Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK

Małgorzata Poznańska-KakarekoProfesor UMK
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Budynek C, pok. 101
e-mail: mpoznan@umk.pl
Tel. +48 (56) 611 31 85

Researchgate
Google Scholar

Dyżur: poniedziałek 13:00 – 15:00Życiorys naukowy

Studia magisterskie 1996 – 2001: Ochrona Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • praca magisterska 2001: “Makrozoobentos pelofilny płytkich siedlisk południowej części jeziora Jeziorak.”
 • promotor: prof. dr hab. Andrzej Giziński

Studia doktoranckie 2002 – 2006: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • rozprawa doktorska 2006: “Makrofauna denna górnego litoralu i pobrzeża Zbiornika Włocławskiego w warunkach destrukcyjnego wpływu wahań poziomu wody.”
 • promotor: dr hab. Norbert Wolnomiejski, prof. MIR
 • recenzenci: prof. dr hab. Ewa Pieczyńska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ryszard Kornijów (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Praca zawodowa:

 • 2007 – 2009: asystent, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 2009 – 2019: adiunkt, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 2019 – teraz: profesor uniwersytetu, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, UMK Toruń

Przynależność do organizacji naukowych:

Nagrody i wyróżnienia:

 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2010 roku, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2009 roku (Jarosław Kobak, Tomasz Kakareko, Małgorzata Poznańska)
 • Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2014 roku, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej oraz organizacyjnej w 2013 rok

Inne:

 • Szkolenie: Oznaczanie Mollusca i Hirudinea, Uniwersytet Warszawski, Zakład Hydrobiologii, 05-07.11.2003 r.
 • szkolenie: Oznaczanie Oligochaeta, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, 04-06.03.2004 r. i 16-19.03 2005 r.
 • Szkolenie: naukowo – dydaktyczne, Morski Instytut Rybacki, Stacja Badawcza MIR w Świnoujściu, 14-17.09.2004 r.
 • Rejs naukowo-badawczy: Pobór prób fauny dennej w przybrzeżnej strefie Bałtyku, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, 04-08.07.2005 r.
 • Kurs: Oznaczanie pontokaspijskich i rodzimych obunogów, Uniwersytet Łódzki, Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców, 09-12.02.2010 r.
 • Kurs dokształcający w zakresie języka angielskiego dla celów akademickich w ramach projektu Wzrost: etap I (2010-2011), etap II (2011-2011)
 • kurs: Oznaczanie małży z rodziny Sphaeriidae, Uniwersytet Łódzki, Zakład Limnologii i Ochrony Wód, 17-20.11.2010 r.
 • Wykład na zaproszenie pt: “Effect of substratum drying on the survival and migrations of bottom fauna”, wygłoszony na Uniwersytecie w Ołomuńcu (Czechy) w ramach projektu UE “Innovation of study of hydrobiological disciplines with emphasis to extension of possibilities of application for graduates of biological courses at the Faculty of Science UP in practice” (3 grudnia 2014)
 • Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur, wykonujących procedury oraz sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (10.1016-01.2017)
 • Erasmus plus staff Mobility for Training (STT) – pobyt od 22 do 26 lipca 2019 w University of Mihno (Portugalia) u profesora Ronaldo Sousa