Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Zainteresowania badawcze

Moje badania dotyczą obcych gatunków zwierząt bezkręgowych występujących w wodach śródlądowych Europy. Do badanych przeze mnie gatunków należą pontokaspijskie kiełże (Crustacea, Amphipoda) oraz małż racicznica zmienna (Dreissena polymorpha), również pochodzący z regionu pontokaspijskiego. Interesuje mnie ekologia i etologia tych organizmów, a w szczególności:

  • behawioralne reakcje organizmów na wybrane czynniki abiotyczne
  • interakcje między drapieżnikami i ofiarami, a zwłaszcza behawioralne reakcje organizmów na obecność drapieżników i konkurentów
  • preferencje siedliskowe wybranych gatunków
  • wpływ obcych organizmów na przedstawicieli rodzimej fauny

Pracujemy wspólnie z kolegami z naszego Zakładu: Małgorzatą Poznańską, Łukaszem Jermaczem i Anną Dzierżyńską, a także z Tomaszem Kakareko z Zakładu Hydrobiologii UMK. Więcej informacji o prowadzonych przez nas badaniach znajdziesz tutaj.