Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zaplecze Hodowlane

Zaplecze Hodowlane Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Zaplecze Hodowlane zlokalizowane jest w pobliżu gmachu Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.
Jego zadaniem jest zabezpieczenie dla zakładów Wydziału NBiW odpowiednich warunków do prowadzenia doświadczeń w warunkach polowych i w szklarni.

Zaplecze Hodowlane dysponuje dwoma szklarniami wyposażonymi w zaawansowaną aparaturę utrzymującą w sposób automatyczny stałe, zdefiniowane warunki fizykochemiczne upraw doświadczalnych.

W granicach Zaplecza Hodowlanego umiejscowione są szklarnie i ogród. Kolekcje roślinne zgromadzone w szklarni i w ogrodzie na zewnątrz umożliwiają prowadzenie zajęć edukacyjnych.