Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

CV


Studia magisterskie 2001 – 2006: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • praca magisterska 2006: “Rozprzestrzenienie stadiów larwalnych przywr digenetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obecności Fasciola hepatica (L.), w populacjach słodkowodnych ślimaków na terenie notowanej choroby motyliczej u bydła.”
 • promotor: prof. dr hab. Lech Jacuński

Studia doktoranckie 2007 – 2011: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • rozprawa doktorska 2013: “Rozprzestrzenienie i różnorodność przywr digenicznych (Trematoda: Digenea) w populacjach wodnych gatunków ślimaków (Gastropoda: Mollusca) z terenu Pojezierza Brodnickiego.”
 • promotor: dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. UMK
 • recenzenci: dr hab. Ewa Dzika, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Andrzej Piechocki, Uniwersytet Łódzki

Praca zawodowa:

 • 2018 – teraz: adiunkt, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, UMK Toruń
 • 2011 – 2018: asystent, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 2006 – 2007: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu, Nadzór Przeciwepidemiczny

Przynależność do organizacji naukowych:


Nagrody i wyróżnienia:

 • 2017: Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2016 roku
 • 2014: Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2013 roku

Staże i wyjazdy naukowe:

 • Instytut Parazytologii Czeskiej Akademii Nauk, Czeskie Budziejowice (Czechy), supervisor – dr Anna Faltýnková
 • Zakład Parazytologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), supervisor – prof. Petr Horák, dr Jana Bulantová
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy, Pracownia Chorób Ryb i Badań Mikologiczno – Parazytologicznych
 • Wydawnictwo elektronicznych czasopism naukowych “Versita”

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie dla osób pracujących ze zwierzętami laboratoryjnymi (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz)
 • Academic English (Projekt KADRY UMK Toruń)
 • Specjalistyczny kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop (Projekt WZROST, UMK Toruń)
 • Specjalistyczny kurs języka angielskiego – etap 1 (Projekt WZROST UMK Toruń)
 • Specjalistyczny kurs języka angielskiego – etap 2 (Projekt WZROST UMK Toruń)
 • Oznaczanie słodkowodnych gatunków ślimaków (Warsztaty Bentologiczne, Zacisze)