeń środowiska w chorobie Alzheimera, materiały XIV Konferencji Naukowej, Kraków 2009: 1
 36. Adamkiewicz B., Grajpel B., Tęgowska E., Wpływ kapsaicyny na czynność spontaniczną neuronów DUM Periplaneta americana L, materiały Konferencji naukowo-szkoleniowej, Błony Biologiczne, Szklarska Poręba 2008: P-1
 37. Adamkiewicz B., Grajpel B., Olszewska J., Widlińska O., Tęgowska E., The influence of capsaicin application on behavioural thermoregulation in American cockroach, Periplaneta americana L., The XVII International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków 2008:21-23
 38. Grajpel B., Olszewska J., Adamkiewicz B., Tęgowska E., Effect of detergents on amphibian mortality and thermal behavior, The XVII International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków 2008:150-152
 39. Tęgowska E., Widlińska O., Grajpel B., Adamkiewicz B., Comparison of influence of single and multiple capsaicin application on behavioral thermoregulation in mice, The XVII International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków 2008:549-550
 40. Grajpel B., Adamkiewicz B., Katkowska M.J., Tęgowska E., Możliwość zastosowania inhibitora cytochromu P
  -450 jako synergetyka insektycydów, Materiały VII-go Polskiego Sympozjum: Proekologiczne insektycydy, Suche 2008:15
 41. Tęgowska E., Adamkiewicz B., Grajpel B., Koralewska J., Kapsaicyna jako synergetyk insektycydów, materiał
  y Polskiego Sympozjum Proekologiczne Pestycydy, Suche 2008:22