Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk

Anna Dzierżyńska-BiałończykDoktorantka
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Budynek C, pok. 191
e-mail: ann.dzierzynska@wp.pl
Tel. +48 (56) 611 26 47

Researchgate
Google ScholarŻyciorys naukowy

Studia magisterskie 2012 – 2014: Biologia, sp. Nauczanie biologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK Toruń

  • praca magisterska 2014: “Wybór podłoża przez pontokaspijskiego kiełża Pontogammarus robustoides w obecności konkurencyjnego gatunku Dikerogammarus villosus
  • promotor: dr hab. Jarosław Kobak

Studia doktoranckie 2014 – teraz: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

  • zaplanowana rozprawa doktorska: “Czynniki wpływające na aktywność lokomocyjną i ruchy muszli małża racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha (Pallas, 1771).”
  • promotor: dr hab. Jarosław Kobak