Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Granty

 • 2017 – 2020 r., grant NCN OPUS, nr 2016/21/B/NZ8/00418, “Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?” Wykonawca (kierownik: Łukasz Jermacz, UMK)
 • 2016-2019 r., Grant NCN PRELUDIUM nr 2015/17/N/NZ8/01653, “Wpływ czynników środowiskowych na rytm otwierania i zamykania muszli przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha.” Opiekun naukowy (kierownik: Anna Dzierżyńska-Białończyk, UMK).
 • 2014-2017 r., Grant NCN PRELUDIUM nr 2013/09/N/NZ8/03191, “Eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspijskich kiełży.” Opiekun naukowy (kierownik: Łukasz Jermacz, UMK).
 • 2013-2017 r., Grant NCN OPUS nr 2012/05/B/NZ8/00479, “Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy.” Kierownik.
 • 2012-2017 r., Grant NCN SONATA nr 2011/03/D/NZ8/03012, “Testowanie hipotezy “invasional meltdown” na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski.” Wykonawca (kierownik: Karolina Bącela-Spychalska, Uniwersytet Łódzki).
 • 2011-2014 r., Grant MNiSW nr N N304 306840,”Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje fauny dennej w strefie pogranicza wody i lądu.” Wykonawca (kierownik: Małgorzata Poznańska, UMK).
 • 2010-2013 r., Grant MNiSW nr N N304 371539,”Wpływ obcego gatunku ryby, babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), na występowanie głowacza białopłetwego (Cottus gobio).” Wykonawca (kierownik: Tomasz Kakareko, UMK).
 • 2010-2013 r., Grant MNiSW nr N N304 393038,”Interakcje między racicznicą zmienną (Dreissena polymorpha, Bivalvia) i wybranymi gatunkami inwazyjnych oraz rodzimych Amphipoda.” Kierownik.
 • 2008-2010 r., Grant MNiSW nr N N304 338734,”Preferencje siedliskowe dwu obcych gatunków ryb babkowatych w stosunku do rodzaju podłoża, rodzaju hydromakrofitów oraz dynamiki przepływu wody.” Wykonawca (kierownik: Tomasz Kakareko, UMK).
 • 2007-2009 r., Grant MNiSW nr N N304 153033,”Wpływ drapieżników na zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia).” Kierownik.
 • 2007 r., Grant UMK nr 309-B,”Wpływ drapieżników na zachowanie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha).” Kierownik.
 • 2001-2003 r., Grant KBN nr 3PO4C 10723,”Leukocytoza i termiczne preferencje osobników Lymnaea stagnalis (L.) naturalnie zarażonych larwami przywr digenetycznych, jako wyraz niespecyficznej odpowiedzi odpornościowej.” Wykonawca (kierownik: Elżbieta Żbikowska, UMK).