Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

dr Julita Templin

Julita TemplinStarszy specjalista naukowo – techniczny
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Budynek C, pok. 155
e-mail: templin@biol.uni.torun.pl
Tel. +48 (56) 611 44 52

Researchgate
Google Scholar

Dyżur: poniedziałek 12:00 – 14:00



Życiorys naukowy

Studia magisterskie 1984 – 1989: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

  • praca magisterska 1989: “Długość głowotułowia i powierzchnia mostka u potworów oligomelicznych pająka Tegenaria atrica C.L.Koch.”
  • promotor: prof. dr hab. L. Jacuński

Rozprawa doktorska 1999: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

  • tytuł rozprawy: “Anomalie przodu głowotułowia wywołane działaniem temperatur zmiennych na embriony pająka Tegenaria atrica C.L.Koch.”
  • promotor: prof. dr hab. L. Jacuński
  • recenzenci: prof. dr hab. Alicja Buczek (Akademia Medyczna w Lublinie), prof. dr hab. Andrzej Dziabaszewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Praca zawodowa:

  • 1990 – 1991: asystent stażysta, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
  • 1991 – 2004: asystent, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
  • 2004 – 2013: adiunkt, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
  • 2013 – teraz: starszy specjalista naukowo – dydaktyczny, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń