Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

mgr Anna Stanicka

Anna MarszewskaAsystent, Doktorantka
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Budynek C, pok. 153
e-mail: anna.marszewska@umk.pl
Tel. +48 (56) 611 3184

Researchgate
Google Scholar

Dyżur: środa 10:30 – 12:30Życiorys naukowy

Studia magisterskie 2013 – 2015: Ochrona Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK Toruń

 • praca magisterska 2015: “Rola małży z rodzin Unionidae i Dreissenidae w cyklu życiowym przywr digenicznych.”
 • promotor: prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Studia doktoranckie 2015 – teraz: Biologia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK Toruń

 • zaplanowana rozprawa doktorska: “Ptasie schistosomy w Polsce: różnorodność biologiczna, interakcje w układzie pasożyt-żywicielskie ślimaki oraz implikacje medyczne.”
 • promotor: prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska
 • promotor pomocniczy: dr Anna Cichy

Kwalifikacje zawodowe:

 • R.09:Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt, wyodrębnionej w zawodzie 324002 Technik weterynarii
 • R.10:Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych, wyodrębnionej w zawodzie 324002 Technik weterynarii
 • R.11:Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, wyodrębnionej w zawodzie 324002 Technik weterynarii

Przynależność do organizacji naukowych:

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2014: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Staże i wyjazdy naukowe:

 • Instytut Parazytologii Czeskiej Akademii Nauk, Czeskie Budziejowice (Czechy), supervisor – dr Anna Faltýnková
 • Zakład Parazytologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), supervisor – prof. Petr Horák, dr Jana Bulantová
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kursy i szkolenia:

 • Filogenetyka Molekularna, Warszawa, 2019 r.
 • Zarządzanie projektem B+R, od poszukiwania źródeł finansowania, poprzez realizację projektu, po wdrożenie, Urząd Marszałkowski, Toruń, 2015 r.
 • Szkolenie dla osób pracujących ze zwierzęami laboratoryjnymi, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz, 2015 r.
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy, Oddział Terenowy w Toruniu
 • Gabinet Weterynaryjny VETRA w Aleksandrowie Kujawskim
 • Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy