Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Organizowane konferencje naukowe

XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Torun – Ciechocinek, 06-07.04 2005 r.

Seminarium zostało zorganizowane przez pracowników naszego Zakładu oraz dr Annę Nowakowską z Zakładu Fizjologii Zwierząt UMK. W Seminarium wzięło udział 40 naukowców, którzy zaprezentowali łącznie 70 występień i posterów. Sprawozdanie z Seminarium wraz z materiałami konferencyjnymi jest dostępne w Folia Malacologica 2005, 13(3):115-144.


XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Toruń – Tleń, 06-08.04 2011 r.

Seminarium zostało zorganizowane przez pracowników naszego Zakładu oraz dr Annę Nowakowską z Zakładu Fizjologii Zwierząt UMK. W Seminarium wzięło udział 53 naukowców, którzy wygłosili 30 referwatów i zaprezentowali 36 posterów. Sprawozdanie z Seminarium wraz z materiałami konferencyjnymi jest dostępne w Folia Malacologica 2012, 20(1):43-71.


XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
Zoobentos zbiorników zaporowych
Toruń – Zacisze, 17-19 maja 2012 r.

Warsztaty Bentologiczne zorganizowane przez pracowników naszego Zakładu we współpracy z dr hab. Januszem Żbikowskim i Łukaszem Jermaczem z Zakładu Hydrobiologii UMK. Uczestnicy (58) wygłosili 20 referatów (w tym 2 plenarne) i zaprezentowali 21 posterów.