Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

dr hab. Maryla Szczepanik, prof. UMK

Maryla Szczepanik Profesor UMK
Zakład Zoologii Bezkręgowców
e-mail: mszczep@umk.pl

Researchgate
Google Scholar

 Życiorys naukowy

Studia magisterskie 1971 – 1976: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • praca magisterska 1976: “Unaczynienie mięśni jaszczurki zwinki, Lacerta agilis L.”
 • promotor: prof. dr hab. Juliusz Czopek

Rozprawa doktorska 1989: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

 • tytuł rozprawy: “Badania nad chorobotwórczym działaniem mikrobiologicznych insektycydów na gąsienice Galleria mellonella L. (Lepidoptera).”
 • promotor: doc. dr hab. Sabina Wąsowska
 • recenzenci: prof. dr hab. Leszek Janiszewski (UMK, Toruń), doc. dr hab. Jan Jarosz (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin)

Rozprawa habilitacyjna 2008: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 • tytuł rozprawy: “Syntetyczne związki z ugrupowaniem laktonowym jako deterenty pokarmowe stonki ziemniaczanej, Leptinotarsa decemlineata Say.”
 • recenzenci: prof. dr hab. Maria Wawrzyniak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz), prof. dr hab. Michał Hurej (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław), prof. dr hab. Henryk Malinowski (Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa), prof. dr hab. Bronisław Cymborowski (Uniwersytet Warszawski).

Praca zawodowa:

 • 1976 – 1978: Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa
 • 1978 – 1987: asystent, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 1987 – 1999: adiunkt, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 1999 – 2008: starszy wykładowca, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
 • 2008 – teraz: adiunkt (z hab.), Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2015: Medal ?Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności?, przyznany przez Dziekana i Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za wieloletnią współpracę z Katedrą Chemii
 • 2015: Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej