Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

dr Anna Stanicka

Adiunkt
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Budynek C, pok. C103
e-mail: anna.marszewska@umk.pl, anna.stanicka@umk.pl
Tel. +48 (56) 611 3184

Researchgate
Google Scholar

 Życiorys naukowy

Studia magisterskie 2013 – 2015: Ochrona Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK Toruń

 • praca magisterska 2015: “Rola małży z rodzin Unionidae i Dreissenidae w cyklu życiowym przywr digenicznych.”
 • promotor: prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Studia doktoranckie 2015 – 2020: Biologia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK Toruń

 • zaplanowana rozprawa doktorska: “Ptasie schistosomy w Polsce: różnorodność biologiczna, interakcje w układzie pasożyt-żywicielskie ślimaki oraz implikacje medyczne.”
 • promotor: prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska
 • promotor pomocniczy: dr Anna Cichy

Praca zawodowa:

 • Adiunkt w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (01.10.2021 – do teraz)
 • Asystent w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (01.10.2018 – 30.09.2021)
 • Asystent w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (01.10.2017 – 30.06.2018)

Kwalifikacje zawodowe:

 • R.09:Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt, wyodrębnionej w zawodzie 324002 Technik weterynarii
 • R.10:Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych, wyodrębnionej w zawodzie 324002 Technik weterynarii
 • R.11:Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, wyodrębnionej w zawodzie 324002 Technik weterynarii

Przynależność do organizacji naukowych:

Nagrody i wyróżnienia:

 • Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej w 2022 roku (2023 r.)
 • Wyróżnienie w Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców na najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2022 roku w zakresie nauk biologicznych i rolniczych (2023 r.)
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Nauk Biologicznych UMK w Toruniu (2020 r.)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów (2018 r.)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 dla studentów (2014 r.)

Staże i wyjazdy naukowe:

 • Instytut Parazytologii Czeskiej Akademii Nauk, Czeskie Budziejowice (Czechy), supervisor – dr Miroslava Soldánová (28.11-04.12.2022)
 • Instytut Parazytologii Czeskiej Akademii Nauk, Czeskie Budziejowice (Czechy), supervisor – dr Miroslava Soldánová (04.07.2022-04.10.2022)
 • Instytut Parazytologii Czeskiej Akademii Nauk, Czeskie Budziejowice (Czechy), supervisor – dr Anna Faltýnková
 • Zakład Parazytologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), supervisor – prof. Petr Horák, dr Jana Bulantová
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka parazytologiczna wybranych inwazji pasożytniczych, Zakład Parazytologii Tropikalnej, GUMed, 02-04.06.2023, Gdańsk
 • Statistica kurs podstawowy, StatSoft Polska, 02-03.07.2018, Kraków
 • Molekularna Ekologia, MBS – Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o. o., 07-08.07.2017, Warszawa
 • Filogenetyka Molekularna, MBS – Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o. o., 05-06.09.2019, Warszawa
 • Zarządzanie projektem B+R, od poszukiwania źródeł finansowania, poprzez realizację projektu, po wdrożenie, Urząd Marszałkowski, Toruń, 2015 r.
 • Szkolenie dla osób pracujących ze zwierzęami laboratoryjnymi, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz, 2015 r.
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy, Oddział Terenowy w Toruniu
 • Gabinet Weterynaryjny VETRA w Aleksandrowie Kujawskim
 • Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Granty

 • 2023-2027 r., Grupa naukowa IDUB, Human-invertebrates interactions: Benefits and risks in the face of global warming (BENRISK). Wykonawca (lider prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska)
 • 2019-2024 r., COST Action, CA18239 – Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach. The European Cooperation in Science and Technology (COST). Członek (Kierownik dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN)
 • 2022-2023 r., Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, Ministerstwo Edukacji i Nauki, nr „Pionierskie badania Azygiidae (Trematoda: Digenea) w centralnej Europie”. Kierownik
 • 2022-2023 r., Grants4NCUStudents (edycja IV) w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, “The unwelcomed “outlanders” travelling with ornamental molluscs – pet trade as a source of the mollusc-borne diseases”. Opiekun naukowy (Kierownik Kinga Lesiak)
 • 2021-2022 r., Grants4NCUStudents (edycja II) w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, “Invertebrates as protection against infectious larvae of parasites”. Opiekun naukowy (Kierownik Łukasz Migdalski)
 • 2018-2023 r., Preludium 13, Narodowe Centrum Nauki, nr 2017/25/N/NZ8/01345, nr SKN/SP/536076/2022, “Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) jako potencjalny czynnik biologicznej kontroli ”swimmers’ itch””. Kierownik
 • 2017 r., Grant indywidualny WBiOŚ, nr 2832-B, „Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) – obronna tarcza przed „swimmers’ itch”?”. Kierownik
 • 2016 r., Grant indywidualny WBiOŚ, nr 2572-B, “Interakcje w układzie Lymnaeidae – Trichobilharzia sp. na tle pozostałych inwazji przywr digenicznych u błotniarkowatych”. Kierownik