Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

mgr Daniel Szarmach

Daniel Szarmach

Magister
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Budynek C, pok. 135
e-mail: szarmach.daniel@doktorant.umk.pl
Tel. +48 (56) 611 4452

ResearchGate

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

Moim głównym zainteresowaniem badawczym są termofilne, inwazyjne małże wód Środkowej Europy, w szczególności dwa gatunki z rodzaju CorbiculaC. fluminea (O. F. Müller, 1774) i C. fluminalis (O. F. Müller, 1774), których rodzimym obszarem występowania jest Azja.

Zakres badań:

 • Preferencje siedliskowe inwazyjnych oraz rodzimych gatunków małży wód Polski,
 • Możliwości adaptacyjne do skrajnych warunków klimatycznych termofilnych, inwazyjnych gatunków małży,
 • Możliwości lokomotoryczne inwazyjnych gatunków małży w różnych warunkach środowiskowych.
 • Wpływ inwazyjnych gatunków małży na behawior oraz fizjologię małży rodzimych
  z rodzin Unionidae i Sphaeriidae.

 

Życiorys naukowy:

Studia licencjackie 2015–2018: Ochrona Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK Toruń

 • praca licencjacka 2018: „Struktura pelofilnych larw owadów bentosowych w wybranych starorzeczach dolnej Wisły; badania jesienne”
 • promotor: dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK

Studia magisterskie 2018–2020: Biologia, spec. Mikrobiologia, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, UMK Toruń

 • praca magisterska 2020: „Porównanie preferencji siedliskowych i aktywności lokomotorycznej małży Corbicula fluminea (Müller 1774) z populacji pierwotnej i z frontu inwazji (w Polsce)”
 • promotor: dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Studia doktoranckie 2020 – teraz: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UMK Toruń

 • zaplanowana rozprawa doktorska: „Mechanizmy i konsekwencje rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych, termofilnych mięczaków do wód o naturalnej termice w Europie Środkowej. Studium przypadku małży z rodzaju Corbicula.”

promotor: dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK