Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty

 • Gliszczyńska A., Szołyga B., Szczepanik M., Dancewicz K., Gabryś B. 3,4-dihydro-5-metylo-6-pentylopiran-2-on oraz 6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo [4.1.0]heptan-3-onu i sposób ich jednoczesnego otrzymywania, nr rej. P. 408117 (2015)
 • Gliszczyńska A., Szczepanik M., Hnatejko ,M., Dancewicz K., Gabryś B. 7a-(1-Bromobutylo)-3a,7,7- trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on i 7a-bromo-3a,7,7-trimetylo-8-ropylooctahydroisochromen-3-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania, nr rej. P.405748.
 • Gliszczyńska A., Szczepanik M., Hnatejko M., Dancewicz K., Gabryś B. 7a-(1-Chlorobutylo)-3a,7,7- trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on i 7a-chloro-3a,7,7-trimetylo-8-propylooctahydroizochromen-2-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania, nr rej. P.405749.
 • Gliszczyńska A., Szczepanik M., Hnatejko M., Dancewicz K., Gabryś B. 7a-((E)-But-1-enylo)-3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania, nr rej. P.406430.
 • Gliszczyńska A., Szczepanik M., Hnatejko M., Dancewicz K., Gabryś B. Sposób otrzymywania 7a-((E)-But-1-enylo)- 3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-onu o aktywności antyfidantnej, nr rej. P. 406431.
 • Grudniewska A., Dancewicz K., Gabryś B., Nawrot J., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2012. Nowe ?-hydroksy-?-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania. Patent Nr 212641.
 • Grudniewska A., Dancewicz K., Gabryś B., Nawrot J., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2012. Nowe ?-hydroksy-?-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania. Patent Nr 212640.
 • Grudniewska A., Gabryś B., Dancewicz K., Nawrot J., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2012. Nowe ?-bromo-?-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania. Patent Nr 212642.
 • Grudniewska A., Gabryś B., Dancewicz K., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2012. Nowe ?-bromo-?-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania. Patent Nr 212643.
 • Grudniewska A., Gabryś B., Dancewicz K., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2012. Nowe ?-chloro-?-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania. Patent Nr 212855.
 • Dams I., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2012. Nowe ?? hydroksy- ?- laktony i sposób ich wytwarzania. Patent Nr 212957.
 • Dams I., Szczepanik M., Kula J., Wawrzeńczyk C. 2012. Nowe nienasycone bicykliczne ?- laktony o właściwościach antyfidantnych i zapachowych oraz sposób ich otrzymywania. Patent Nr 212519.
 • Grudniewska A., Dancewicz K., Gabryś B., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2012. Nowe ?-jodo-?-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania. Patent Nr 212024.
 • Dams I., Szczepanik M., Wawrzeńczyk C. 2007. Nowe ?-hydroksy-?-laktony o aktywności deterentnej i sposób ich wytwarzania. Patent Nr 197574.
 • Szumny A., Wawrzeńczyk C., Gabryś B., Szczepanik M. 2007. Nowy 4-izobutylo-5-izopropylo-5-metylodihydrofuran ?2-(3H)-on i sposób jego otrzymywania. Patent Nr 197573.
 • Dams I., Wawrzeńczyk C., Szczepanik M., Gabryś B., Dancewicz K. 2007. Nowe ?-hydroksy-?-laktony o aktywności antyfidantnej i sposób ich otrzymywania. Patent Nr 197578.
 • Dams I., Wawrzeńczyk C., Szczepanik M., Gabryś B., Dancewicz K. 2007. Nowe ?-keto-?-laktony o aktywności antyfidantnej i sposób ich otrzymywania. Patent Nr 197577.

Zgłoszenia patentowe

 • Gliszczyńska A., Szczepanik M., Zawitowska B., Sposób otrzymywania 4-hydroksydihydrojasmonu o aktywności antyfidantnej. Zgłoszenie pod nr P.407370.
 • Gliszczyńska A., Zawitowska B., Szczepanik M., Dancewicz K., Gabryś B., 3,4-dihydro-5-metylo-6-pentylopiran-2-on oraz 6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo [4.1.0]heptan-3-on o aktywności antyfidantnej i sposób ich jednoczesnego otrzymywania. Zgłoszenie pod nr P. 408117.
 • Gliszczyńska A., Szczepanik M., Zawitowska B. Sposób otrzymywania 5-hydroksy-5-metylo-6-pentylo-tetrahydropiran-2-onu o aktywności antyfidantnej. Zgłoszenie pod nr P.409487.
 • Gliszczyńska A., Szczepanik M., Hnatejko M., Dancewicz K., Gabryś B. 3a,7,7-Trimetylo-8-propylo-heksahydro, cyklopropa[1,2] benzofuran-2(3H)-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania Zgłoszenie pod nr P.406432 (2013).
 • Gliszczyńska A., Szczepanik M., Hnatejko M., Dancewicz K., Gabryś B. Sposób otrzymywania 3a,7,7-Trimetylo-8-propyloheksahydro, cyklopropa[1,2] benzofuran-2(3H)-on o aktywności antyfidantnej. Zgłoszenie pod nr P.406433 (2013).