Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Granty i stypendia


  • 2019-2023 r., COST Action, CA18239 – Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach. The European Cooperation in Science and Technology (COST).
  • 2019 r., Miniatura 2, NCN nr 2018/02/X/NZ8/02716, “Wpływ obcego gatunku mięczaka Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) na zarażenie rodzimych błotniarek (Gastropoda: Lymnaeidae) metacerkariami echinostom (Digenea: Echinostomatidae)”. Kierownik.
  • 2018-2021 r., Preludium 13, NCN nr 2017/25/N/NZ8/01345, “Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) jako potencjalny czynnik biologicznej kontroli”swimmers’ itch””. Wykonawca (kierownik mgr Anna Marszewska).
  • 2016 r., grant indywidualny WBiOŚ nr 2557-B, “Różnorodność i rola drobnych gatunków ślimaków z zanieczyszczonych termicznie jezior konińskich i sąsiadujących torfianek w transmisji Digenea”. Kierownik.
  • 2015 r., grant indywidualny WBiOŚ nr 2237-B, “Ekologiczne uwarunkowania inwazji przywr digenicznych do słodkowodnych ślimaków i małży”. Kierownik.
  • 2014 r., grant indywidualny WBiOŚ nr 1917-B, “Różnorodność przywr digenicznych u przedstawicieli Unionidae i zasiedlających powierzchnię ich muszli Dreissenidae”. Kierownik.
  • 2012 r., grant UMK nr 1367-B, “Jeden gatunek pasożyta – Diplodiscus subclavatu (Pallas, 1760) – dwie strategie rozwoju w żywicielskich ślimakach”. Kierownik.
  • 2010 r., grant promotorski UMK nr 314-B, “Larwy przywr digenicznych u słodkowodnych ślimaków Pojezierza Brodnickiego – struktura zgrupowań i sezonowa dynamika zarażenia”. Wykonawca (kierownik dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. UMK).
  • 2007-2009 r., grant MNiSW nr N N304 1176 33, “Wpływ warunków troficznych i śmiertelności na zróżnicowanie historii życia między populacjami szczeżui pospolitej Anodonta anatina: rozbudowa i testowanie modeli optymalizacyjnych”. Wykonawca (kierownik dr Tomasz Muller, Instytut Ochrony Przyrody PAN).
  • 2008-2009 r., Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR, “Różnorodność gatunkowa partenit przywr digenicznych u wybranych gatunków słodkowodnych ślimaków z rejonu Pojezierza Brodnickiego”. Kierownik.