Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

dr hab. Teresa Napiórkowska, prof. UMK

Teresa NapiórkowskaProfesor UMK
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Budynek C, pok. 135
e-mail: tnapiork@biol.uni.torun.pl
Tel. +48 (56) 611 44 52

Researchgate
Google Scholar

Dyżur: poniedziałek 10:00 – 12:00Życiorys naukowy

Studia magisterskie 1984 – 1989: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

  • praca magisterska 1989: “Budowa i rozmiary tarczycy młodszych stadiów larwalnych Xenopus laevis (Daudin).”
  • promotor: dr hab. Andrzej Przystalski

Rozprawa doktorska 2003: Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK Toruń

  • tytuł rozprawy: “Epimorficzna regeneracja odnóży w różnych typach potworności u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch.”
  • promotor: prof. dr hab. Lech Jacuński
  • recenzenci: prof. dr hab. Alicja Buczek (UM Lublin), prof. dr hab. Andrzej Przystalski (UMK Toruń)

Praca zawodowa:

  • 1989 – 1992: Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Biologii
  • 1995: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry
  • 1995 – 2004: asystent, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń
  • 2004 – teraz: adiunkt, Zakład Zoologii Bezkręgowców, UMK Toruń