Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Zainteresowania badawcze


Tematyka mojej pracy badawczej dotyczy parazytologicznych konsekwencji inwazji biologicznych w ekosystemach wodnych na przykładzie modelu przywry digeniczne – rodzime i obce gatunki mięczaków. W szczególności interesują mnie interakcje między rodzimymi i napływowymi żywicielami i pasożytami w kontekście zmian klimatycznych i inwazji biologicznych.

Zakres badań:

  • nabywanie i wprowadzanie pasożytów (parasite acquisition and introduction), efekt rozcieńczenia (dilution effect), hipoteza uwolnienia się od wrogów (enemy release hypothesis)
  • wpływ zanieczyszczenia termicznego jezior (przypominającego “globalne ocieplenie” w skali lokalnej) na układ pasożyt – żywiciel
  • morfologia przywr u obcych i rodzimych gatunków ślimaków i małży

Słowa kluczowe: biological invasions, thermal pollution, parasite acquisition and introduction, dilution effect, enemy release hypothesis, parasite spillback, parasite spillover, Trematoda, molluscs, alien species, community structure

Więcej informacji o prowadzonych przeze mnie badaniach znajdziesz tutaj.