Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Oferta edukacyjna Ogrodu Dydaktycznego Zaplecza Hodowlanego WNBiW

We współpracy z Fundacją Akademia Biologii i Ochrony Środowiska w szklarniach i ogrodzie Zaplecza Hodowlanego Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych odbywają się zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz średnich.

Szklarnie i ogród są dostępne do zwiedzania po wcześniejszym umówieniu terminu:  telefonicznie lub pocztą elektroniczną, przez numer tel. +48 56 611-31-98 i adres mailowy karfied@umk.pl. Zajęcia odbywają się odpłatnie.

W szklarniach Zaplecza Hodowlanego WNBiW UMK w Toruniu zgromadzonych jest około 850 gatunków roślin strefy klimatów międzyzwrotnikowych. Najliczniejszą grupę, w liczbie 312  gatunków, stanowi kolekcja sukulentów. Można tu zobaczyć rośliny spotykane w uprawie domowej, jak również okazy rzadkie, widywane jedynie w uprawach kolekcjonerskich i w ogrodach botanicznych.

W Ogrodzie Dydaktycznym na zewnątrz znajduje się około 350 gatunków, przy czym są to głównie rośliny obce w naszym kraju, pochodzące z Ameryki, Azji i innych części Europy.

Zajęcia prowadzone w ogrodach botanicznych, umożliwiają uczniom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z eksponowanymi roślinami. Doświadczenia płynące z obserwacji  i angażowania różnych zmysłów, pozwalają  na lepsze, niż tylko z za ławy szkolnej, poznanie otaczającego świata przyrody.

Oferta edukacyjna dotyczy wszystkich stopni nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dla studentów.


Przykładowe tematy zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej:

Przedszkole.

 • Różnorodność świata roślin
  • Opis: Wprowadzenie dzieci w zagadnienia związane z przyrodą w sposób ciekawy i przyjemny. Zapoznanie się z różnorodnością świata roślin poprzez  bezpośredni kontakt i angażowanie różnych zmysłów.

Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

 • Życie roślin na pustyni
  • Opis: Specyfika warunków życia na pustyni, a sposoby radzenia sobie roślin z brakiem wody, wysoką temperaturą i nadmiarem światła oraz obrona przed zwierzętami.
   Sukulentyzm (gruboszowatość) i sklerofityzm (twardolistność), jako najczęstsze przystosowania. Morfologiczne podobieństwa roślin niespokrewnionych ze sobą i żyjących na różnych kontynentach. Uprawa kaktusów i innych sukulentów,  jako ozdobnych roślin doniczkowych.
 • Różnorodność i przystosowania do warunków życia roślin w deszczowym lesie równikowym
  • Opis: Prezentacja eksponowanych w szklarniach Wydziału NBiW roślin deszczowego lasu równikowego – przedstawicieli warstwy drzew, krzewów, runa oraz lian i epifitów. Przystosowania morfologiczne roślin w wilgotnym i ciepłym lesie równikowym. Prezentacja gatunków znanych z uprawy doniczkowej w mieszkaniach, a także okazów rzadkich spotykanych jedynie w uprawach kolekcjonerskich i w Ogrodach Botanicznych.
 • Tropikalne rośliny użytkowe, lecznicze, spożywcze, przemysłowe, ozdobne i inne
  • Opis: Oglądanie zgromadzonych w szklarniach roślin użytkowych, z którymi  można mieć często do czynienia w życiu codziennym. Ich nazwy kojarzą się z lekami, przyprawami, owocami, włóknami itd. Ciekawe informacje na temat ich zastosowania i historii uprawy. Przykłady gatunków nadających się do uprawy w mieszkaniach również jako doniczkowe rośliny ozdobne.
 • Morfologiczne przekształcenia liści, łodyg i korzeni
  • Opis: Przedstawienie modyfikacji różnych części roślin z pomocą przykładowych gatunków roślin zgromadzonych w ogrodzie. Nauczanie w terenie i możliwość obserwacji żywych eksponatów roślinnych pozwoli na lepsze zrozumienie i zapamiętanie tematu.